Нові надходження за квітень 2024 року

Нові надходження за квітень 2024 року

159.9
М 50
  Менсон М. Витончене мистецтво забивати на все : нестандартний підхід до проблем / Марк Менсон ; пер. з англ. Антоніна Ящук. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2019. - 159, [1] c.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)

322(477)
У 45
  Українське суспільство, держава і церква під час війни. Церковно-релігійна ситуація в Україні - 2023 : (інформаційні матеріали) / [Ю. Якименко (керівник проекту), А. Биченко, М. Міщенко] ; Razumkov centre. - Київ : [б. в.], 2023. - 115 с. : іл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
133
С 62
  Сондерз Д. Символы любви. Как найти пару : [пер. с англ.] / Джеральдин Сондерз. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2003. - 318, [1] c.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)

343(73)
Р 44
  Ресурсний путівник по Закону США про корупційні дії за кордоном (FCPA) : переклад / вид. спільно Кримін. від. М-ва юстиції США та Від. правозастосування коміс. з цін. паперів та бірж США ; [кер. проекту і голов. ред. Олександр Окунєв]. - 2-ге вид. - [Б. м. : б. в.], 2022. - 199 с. - Бібліогр. в прим.: с. 143-198.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДІМ (1)
930.85(73)
Ф 68
  Фішер К. Створено в Америці. Соціальна історія культури й характеру американців / Клод С. Фішер ; пер. з англ. Петра Дениска. - Київ : Ніка-Центр, 2022. - 510 с. - Бібліогр.: с. 409-501.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
329.12
Д 33
  Денін П. Чому лібералізм зазнав невдачі / Патрік Дж. Денін ; пер. з англ. Юрія Підлісного. - Львів : Свічадо, 2023. - 207 с. : іл. - Бібліогр.: с. 201-207 та в підрядк. прим.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
316.4
Г 93
  Ґудвін Д. К. Лідерство у буремні часи / Доріс Кірнс Ґудвін ; пер. з англ. Катерини Смаглій. - Харків : Vivat, 2021. - 589, [1] с. - (Історія та політика). - Бібліогр.: с. 468-477.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
330
Г 93
  Гудвін М. Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках / Майкл Гудвін ; [пер. з англ.: Ольга Єлагіна, Андрій Поритко]. - Львів : Ірбіс Комікси, 2020. - 319 с. : іл. - (Комікс).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)
329(477)
М 29
  Марцінків Р. Р. Правові засади створення та діяльності служби безпеки Організації Українських Націоналістів : [монографія] / Руслан Марцінків. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2022. - 194 с. : іл. - Бібліогр.: с. 173-194.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)

398(477.51)
Н 30
  Народні скарби Софіїного краю : [казки, ігри, музич. фольклор., обрядові та народознав. свята, нац. страви Черніг. Полісся] / Ріпкин. гімназія ім. Софії Русової Ріпкин. селищ. ради Черніг. обл. ; [упоряд.: Л. П. Атрощенко, О. М. Бушко, В. С. Глухенька та ін. ; за ред. Н. М. Корж]. - Ріпки : [б. в.], 2021. - 91 с. : іл., фот.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
398(477)
К 44
  Киселюк Р. Єзик не має слабости : гуцульські приповідки, прислів'я, прокльони / Роман Киселюк. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. - 221, [3] c. - Бібліогр.: с. 219-220.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
398.8(477.51)
О-16
  Обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Полевика / [Л. І. Смоляк (авт. ідеї та проекту фестивалю)] ; Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Орг.-метод. центр контролю та тех. нагляду закл. культури і туризму Черніг. облради. - Чернігів : Домінант, 2013. - 17 с. : іл. кольор. - (Чернігівщина туристична) (Туристичний дивосвіт Чернігівщини). - Укр., англ.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)

821(477)
Д 43
  Дзюба С. В. 36 радіоп'єс [Електронний ресурс] / Сергій Дзюба. - Електрон. текстові дані (4,7 ГБ). - [Б. м. : б. в.], [2024]. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) : зв. - (Золотий письменник світу). - Назва з етикетки диска.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВМ (1)
791(73)
Р 35
  Еліот М. Рейган. Роки в Голівуді / Марк Еліот ; пер. з англ. Наталії Климчук. - Львів : Видавництво Анетти Антоненко ; Київ : Ніка- Центр, 2021. - 365 с. : іл., портр. - Бібліогр.: с. 314-316 та в підрядк. прим.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВМ (1)
72(477.51)
А 49
  Алєшугіна Н. О. Домове різьблення Чернігова: каталог візерунків / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська. - Чернігів : Брагинець О. В., 2024. - 143 с. : іл. кольор. - Бібліогр.: с. 142-143.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
72(477.51)
С 59
  Сокиринці / Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Орг.-метод. центр контролю та тех. нагляду закл. культури і туризму Черніг. облради. - Чернігів : Домінант, [2024]. - 1 розг. арк. : іл. кольор. - (Чернігівщина туристична).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
821(477.51)
Д 43
  Дзюба С. В. Здрастуйте, рідні! [Електронний ресурс] : музичний альбом № 5 / пісні народного поета України Сергія Дзюби ; відеокліпи Надії Бойко та Сергія Кордика ; Міжнар. літератур.-мист. Акад. України. - Електрон. звукові дані (4,7 ГБ). - [Б. м. : б. в.], 2023. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : зв. - Назва з етикетки диска.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВМ (1)
78(477)
Д 43
  Дзюба Т. А. Крила Симаргла [Електронний ресурс] : сцен. кантата для сопрано, тенора, флейти та фортепіано / вірші Тетяни та Сергія Дзюби ; музика Олександра Яковчука ; Міжнар. літератур.-мист. Акад. України. - [Б. м. : б. в.], 2024. - 1 ел. опт. диск (CD+RW). - Назва с етикетки диска.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВМ (1)

821.09(477)
С 17
  Самойленко Г. В. Пантелеймон Куліш і Ганна Барвінок: доля, Україна, любов (мотронівський період життя і творчості) : монографія / Г. В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. - 174 с. : іл., портр., фот. кольор. - Бібліогр.: с. 170-173.
Є автограф: Пр. 01085040 : Самойленко, Григорій Васильович

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
821.09(477)
К 89
  Кузьменко В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ століття : [монографія] / В. І. Кузьменко. - Київ : Альфа-М, 2016. - 351 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
Є автограф: Пр. 01085066 : Кузьменко, Володимир Іванович

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
821.09(477)
Д 43
  Дзюба С. В. Замість щоденника [Электронный ресурс]. Кн. 3. Міжнародна діяльність 2022-2024 років / Сергій Дзюба. - [Б. м. : б. в.], 2024. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Назва с етикетки диска.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВМ (1)

821(73)
В 73
  Воннеґут К. Сирени Титана : [роман] / Курт Воннеґут ; пер. з англ. Юрія Великороди. - Івано-Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2023. - 265, [1] с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
821(477.51)
Т 48
  Ткач М. М. Тепло забутого сонця : оповід., новели, повість, публіцистика, крит. ст. та відгуки літературознавців на твори М. Ткача / Михась Ткач. - Чернігів : Десна Поліграф, 2024. - 287 с. : іл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 5 : ВКр (1), ВА (2), ВЗ (2)
821(73)
П 41
  По Е. А. Золотий жук : [оповідання] / Едгард Аллан По ; [пер. з англ. Ю. Лісняка, О. Мокровольського, Б. Носенок]. - Харків : Фоліо, 2023. - 412, [1] c. - (Folio. Світова класика).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
821(477)
А 55
  Алчанова О. Час для всього : [повість : для серед. та ст. шк. віку] / Олена Алчанова. - Харків : Ранок, 2022. - 160 с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
821(415)
Р 86
  Руні С. Де ж ти дівся, світе мій прекрасний? : [роман] / Саллі Руні ; з англ. пер. Ганна Яновська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - 390, [1] c.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
821(73)
Г 34
  Гендрікс Д. 2012 миль до дорослішання : [роман : для дітей ст. шк. віку та дорослих] / Дженні Гендрікс, Тед Каплан ; [пер. з англ. Д. А. Москвітіна]. - Харків : Ранок, 2023. - 320 с. с. - (Young Adult. Сучасна проза).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
821(477.51)
Б 76
  Божок С. В. Замінована прогулянка розвідника : худож.-публ. есеї, нариси, портрети / Сніжана Божок. - Мена : Домінант, 2023. - 71 с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 3 : ВКр (1), ВА (1), ВЗ (1)
821(73)
А 61
  Американська єврейська проза: сторіччя оповідань : [антологія] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; упоряд. Джеральд Шапіро ; пер. з англ. Олександра Буценка, Дарії Литошенко, Наталі Комарової. - Київ : Дух і Літера, 2020. - 551 с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
821(477)
Д 31
  Демченко В. Ф. Не хапайте Бога за бороду : гумор і сатира : вибране / Валерій Демченко. - Київ : Преса України, 2021. - 158, [1] c.
Є автограф: Пр. 1085061 : Демченко Валерій

Примірники знаходяться у відділах: Усього 2 : ВЗ (1), ВКр (1)
821(477)
М 74
  Могилянський М. М. Неопубліковані новели / Михайло Могилянський ; [упоряд., авт. передм. В. Сергієнко]. - Харків : Права людини, 2023. - 300 с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
821.09(477.5)
С 17
  Самойленко Г. В. З молитвою за Україну. Церковно-культурні діячі Північного Лівобережжя XVII століття: Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Дмитро Туптало, Лаврентій Крщонович, Олександр Бучинський-Яскольд, Іван Величковський / Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2023. - 297 с. : іл., портр. - Бібліогр.: с. 287-297.
Є автограф: Пр. 01085042 : Самойленко, Григорій Васильович

Примірники знаходяться у відділах: Усього 2 : ВКр (1), ВЗ (1)
821(477)
П 56
  Пономаренко Б. Й. Уклонися порогові отчому : поезії, пісні, оповід. / Борис Пономаренко. - Київ : Жнець, 2018. - 263 с. : іл., ноти.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
821(73)
В 73
  Воннеґут К. Бойня номер п'ять, або Дитячий хрестовий похід : [роман] / Курт Воннеґут ; [пер. з англ.: В. Діброва, Л. Діброва]. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. - 319 с. : іл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
821(73)
Б 39
  Безіменна : антол. америк. жіночої малої прози / [упоряд., передм. Н. Поліщук ; пер. з англ.: Уляна Потятиник та ін.]. - Львів : Кальварія, 2012. - 217, [1] с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)

327(73)
К 57
  Коен В. А. Така ж держава, як усі інші : стисла історія міжн. відносин США / Воррен А. Коен ; пер. з англ. Петра Дениска. - Київ : Ніка-Центр, 2023. - 295 с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
821(477-87)
Ш 34
  Shed R. J. Ромцьо: львів'янин між трьох окупацій : [роман : авт. пер. з англ.] / Roman Joseph Shed. - Київ : Пінзель, 2020. - 142, [1] с. : іл.
 На корінці зазнач. авт. та назва : Роман Швед Ромцьо

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
908(477.51)
Д 21
  Дахно Ю. В. Скриня пам'яті. Життєві замальовки сільського поштаря : зб. іст.-етнограф. оповідань Юрія Дахна / [авт. та упоряд. Юрій Дахно]. - [Б. м. : Таки Бук, 2024. - 115 с. : іл. кольор.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
94(477)
Г 18
  Ґамаш Р. Ґарек Джонс : свідок Голодомору / Рей Ґамаш ; пер. з англ. : Ігор Андрущенко, Євген Лясковський. - Київ : HREC PRESS, 2023. - 283 с. : іл., фот. - Бібліогр. в прим.: с. 231-275.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
94(477.51)
К 78
  Красилівка : за матеріалами дослідж. Володимира Олександровича Правила, Олександра Васильовича Правила, Пантелеймона Петровича Ігнатка. - Київ : Від "А до "Я", 2023. - 208 с. : іл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 2 : ВКр (1), ВЗ (1)
94(477)
С 17
  Самойленко Г. В. І на оновленій землі. (Межигір'я та Нові Петрівці в історико-суспільному та культурному вимірах) / Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2023. - 375 с. : іл. кольор., фот. кольор. - Бібліогр.: с. 367-373.
Є автограф: Пр. 01085043 : Самойленко, Григорій Васильович

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
94(477)
В 99
  В'ятрович В. М. За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна / Володимир В'ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. - Харків : КСД, 2022. - 303 с. : іл., фот.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДГН (1)
94(477)
С 15
  Сакун В. Є. Полтавський слід Олександра Поля : [іст. нарис] / Валентин Сакун. - Полтава : АСМІ, 2024. - 123 с. : іл., портр., фот. - Бібліогр.: с. 122.
Є автограф: Пр. 1085048 : Сакун, Валентин Євгенович

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
908(477.51)
В 42
  Від мідного п'ятака до музейного комплексу / Від. освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбин. селищ. ради. - [Б. м. : б. в.], 2019. - 62 арк. : іл. кольор. - (Туристична стежина громади).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
32(73)
М 15
  Маккейн Д. Буремна хвиля. Добрі часи, праведні справи, великі битви та інші звитяги / Джон Маккейн, Марк Солтер ; [пер. з англ.: Яни Примаченко, Єлени Даскал, Євгенії Голобородько]. - Харків : Vivat, 2020. - 427, [1] с. - (Біографії та мемуари).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
821.09(477)
А 23
  Агеєва В. За лаштунками імперії : есеї про українсько-російські культурні відносини / Віра Агеєва. - Вид. 2-ге, випр. - Київ : Віхола, 2021. - 353, [1] с. - Бібліогр.: с. 350-354.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
908(477.51)
Ч-49
  Чернігівщина: історичні міста і селища / Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Орг.-метод. центр контролю та тех. нагляду закл. культури і туризму Черніг. облради. - [Б. м. : б. в.], [2024]. - 1 розг. арк. : іл. кольор. - (Чернігівщина туристична).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)
94(477)
Я 11
  "Я вийшов із смерті". Голодомор 1932-1933 рр. на Півдні України у пам'яті дітей: свідчення. Кн. 1 / НАН України, Ін-т історії України ; [упоряд.: Лілія Білоусова, Геннадій Боряк ; відп. ред. Валерій Смолій]. - Київ : Юрка Любченка, 2024. - 864 с. : фот.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
94(477)
Я 11
  "Я вийшов із смерті". Голодомор 1932-1933 рр. на Півдні України у пам'яті дітей: свідчення. Кн. 2 / НАН України, Ін-т історії України ; [упоряд.: Лілія Білоусова, Геннадій Боряк ; відп. ред. Валерій Смолій]. - Київ : Юрка Любченка, 2024. - 1876, [24] с. : іл. кольор., фот.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
94(477)
Б 84
  Боряк Т. Усна історія у джерельній базі студій Голодомору: історія формування та інформаційний потенціал корпусу свідчень : [монографія] / Тетяна Боряк ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Вільнюс. ун-т. - Київ : Юрка Любченка, 2024. - 630 с. : рис. - Бібліогр.: с. 527-603 та в підрядк. прим.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)

004
С 31
  Сенґер Д. Досконала зброя. Війна, саботаж і страх у кіберепоху / Девід Е. Сенґер ; пер. з англ. Вікторія Дєдик ; фахові ред. укр. вид. Олександр Дєдик і Олег Фешовець. - Львів : Астролябія, 2022. - 494, [1] с. - (Бібліотека командира). - Бібліогр. в прим.: с. 437-495.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)

37(477)
С 69
  Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття : кол. монографія / А. А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ф-т психології. - Київ : Обрії, 2012. - 128 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)

069(477.51)
М 89
  Музеї та заповідники Чернігівщини / Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Орг.-метод. центр контролю та тех. нагляду закл. культури і туризму Черніг. облради. - Чернігів : [б. в.], [2024]. - 63, [1] с. : фот. кольор. - (Чернігівщина туристична).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВА (1)
004
Г 21
  Гарріс Ш. Війн@ : битви в кіберпросторі / Шейн Гарріс ; пер. з англ. Олени Замойської. - Київ : Ніка- Центр ; Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. - 295 с.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)
027
В 88
  Вузівська бібліотека у формуванні та розвитку освітнього і наукового середовища університетського комплексу : матеріали наук.-практ. конф. м. Чернігів, 1 листоп. 2011 р. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наукова б-ка ; [уклад. В. Л. Полешко ; гол. ред. Г. Г. Макарова]. - Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2011. - 64 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВЗ (1)
069(477.51)
Х 98
  Художньо-меморіальний музей "Садиба народного художника України Олександра Саєнка" / Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Орг.-метод. центр контролю та тех. нагляду закл. культури і туризму Черніг. облради. - Чернігів : Домінант, [2024]. - 1 розг. арк. : іл. кольор. - (Чернігівщина туристична).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВКр (1)

 

 

 

 

 

Поділитись: