Методичні матеріали за 2020 рік

Методичні матеріали за 2020 рік

  016
  Л 64
  Література про Чернігівську область за 2017 рік : бібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. Ф. Гонза та ін. ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2020. – 233 с.
  У щорічнику "Література про Чернігівську область за 2017 рік" вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань. Матеріал систематизований за розділами, які в комплексі відображають основні питання краєзнавства. Література згрупована згідно з рекомендаціями Національної історичної бібліотеки України.
  Бібліографічний опис супроводжується короткими анотаціями. Довідковий аппарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв книг та статей, іменного та географічного покажчиків.
  Посібник "Література про Чернігівську область за 201 7 рік" може бути корисним викладачам і студентам, журналістам і літераторам, бібліотечним і музейним працівникам, всім, хто вивчає історію рідного краю.
  Опис літератури здійснено відповідно до чинних державних стандартів.
Переглянути
Поділитись:
  021(477.51)
  Б 59
  Бібліотечне краєзнавство Чернігівщини : зб. матеріалів ІІ обл. науково-практ. конференції м. Чернігів, 9-10 жовт. 2019 р. / Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін. [та ін.] ; [упоряд. : А. М. Мальована, І. Я. Каганова]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2020. – 152 с.
  Збірник містить доповіді та повідомлення учасників ІІ обласної науково-практичної конференції "Бібліотечне краєзнавство Чернігівщини", яка відбулася 9–10 жовтня 2019 р.
  Конференція набула всеукраїнського рівня. У збірнику розкриваються питання ролі краєзнавства у бібліотечній справі; сучасної модернізації краєзнавчої діяльності; участі відомих громадських діячів Чернігівщини в історії та розвитку бібліотек регіону.
  Збірник розрахований на бібліотечних фахівців, науковців, краєзнавців, усіх, хто цікавиться краєзнавством та бібліотечною справою.
  Автори поданих матеріалів відповідають за достовірність викладеної інформації, мовну стилістику, дотримання правил орфографії та пунктуації, цитування та посилання на джерела.
Переглянути
Поділитись:

021
К 78
Краєзнавчо-бібліотечний туризм : метод. порадник бібліотекаря. Вип. 4 / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. Шурубенко]. – Чернігів : [б. в.], 2020. – 34 с.

  Сучасна публічна бібліотека переживає глибокі трансформаційні процеси часто негативного характеру – зменшення читачів, скорочення основних показників діяльності, закриття бібліотек тощо. В суспільстві точаться суперечки про роль бібліотеки як соціального інституту. Побутує думка про нежиттєздатність традиційної бібліотеки і необхідність модернізації її роботи. У зв'язку з цим серед бібліотечних фахівців актуалізувалася потреба в адекватному позиціюванні себе в громаді, необхідність пошуку свого місця в інформаційній інфраструктурі соціуму, розробці та впровадженні нових бібліотечних послуг / продуктів.

Переглянути
Поділитись:

  Аналіз діяльності бібліотек Чернігівської області 2019 р. [Електронний ресурс] // Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; [В. М. Примак]. – Текст. дані. – Чернігів, 2020.

  На сучасному етапі розвитку бібліотеки повинні стати відкритим простором для освіти, спілкування та розвитку особистості; створити комфортні умови для читачів; забезпечити атмосферу неформального спілкування; знизити рівень офіційності та збільшити ступень довіри у взаємовідносинах з користувачем; сприяти формуванню власного позитивного іміджу; виходити за межі винятково книжних форм діяльності.
  У 2019 році бібліотечні послуги населенню Чернігівської області надавало 687 бібліотек системи Міністерства культури України. З них 654 для дорослих, користувачів-дітей обслуговує 33 дитячі бібліотеки. Мережа бібліотек області та наявні ЦБС у звітному році зазнали змін.

Переглянути
Поділитись:

  Інновація у сучасній бібліотеці – виклик часу та суспільства. З досвіду роботи бібліотек Чернігівської області. Презентація: Power Point [Електронний ресурс] // Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; [Притиковська Л. М.], – Текст. та зображув. дані. – Чернігів, 2020. – Назва з першого слайда.

  Бібліотека сьогодні – це місце зустрічі не тільки з книгою, а й з цікавими людьми, творами мистецтва, осередок відпочинку та дозвілля. Сучасна бібліотека – це багатофункціональний простір для життя, а будь-яка інновація в бібліотеці починається з ідеї. Народження нових ідей – це творчість, а втілення цих ідей у життя – це інновації

Переглянути
Поділитись:

  Соціокультурна діяльність бібліотек Чернігівської області: з досвіду роботи : відеопрезентація [Електронний ресурс] / Л. М. Притиковська // Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текст. та зображув. дані. – Чернігів, 2020. – Режим доступу: https://naukmetodvid.blogspot.com/2020/09/blog-post.html вільний. – Назва з першого слайда. Укр.

  Соціокультурна діяльність бібліотек Чернігівської області:з досвіду роботи.

Переглянути
Поділитись:

Віртуальна подорож бібліотеками Чернігівщини [Електронний ресурс] / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; О. Ф. Шурубенко. – Відеодані. – Чернігів, 2020. – Ч. 1.

Переглянути
Поділитись:

  Віртуальна подорож бібліотеками Чернігівщини [Електронний ресурс] / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; О. Ф. Шурубенко. – Відеодані. – Чернігів, 2020. – Ч. 2.

Переглянути
Поділитись:

021
К 53 
Книжкові інсталяції : метод. порадник бібліотекаря. Вип. 2 [Електронний ресурс] // Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; [О. Ф. Шурубенко]. – Текст. та зображув. дані. – Чернігів, 2020.

  Сучасна книжкова виставка повинна бути комфортною, доступною, актуальною та естетично оформленою, тому бібліотеки успішно впроваджують у свою роботу виставки-інсталяції.
  Інсталяція (англ. installation) – художня техніка, яка використовує тривимірні об’єкти, призначені для зміни сприйняття простору людиною.

Переглянути
Поділитись:

  Онлайн-довідничок. Нові форми роботи у бібліотечній практиці презентація : Power Point [Електронний ресурс] / підгот. бібліотекар НМВ ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка Ширманова А. О. – Електрон. текст. та зображув. дані. – Чернігів : Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, [2020]. – Назва з першого слайда.

Переглянути
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється