Програма "Бібліоміст"

Програма "Бібліоміст"

  Бібліоміст – партнерська робота IREX, USAID та Міністерства культури України, на підтримку якої Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США. "Бібліоміст"співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією (УБА), центральними та місцевими органами влади та бібліотеками на всій території України, щоб допомогти бібліотекам ефективніше задовольняти потреби місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних технологій.

 • Обладнати бібліотеки технікою, щоб члени громад отримали кращий доступ до інформації.
 • Навчити бібліотекарів користуватися новітніми технологіями, щоб краще обслуговувати відвідувачів.
 • Сприяти розвитку ресурсної бази бібліотечної асоціації для ефективнішого представлення інтересів бібліотек та бібліотекарів.
 • Заручитися державною підтримкою для визначення ключової ролі бібліотек в суспільстві.
Програмна діяльність:

Програма "БІБЛІОМІСТ" має на меті досягнення результатів у чотирьох ключових сферах:

ОСНАЩЕННЯ БІБЛІОТЕК:
  Створити мережу бібліотек з публічним доступом до Інтернету: "Бібліоміст" підтримуватиме бібліотеки, для яких публічний доступ до інформації є пріоритетом і які демонструють бажання співфінансувати надання населенню нових послуг з використанням комп’ютерів та Інтернету.

НАВЧАННЯ БІБЛІОТЕКАРІВ:
  Проводити курси підвищення кваліфікації бібліотекарів. Партнери програми розробляють навчальні матеріали та створюють тренінгові центри, щоб сприяти впровадженню в бібліотечній сфері новітніх підходів і послуг.
  Створити інфраструктуру для навчання українських бібліотекарів застосовувати інформаційні технології (ІТ). Навчальні центри в кожній області проводитимуть курси для бібліотекарів, щоб вони могли здобути чи вдосконалити навички використання комп’ютера та Інтернету і застосовувати вивчене при обслуговуванні користувачів.

ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ:
  Співпрацювати з Українською бібліотечною асоціацією (УБА). "Бібліоміст" зміцнить УБА, допомігши збудувати міцну адміністративну структуру, завдяки якій організація і надалі зможе підтримувати сучасні бібліотеки й надавати бібліотекарям у всій країні потрібні їм послуги.
  Допомогти українським бібліотекарям та їхнім асоціаціям створювати ресурси, які відповідатимуть потребам усіх членів місцевої громади. Програма допоможе зацікавленим урядовцям, бізнесменам та представникам місцевих організацій згуртуватися і створити необхідні для населення ресурси.

ЗАЛУЧЕННЯ УРЯДОВОЇ ПІДТРИМКИ:
  Налагодження співпраці з урядом для удосконалення політики. Щоб інвестиції в бібліотеки принесли найбільшу користь, партнери "Бібліомосту" працюватимуть над популяризацією та підвищенням ролі бібліотек у сучасному українському суспільстві, а також сприятимуть залученню додаткових ресурсів, необхідних для подальшого розвитку бібліотек.
  Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка взяла участь у написанні проєкту. 1 червня 2010 року було підписано грант на відкриття Регіонального тренінгового центру. В рамках гранту "Бібліоміст" надав набір обладнання, який включає:

 • десять комп'ютерів;
 • ліцензійне програмне забезпечення;
 • обладнання для об'єднання комп'ютерів у локальну мережу;
 • один принтер/сканер;
 • один мультимедійний проєктор.

Короткий огляд програми підвищення кваліфікації

"Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень"

  Навчальна програма "Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень" складається з шести модулів, які, у свою чергу, включають окремі теми.

  Модуль 1. Основи комп'ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

  Модуль складається з двох розділів, які містять 10 тем.

  1-й  розділ "Основи комп'ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій" містить 5 тем про комп'ютер як інформаційну систему; операційну систему Windows XP та основні об'єкти; програмне забезпечення; текстовий процесор MS Word; формати даних та їх перетворення; комп’ютерну безпеку і захист інформації.

  2-й розділ "Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників" містить 5 тем про світову мережу Інтернет, основи навігації в Інтернеті, програми перегляду (браузери); сервісні програми Інтернету (WWW, E-mail); пошук в інформаційних ресурсах Інтернету; інформаційно-пошукові системи Інтернету; інтелектуальну власність і авторське право в мережі Інтернет.

Завдання курсу:

 • набути навичок ефективного використання апаратних засобів та прикладних програм для розв'язування завдань фахового спрямування;
 • розглянути головні етапи й тенденції розвитку світової мережі Інтернет;
 • ознайомитися з інформаційним сервісом Інтернет, оволодіти основами навігації засобами браузерів (програм-переглядачів);
 • опанувати практичні навички роботи в середовищі популярних інформаційних сервісних програм Інтернет: WWW (World Wide Web) та E-mail (електронної пошти);
 • оволодіти навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет;
 • опанувати знання та професійні навички роботи з інтернет-ресурсами та послугами;
 • підготувати бібліотечних фахівців до професійного використання процесів мережевого інформаційного пошуку та моніторингу у сфері інформаційно-аналітичної діяльності.

  Модуль 2. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці

  Модуль складається з 8 тем, що висвітлюють такі питання: роль Інтернету у глобалізації інформаційного простору та проблеми вільного доступу до інформації; інтернет-доступ як бібліотечна послуга; інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті, відповідальність бібліотек і працівників; інформаційні ресурси в Інтернеті та їх пошук; автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС); бібліотечні ресурси в Інтернеті; методика навчання користувачів роботи з електронними ресурсами.
Для викладання кожної з тем модуля передбачається використання матеріалів з досвіду роботи публічних бібліотек України та світу.

Завдання курсу:

 • ознайомитися із законодавчою, нормативно-правовою базами діяльності бібліотек, розглянути міжнародні та вітчизняні документи і матеріали, що регулюють діяльність бібліотек у цій сфері;
 • здобути загальнотеоретичні знання, що базуються на бібліотекознавчих дослідженнях;
 • виробити практичні уміння, необхідні для планування та здійснення діяльності, пов'язаної з упровадженням і використанням інтернет-доступу як нової бібліотечної послуги;
 • здобути навички роботи з локальними та мережевими електронними інформаційними ресурсами, створення й використання електронних ресурсів.

  Модуль 3. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проєктного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек

  Модуль складається з двох розділів, що охоплюють 8 тем.

  1-й розділ "Інноваційна діяльність та маркетингова стратегія розвитку бібліотек" включає 3 теми, пов'язані з теоретико-методологічними основами інноваційних методик, технологій та бібліотечного маркетингу, розвитку асортименту послуг бібліотек.

  2-й розділ "Ініціативна діяльність бібліотек та шляхи підвищення їх ролі у громадянському суспільстві" включає 5 тем, присвячених основам фандрейзингу, програмному і проєктному розвитку бібліотек, кадровому менеджменту, адвокасі, практиці соціального партнерства.

Завдання курсу:

 • оволодіти знаннями про трансформаційні зміни бібліотек на основі інноваційної діяльності з використанням елементів менеджменту;
 • визначити підходи до розробки інноваційних стратегій, опанувати методику розробки стратегічних планів;
 • розкрити сутність бібліотечного маркетингу як механізму створення нового іміджу бібліотек у зміненому інформаційному і соціокультурному середовищі;
 • розглянути наявні підходи до класифікації бібліотечних послуг, проаналізувати номенклатуру інформаційних продуктів, послуг бібліотек із переорієнтацією на сервісність обслуговування відповідно до потреб користувачів;
 • ознайомити з основами ініціативної діяльності бібліотек на базі фандрейзингових технологій;
 • опанувати механізми програмного і проєктного розвитку бібліотек;
 • розкрити основи лідерства та командного підходу в кадровому менеджменті;

  Навчально-тематичні плани модулів передбачають лекційні, семінарські, практичні, лабораторні та виїзні заняття, з окремих тем – дискусії, "круглі столи" та інноваційне планування. До тем розроблені завдання для самостійної роботи, запитання для самоперевірки, запитання для контролю засвоєння отриманих знань шляхом проведення експресопитування. Передбачено також проведення вхідного та вихідного контролю знань слухачів.


Додаткові тренінги

  Модуль 4. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві

  Етика бібліотечного працівника

  Модуль складається з трьох розділів, які включають 9 тем.

  1-й розділ "Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки" містить 5 тем, які розкривають сутність концепції інтелектуальної свободи, проблеми покращання доступності інформації та розширення функцій бібліотеки в умовах переходу до суспільства знань, проблеми реалізації інтелектуальної свободи через бібліотечно-інформаційну політику держави. У першому розділі розглядаються й питання цензури в бібліотечній діяльності, а також вільний доступ та обмін інформацією як умова міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва.

  2-й розділ "Професійна етика бібліотекаря" включає 2 теми, що розкривають морально-етичні засади бібліотечної професії, мету і завдання кодексів професійної етики бібліотекаря, а також проблеми забезпечення конфіденційності у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

  3-й розділ "Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек" складається з двох тем, які висвітлюють нормотворчість, контроль, навчання, форми і методи адвокації, що їх застосовують бібліотечні об’єднання для запровадження і дотримання принципу інтелектуальної свободи в бібліотечному середовищі.

  Передбачається надання студентам теоретичних знань і забезпечення оволодіння практичними вміннями та навичками, що досягається поєднанням лекційних, практичних, семінарських і самостійних занять, вирішенням виробничих завдань та застосуванням наочних і технічних засобів. Використовуються активні та інтерактивні форми навчання й перевірки знань.
Підсумковий контроль засвоєння знань відбувається у формі заліку. Застовуються форми проміжного контролю у вигляді експресопитування, перевірки рефератів, виконання завдань самостійної роботи, практичних завдань.

  Мета курсу – допомогти слухачам зрозуміти роль бібліотек у захисті інтелектуальної свободи – важливого складника демократії; навчити їх формулювати основні принципи діяльності бібліотек стосовно забезпечення інтелектуальної свободи й доступності до інформації; навчити етичних принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності; допомогти сформувати навички організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до інформації; ознайомити з роллю професійних бібліотечних об’єднань у реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

Завдання курсу:

 • оволодіти знаннями про сутність концепції інтелектуальної свободи та роль бібліотек у її реалізації;
 • поглибити знання про функції бібліотек і доступність інформації в умовах переходу до суспільства знань;
 • розширити уявлення про бібліотечно-інформаційну політику держави з огляду на забезпечення інтелектуальної свободи громадян;
 • допомогти зорієнтуватися у проблемі протидії цензурі в діяльності бібліотек;
 • сформувати розуміння важливості вільного доступу та обміну інформацією для активізації міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва;
 • ознайомити з діяльністю в цій царині міжнародних організацій – ЮНЕСКО, ІФЛА та ін.;
 • поглибити знання про етичні засади бібліотечної професії;
 • допомогти оволодіти знаннями і навичками із забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувача;
 • закласти основи знань про роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності книгозбірень і організації доступу до інформації.

  Модуль 5. Адвокація: представлення інтересів бібліотек

  Курс "Адвокація: представлення інтересів бібліотек" присвячено актуальній темі, пов'язаній з необхідністю відстоювання та лобіювання інтересів бібліотек. Сьогодні на всіх рівнях управління ухвалюються рішення про фінансування, авторське право, телекомунікації, інтелектуальну свободу та інші питання, що визначають долю бібліотек і публічний доступ до інформації. Курс спрямований на формування у бібліотечних працівників знань про сутність та змісту поняття "адвокація", його структурні компоненти й головні напрями діяльності.
  Курс передбачає ознайомлення зі стратегією і тактикою проведення кампанії з адвокації, методикою та організаційними заходами, зокрема плануванням, адмініструванням кампанії з адвокації тощо.
  Програма також включає питання зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR, зв'язок з органами державної влади, захист інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації; ознайомлює з досвідом адвокації в зарубіжних країнах та Україні, розглядає роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні й захисті інтересів бібліотек.

  Курс складається з трьох розділів, які включають 9 тем.

Завдання курсу:

 • розглянути питання термінології стосовно адвокаційної діяльності в бібліотечній сфері;
 • визначити організаційні підходи до проведення кампанії з адвокації;
 • розкрити методику проведення адвокаційних заходів;
 • дати уявлення про зовнішні комунікації та PR-технології;
 • охарактеризувати побудову стосунків між урядовцями і представниками бібліотек;
 • ознайомити з досвідом захисту інтересів бібліотек в Україні та світі;
 • показати роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні й захисті інтересів бібліотек.

  Модуль 6. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку середовища

  Курс складається з трьох розділів, які включають 11 тем.

  1-й розділ "Веб 2.0: Сутність, завдання" містить дві теми, які розкривають питання розвитку інтернет- і вебтехнологій, їх сутність та основні принципи. Окремою темою розглядається Веб 2.0 та його застосування у бібліотеках як інструмент управління знаннями у вітчизняному й міжнародному контекстах.

  2-й розділ "Сервіси Веб 2.0 та їх роль для бібліотек" у п'яти темах розкриває основні сервіси та інструменти Веб 2.0 і їх складові, зокрема синдикацію та вікітехнології, створення медійного простору бібліотеки, орієнтованого на користувача, з використанням фото- й відеосервісів, геоінформаційних систем, блогів та соціальних мереж. Також розкривається тема ролі бібліотек у створенні колективного наукового розуму через створення й використання відкритих електронних архівів та електронних журналів.

  3-й розділ "Використання Веб 2.0 у бібліотеках" включає чотири теми, що розглядають питання застосування сервісів та інструментів Веб 2.0 для процесів самоорганізації користувачів і професійної бібліотечної громади, впровадження нових засад управління знаннями, проведення реклами й PR бібліотеки. Також розглядаються питання формування нових послуг та професійних компетенцій бібліотекарів.

  Програма навчального курсу "Технологіі Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища" передбачає розкрити теоретичні засади сучасного розвитку інтернет- і вебтехнологій, зокрема, сутність та основні принципи функціонування Веб 2.0, а також практично ознайомити слухачів з основними його сервісами та можливостями їх використання в бібліотеках.
  Вивчення курсу передбачає наявність не лише базових знань у галузі інформатики та обчислювальної техніки, але й основ роботи з Інтернетом, знання його механізмів, сервісів та можливостей.
  Курс є одним із базових у змісті бібліотечно-інформаційної освіти протягом життя, адже використання інтернет-технологій у бібліотеках є нині обов'язковим для кожного фахівця. Необхідність поглибленого курсу в цьому аспекті допоможе у підготовці фахівців бібліотек, які здатні не тільки орієнтуватися в питаннях інформаційно-комунікаційних ресурсів і технологій, зокрема інтернет, але й застосовувати ці знання на практиці.
  Головна мета курсу – сприяння високоефективній професійній діяльності бібліотечних фахівців у середовищі Веб 2.0.

Завдання курсу:

 • розкрити основні поняття в галузі сучасного етапу розвитку інтернет- і вебтехнологій;
 • закласти основи знань та вмінь у створенні і спільному використанні контенту;
 • сформувати розуміння важливості забезпечення захисту й безпеки інформації в Інтернеті, дотримання правил етикету;
 • допомогти зорієнтуватися в питаннях авторського права та коректного запозичення ресурсів Інтернету;
 • ознайомити з сучасним досвідом бібліотек на шляху до Бібліотеки 2.0, Каталогу 2.0, Читача 2.0;
 • виробити у слухачів навички узагальнення та практичного використання здобутих знань.

  Програма курсу ґрунтується на теоретичних дослідженнях з інформатики, циклу комп'ютерних наук, теорії комунікацій, бібліотекознавства, практичних даних у створенні й використанні комп'ютерних технологій та ресурсів. Застосовуються методи проблемного навчання, ділові ігри, моделювання ситуацій.

  Лекційна частина курсу заснована на розкритті теоретичних засад розвитку Інтернету та функціонування технологій Веб 2.0, можливостей використання його різних сервісів у бібліотеках. Значна частина курсу планується через проведення практичних занять, головною метою яких є вироблення практичних навичок та вмінь у роботі з різними сервісами й технологіями Веб 2.0 та їх застосування в бібліотеках. Особливістю курсу є те, що Веб 2.0 дуже швидко розвивається, щодня з'являються нові сервіси чи застосунки (прикладні програми), а отже, головна мета практичних робіт – навчити вчитися, бути готовими самостійно відкривати нові знання, вміти перетворювати їх на навички та ділитися з іншими.

Контакти:

mail gl@irex.org
Вебсайт: www.bibliomist.org
IREX: www.irex.org