Стрельніков Віктор Юрійович

Стрельніков Віктор Юрійович

  Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка за спеціальністю "Історія" (1980 р.).
  У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію "Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти" (спеціальність 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки") в Інституті педагогіки та психології професійної освіти АПН України (м. Київ).
  У 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ) захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти» на тему: "Теоретичні основи проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки".
  У 2008 р. присвоєно вчене звання професора. Докладніше...

Джерело...

Повернутись
Поділитись: