БРАТАСЮК Степан

БРАТАСЮК Степан

316.3
П 78
  Проблеми гендерної рівності у галузі охорони здоров'я [Текст] / [підгот. Оксана Кисельова ; кер. проекту Мая Босніч]. – Київ : [б. в.], 2018. – 26 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні).

  Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проекту "Ґендерне бюджетування в Україні". Проект впроваджується за фінансової підтримки Швеції.
  Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів в галузі охорони здоров'я, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування Житомирська, Івано-Франківська, Черкаська, Вінницька, Сумська, Полтавська, Запорізька, Закарпатська, Херсонська, Чернівецька, Миколаївська, Київська області та місто Київ.
  ҐОБ – це комплексний ґендерний підхід в бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
П 78
  Проблеми гендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту [Текст] / [підгот. Оксана Кисельова ; кер. проекту Мая Босніч]. – Київ : [б. в.], 2019. – 26 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні). 

  Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проекту "Ґендерне бюджетування в Україні". Проект впроваджується за фінансової підтримки Швеції.
  Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів у галузі фізичної культури та спорту, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та в Міністерстві молоді та спорту України.
  ҐОБ – це комплексний ґендерний підхід у бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
П 78
  Проблеми гендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту [Текст] / [підгот. Оксана Кисельова ; кер. проекту Мая Босніч]. – Київ : [б. в.], 2019. – 26 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні). 

  Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проекту "Ґендерне бюджетування в Україні". Проект впроваджується за фінансової підтримки Швеції. Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів в галузі освіти, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Києві.
  ҐОБ – це комплексний ґендерний підхід в бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендерним принципом.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
П 78
  Проблеми гендерної рівності в галузі культури та мистецтва [Текст] / [підгот. Оксана Кисельова]. – Київ : [б. в.], 2020. – 30 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні).

  Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проекту "Ґендерне бюджетування в Україні". Проект впроваджується за фінансової підтримки Швеції.
  Публікація базується на результатах ґендерного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів у галузі культури і мистецтва, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Кіровоградській, Київський, Хмельницькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
  Ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі означає врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Тендерний аналіз бюджетних програм сприяє: скороченню ґендерних розривів, підвищенню якості послуг для жінок і чоловіків, ефективному використанню публічних фінансів та сталому розвитку країни.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
С 91
  Сучасні тенденції розвитку і практики гендерно орієнтованого бюджетування на світовому, європейському та національному рівнях [Текст] / [кер. проекту Оксана Кисельова]. – Київ : [б. в.], 2020. – 129 с. : табл. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні).

  Ця публікація має на меті підвищення знань та спроможності державних службовців, осіб, які приймають рішення, адвокатів ґендерної рівності та активістів громадянського суспільства щодо новітніх тенденцій розвитку та практик ґендерно орієнтованого бюджетування (ҐОБ). Публікація підготовлена на основі презентацій циклу вебінарів міжнародних та національних експертів з проблем управління державними фінансами, аналізу політики та оцінки програм, соціальної інтеграції, ґендерного бюджетування та ґендерного аудиту.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
Г 34
  Гендерно-орієнтоване бюджетування [Текст]. – [Київ] : [б. в.], [2020]. – 29, [2] с. : іл. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні).

  Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – це врахування потреб жінок і чоловіків із різних соціально-економічних груп на всіх етапах бюджетного процесу.
  В Україні реформа щодо інтеграції ҐОБ в офіційні бюджетні процеси була започаткована у 2014 році Міністерством фінансів України та проводиться за підтримки Проекту "Ґендерне бюджетування в Україні" (Проект ҐОБ), 2014–2020 рр., який фінансується Швецією.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

305
Г 34
  Гендерний вимір пандемії COVID-19 [Текст] / [підгот. Оксана Кисельова]. – Київ : [б. в.], травень, 2020. – 45 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні).

  Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та ґендерну рівність. Як свідчить попередній досвід, жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
Г 34
  Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі [Текст] : практ. посіб. / [Тетяна Іваніна та ін.]. – Київ : Віваріо, 2020. – 88 с. : табл. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні). 

  Пропонований практичний посібник розроблений на допомогу головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим учасникам бюджетного процесу для врахування тендерних аспектів у процесі планування, реалізації та звітування про виконання програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Метою посібника є створення цілісного бачення застосування тендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, розкриття особливостей та практичних аспектів методики проведення тендерного аналізу бюджетних програм.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
П 59
  Порадник щодо застосування гендерно орієнтованого підходу в окремих галузях [Текст] / [Тетяна Іваніна та ін.]. – Київ : Віваріо, 2020. – 48 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні). 

  Порадник розроблений на допомогу державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування для застосування ґендерно орієнтованого підходу при формуванні та реалізації політики на галузевому рівні. Він містить інформацію щодо ґендерних проблем, які існують в окремих галузях економіки, орієнтовний перелік ґендерних показників та приклади врахування ґендерних аспектів у бюджетних програмах.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

316.3
О-75
  Основи гендерно орієнтованого бюджетування [Текст] : метод. рек. до дисципліни / [розроб. Елізабет Клатцер ; ред. Тетяна Жибер]. – Київ : [б. в.], 2020. – 32 с. – (ГОБ проект. Гендерне бюджетування в Україні).

  Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні" (ҐОБ) розпочав свою роботу в Україні з 2013 року і завершився 31 грудня 2020 року. Він реалізувався за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеція через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) для забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження ґендерно чутливого бюджетування в Україні.
  Це найбільший проєкт у світі з впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків, жінок та/або їх груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівнях поєднав фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяв скороченню ґендерних розривів в Україні.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється