ШУМИЛО Віталій Вікторович

ШУМИЛО Віталій Вікторович

94(477)
Х 93
  Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., 19–20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України [та ін.] ; [редкол.: О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк : Терен ; Чернігів : Вера и жизнь, 2011. – 305, [1] с. : іл.

  Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 1150-річчю походу князя Оскольда на Константинополь та початку християнізації Русі. На підставі маловідомих та нововиявлених матеріалів, значна частина яких вперше запроваджується до наукового обігу, у збірнику висвітлено історію княжіння Оскольда, його походу на Царгород, перших християнських впливів на Русі, а також розглянуто історію наукової полеміки щодо Оскольдового походу та початків існування Київської Русі як окремої незалежної і самодостатньої держави.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 8 : Митрополит Арсеній Мацієвич (1697–1772): історіографічний аспект : монографія / Володимир Чистяков ; Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історії та соціогуманітар. дисциплін ім. О. М. Лазаревського, Н.-д. центр вивч. історії релігії та Церкви ім. Лазаря Барановича. – 2020. – 106 с.

  Постать митрополита Арсенія Маціевича часто ставала об'єктом дослідження істориків України, Росії, православної Церкви. Наукові роботи та популярні статті різних років дуже по-різному висвітлюють біографію та діяльність митрополита Арсенія і акценти, які ставлять автори, залежать від дуже різних факторів. Тож, настав час систематизувати та проаналізувати всі роботи, які присвячено Арсенію Мацієвичу, що й зроблено в монографії В. Чистякова.
  Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться літературознавством та історією давньої української літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

271.2(477.51)
Ш 96
Шумило, Виталий Викторович.
  Схиархимандрит Лаврентий и его время [Текст] : очерк церковной истории Черниговщины (1868–1950 годы)
/ Виталий Шумило. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Чернигов : Православное издательство, 2012. – 87 с. : ил.

  На прохання читачів виходить у світ третє видання роботи "Схиархімандрит Лаврентій і його час", в якій зроблена спроба історіософського осмислення доль Руської Церкви у XX столітті. У нарисі навмисно не описується життя отця Лаврентія в подробицях, але акцентується увага на самій епосі, в яку служив архімандрит. Автор постарався продемонструвати на прикладі конкретної історичної особистості, до того ж особистості видатної і шанованої православним народом, усю складність, заплутаність і суперечливість епохи. Метою цього дослідження було показати сповідництво одних і падіння інших, як чинили Новомученики та Сповідники Руської Церкви і чому саме так, а не по-іншому; чому компроміс з богоборництвом для них був категорично неприйнятний, і, нарешті, що таке сергіанство. Крім того автор спокійно, без осуду торкається таких сторін розуму і душі церковного читача, які спонукали б його до осмислення минулого і до покаяння. Адже від правильного, православного розуміння церковними людьми цього питання прямо залежить, яке православ'я ми сповідуємо, а в кінцевому підсумку – і майбутнє Руської Церкви.

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви ; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 1 : Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии / Святитель Димитрий Ростовский ; Черниг. нац. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) РАН, Центр исслед. ист. религии и церкви. – 2013. – 95 с. : іл.

  Видання являє собою публікацію першої книги святителя Димитрія Туптала, митрополита Ростовського і Ярославського, "Чуда пресвятої і преблагословенної Діви Марії", що вийшла 1677 р. в Новгород-Сіверській типографії при Лазареві Барановичу. Книга описує чудеса, що відбуваються від образа Іллінсько-Чернігівської Божої Матері, написаного 1658 р. іконописцем Григорієм Костянтиновичем Дубенським, у чернецтві Геннадієм, кожне чудо доповнюється авторськими моралями. У книжковій традиції більшою популярністю і славою користувалася не книжка "Чуда пресвятої і преблагословенної Діви Марії", а створене на її основі "Руно орошене", що вийшло першим виданням 1683 р. й перевидане ще шість разів. Книга "Чуда пресвятої і преблагословенної Діви Марії" стала в результаті бібліографічною рідкістю – збереглася в Бібліотеці академії наук (Санкт-Петербург) і Музеї книги Російської державної бібліотеки (Москва). Видання має на меті заповнити цю прогалину. Публікація має передмову, де розглянуті джерелознавчі питання, структура і художня своєрідність пам'ятника, а також Додаток – опис чудес від ікони Чернігівської Іллінської Божої Матері з книги Іоанна Максимовича "Богородице Діво" (1707).
  Для фахівців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться медієвістикою та історією середньовічної літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 3 : Ісихазм в історії та культурі Православного Сходу : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 290-р. старця Паїсія Величковського / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського, Міжнар. ін-т афон. спадщини в Україні. – 2015. – 167 с. : іл.

  Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції "Ісихазм в історії та культурі Православного Сходу: до 290-річчя старця Паїсія Величковського", яку було проведено у Чернігові 30 литопада – 1 грудня 2012 р. Центром дослідження історії релігії та Церкви (ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка) і Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні (Київ). Статті мають єдину тематику: вивчення впливу ісихазму на розвиток історії та культури народів т. зв. "православної ойкумени". До збірника увійшла перша частина матеріалів конференції.
  Збірник присвячено пам'яті видатного українського письменника епохи Бароко, подвижника-ісихаста Паїсія Величковського (1722–1794).
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться літературознавством та історією давньої літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 4 : Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студ. конф., Чернігів, 7 трав. 2015 р. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній", Центр дослідження історії релігії та церкви. – 2016. – 99 с. : іл.

  Матеріали Першої всеукраїнської конференції студентів та аспірантів з вітчизняної медієвістики.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться літературознавством та історією української літератури.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 5 : Книжна культура Київської Русі та пізнього середньовіччя : матеріали спецсемінару / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – 2017. – 143 с.

  Збірник містить матеріали спецсемінару "Книжна культура Давньої Русі", що проходить на філологічному та історичному факультетах ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. Матеріали поєднані проблемою вивчення тих текстів середньовічної східнослов'янської літератури, що досі залишаються малодослідженими в українському літературознавстві.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться літературознавством та історією давньої української літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 6 : Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали аспірантсько-студ. конф., Чернігів, 2016–2017 рр. / Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – 2018. – 159 с. : іл.

  Збірник містить матеріали II та ІІІ всеукраїнських конференцій з вітчизняної медієвістики, що відбулися 10 травня 2016 та 27 квітня 2017 pp. на філологічному та історичному факультетах Національного університету "Чернігівський колегіум". Вибрані статті поєднані проблемами вивчення історії та літератури України середніх віків та епохи Бароко. Першу частину збірника складають статті знаних українських медієвістів, які взяли участь в зазначених конференціях та адресували свої доповіді студентам та аспірантам-медієвістам. Друга частина – історичні та філологічні дослідження аспірантів і студентів.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться літературознавством та історією давньої української літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 7 : Актуальні проблеми сучасної української медієвістики : матеріали IV аспірантсько-студ. конф., Чернігів, 27 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – 2019. – 179 с.

  Збірник містить матеріали IV всеукраїнської конференції з вітчизняної медієвістики, що відбулася 27 квітня 2018 р. на філологічному та історичному факультетах Національного університету "Чернігівський колегіум". Вибрані статті поєднані проблемами вивчення історії та літератури України середніх віків та епохи Бароко. Першу частину збірника складають статті українських науковців, які взяли участь у конференції та адресували свої доповіді студентам та аспірантам-медієвістам. Друга частина – історичні та філологічні дослідження аспірантів і студентів.
  Збірник присвячено па'мяті українського вченого-медієвіста, дослідника старокиївської агіографії професора Олександра Васильовича Александрова (1947–2018).
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться літературознавством та історією давньої української літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

930.85(477.51)
Ч-49
  Чернігівські Афіни [Текст] : наук. альм. з літературознавства, історії, філософії та культурології / Центр дослідж. історії релігії та церкви; [редкол.: С. М. Шуміло (наук. ред.) та ін.]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2013 – .
  Вип. 2 : Поетика церковної прози (ХІ–ХХ ст.) : зб. ст. з літературознавства, / Світлана Шуміло ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній", Центр дослідження історії релігії та церкви. – 2014. – 215 с.

  Збірник містить статті з поетики художніх творів церковної тематики: від відомих давньоруських агіографічних та епідейктичних текстів до малодосліджених та не введених у науковий обіг творів церковної літератури XX ст. Автор пропонує досвід герменевтичного аналізу творів та ставить собі за мету дослідження картини світу у різних епохах через вивчення поетики церковної художньої літератури.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться літературознавством та історією вітчизняної літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

  

  Схиігуменя Покровського жіночого монастиря Софія (Гриньова) залишила нащадкам пам'ятник культурного життя Києва початку XX ст. – свій поетичний альбом-щоденник. Альбом публікується за єдиним рукописом, що дійшов до нас. У передмові подано коротку біографію схиігумені Софії і докладний філологічний та культурологічний аналіз поетичного альбому.
  На форзаці використані копії сторінок поетичного альбому схиігумені Софії (Гриньової).
  Для широкого кола читачів.

343.8(477)
А 67
Аніщенко, Вікторія Олександрівна.
  Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: теорія та практика [Текст] : монографія
/ В. О. Аніщенко ; Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів : Scriptorium, 2020. – 475 с. : рис., табл.

  У монографії представлено теоретичні та методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Визначено сутність і зміст ключових понять дослідження, розкрито організаційно-педагогічні і дидактичні особливості професійної підготовки фахівців пенітенціарної системи у країнах ЄС і США, представлено характеристику структури і змісту професійної компетентності офіцерів, а також обґрунтовано концепцію ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Автором представлено систему формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби у процесі ступеневої підготовки, розроблено її структурну модель, а також обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують реалізацію системи ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.
  За результатами дослідження у монографії представлено прогностичне обгрунтування перспектив розвитку ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.
  Монографія призначена керівникам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, науково-педагогічним працівникам, офіцерсько-викладацькому складу, фахівцям у галузі теорії і методики професійної освіти та методики навчання дисциплін професійного спрямування, здобувачам вищої освіти та науковцям, які досліджують психолого-педагогічні аспекти застосування компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється