ТЕРТИШНА Лілія Сергіївна

ТЕРТИШНА Лілія Сергіївна

346.2(477)
Т 35
Тертишна, Лілія Сергіївна.
  Державна регіональна політика: господарсько-правові механізми реалізації [Текст] : монографія
/ Л. С. Тертишна. – Харьків : Юрайт, 2020. – 169 с. – (Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

  Монографія є викладенням основного змісту кандидатської дисертації, рекомендованої до захисту на вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого кафедрою господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  Наукова робота присвячена формуванню теоретичної моделі механізму господарсько-правового забезпечення функціонування державної регіональної політики, подальшій розробці концепцій удосконалення чинного законодавства з питань забезпечення розвитку господарських відносин з позиції державної регіональної політики, а також дослідження сучасного стану господарсько-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку.
  Отримані автором теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути використані в нормотворчій діяльності держави у процесі вдосконалення господарського законодавства, зокрема з метою деталізації наявних і створення нових нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються організації та діяльності у сфері регіонального розвитку, крім того – при вдосконаленні методологічних засад, присвячених забезпеченню якісного державного регулювання політики розвитку територій, а також у навчально-методичній роботі, при підготовці навчальних видань, підручників, навчальних програм курсу "Господарське право".
  Сформовані пропозиції можуть бути корисні для спеціалістів у галузі права та інших наук, які досліджують сферу державної регіональної політики, викладачів, аспірантів, студентів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, зокрема посадових осіб Міністерства розвитку громад та територій України.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється