ХМЕЛЬНИЦЬКА обласна універсальна наукова бібліотека

ХМЕЛЬНИЦЬКА обласна універсальна наукова бібліотека

027.5(477.43)
Б 59
  Бібліотека – наша доля [Текст] : довідник / Департамент інформ. діяльн., культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін. ; уклад. О. О. Баворовська. – Хмельницький : Хмельницька ОУНБ, 2021. – 121 с. : фот.

  Довідник подає відомості про працівників Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, які працювали в різні роки та працюють сьогодні.
  Видання присвячене 120-річчю бібліотеки. Розраховане на широке коло читачів, бібліотечних фахівців усіх систем і відомств, викладачів та студентську молодь навчальних закладів культури України й усіх, хто цікавиться бібліотечною справою на Хмельниччині або досліджує її.

94(477)
К 17
  Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2020 рік [Текст] : рек. бібліогр. довід. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка, Хмельниц. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад.: О. М. Шеін, В. М. Борейко]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2019. – 155 с.

  До уваги читачів – черговий випуск рекомендаційного бібліографічного довідника "Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2020 рік", який видається Хмельницькою ОУНБ з 1966 року та представлений на вебсайті бібліотеки.
  Мета видання – надати довідковий матеріал про визначні події історії, суспільно-політичного, спортивного, громадського й культурного життя Хмельниччини, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов'язані з нашим краєм.
  Дати у довіднику подано за новим стилем. Якщо у джерелах траплялися розбіжності, перевага віддавалася інформації з фундаментальних енциклопедично-довідкових видань.
  Календар складається з двох розділів: "Хроніка знаменних і пам'ятних дат" та "Імена, події, факти...".
  У першому розділі спочатку подаються ювілеї, точна дата яких не встановлена, далі – дати за місяцями і числами. Дати, по яких подаються розширені текстові довідки, виділені курсивом.
  Текстові матеріали подаються в авторській редакції. Список літератури про діячів науки, культури, мистецтва та спорту розміщено у зворотній хронологічній послідовності.

027(477.43)
П 88
  Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. 25 верес. 2018 р. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: В. В. Маковська, Т. А. Шмаль]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2018. – 175 с. – Бібліогр. в кінці ст.

  До збірника увійшли доповіді й тези учасників обласної науково-практичної конференції, на якій розглядалися найактуальніші проблеми сьогодення бібліотек області: шляхи реформування публічних бібліотек у зв'язку з адміністративною реформою. В сучасних умовах розвитку українського суспільства публічні бібліотеки відіграють особливу роль у розвитку громад, адже залишаються доступним та безкоштовним джерелом отримання достовірної інформації, місцем, що об'єднує мешканців.

021(477)
Б 59
  Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального розвитку громад [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.) / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: В. В. Маковська, Т. А. Шмаль]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2019. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.

  До збірника увійшли авторські доповіді й тези учасників обласної науково-практичної конференції "Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального розвитку громад", у яких порушуються актуальні проблеми розвитку публічних, наукових, університетських бібліотек, формування та розбудови краєзнавчих ресурсів, зокрема історико-культурних фондів, розвитку сучасних технологій обслуговування мешканців громад області, проєктної та грантової діяльності.
  Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі.

908(477.43)
Х 65
  Хмельниччина: минуле, сьогодення, майбутнє [Текст] / В. С. Ядуха [та ін.]. – Хмельницький : Заколодний М. І., 2012. – 189 с. : іл. кольор. – Бібліогр.: с. 186-189.

  Це видання приурочено до 75-річчя утворення Хмельницької області і містить інформацію про історію утворення області, її сучасний стан, визначено перспективи розвитку. Адресовано широкому загалу, всім, хто цікавиться історією, сьогоденням Хмельниччини, дбає і творить своє майбутнє.

94(477)
У 45
  Українська революція в особах: подільський слід [Текст] : довідник / Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін, Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Л. І. Марцонь]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – 124 с. – (100 років боротьби: Українська революція, 1917–1921).

  Українська революція 1917–1921 років стала визначальним етапом в історії українського державотворення. У ході революції уперше у новітній історії український народ утвердив себе як політичну націю і створив незалежну українську державу. Після десятиліть цілеспрямованого замовчування та викривлення комуністичною тоталітарною пропагандою української історії для великого загалу досі залишаються маловідомими українські постаті, які брали участь у подіях Української революції.

016:35
Н 35
  Національна безпека України [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 3 / Департамент інформ. діяльності, культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін, Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Л. І. Марцонь]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – 67 с.

  Актуальність теми національної безпеки зумовлена складними реаліями сьогодення країни.
  Бібліографічний посібник "Національна безпека України" продовжує попередні два видання (Хмельницький: ОУНБ, 2005; 2015) та складений на основі фонду Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
  Матеріали в покажчику згруповані в тематичні розділи, які найбільш повно розкривають питання національної безпеки країни.
  Бібліографічні описи книг та статей із збірників супроводжуються шифрами, присвоєними їм в ОУНБ, та містять вказівку на місцезнаходження документа у структурних підрозділах бібліотеки.
  Покажчик розрахований на задоволення інформаційних потреб викладачів, учнів та студентської молоді, працівників органів місцевого самоврядування, а також широкого кола читачів. Відбір літератури завершено у І кварталі 2020 р.

027(477.43)
П 63
  Постаті бібліотечної плеяди [Текст] : директори бібліотек Хмельницької обл. : довідник / Департамент інформ. діяльн., культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін. [та ін.] ; [уклад. : Н. М. Синиця, Т. В. Грудецька, В, В. Пасічник]. – Хмельницький : Хмельницька ОУНБ, 2021. – 195 с. : [14] с. фот.

  Видання містить інформацію про директорів обласних, централізованих бібліотечних систем, центральних міських/районних бібліотек та провідних бібліотек закладів вищої освіти Хмельниччини.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється