Національний заповідник "ГЛУХІВ"

Національний заповідник "ГЛУХІВ"

94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. пр.: матеріали сьомої наук.-практ. конф. (23–24 жовт. 2008 р.) / Держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухів, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [редкол. : С. А. Слєсарєв (голова) та ін.]. – Суми : [б. в.], 2008. – 228 с. : іл.
  Читачеві пропонуються матеріали конференції: основні доповіді, зроблені її учасниками. Збірник наукових статей висвітлює сучасний стан досліджень у сфері охорони історико-культурної спадщини Сіверщини. Розрахований на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства.
94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 . Матеріали Восьмої наук.-практ. конф. "Сіверщина в історії України" (м. Глухів, 15–16 жовт. 2009 р.) / Нац. заповідник "ГлухІв", Центр пам'яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол. : С. А. Слєсарєв (голова) та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2009. – 223 с. : іл.
  Збірник наукових праць містить матеріали Восьмої науково-практичної конференції "Сіверщина в історії України" (м.Глухів, 15–16 жовтня 2009 р.), котрі фіксують результати сучасних досліджень з історії та пам'яткознавства Сіверщини.
  Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства, регіональної історії та пам'яткознавства.
94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Нац. заповідник "ГлухІв", Центр пам'яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.: С. А. Слєсарєв (голова) та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2010. – 355 с. : іл.
  До третього випуску збірника наукових праць "Сіверщина в історії України" увійшли розвідки з історії та пам'яткознавства Сіверського краю, а також дослідження з актуальних проблем музеології та пам'яткоохоронної справи, зокрема, охорони об'єктів культурної спадщини в історико-культурних заповідниках. Більшість уміщених матеріалів збірника включена до програми Дев'ятої науково-практичної конференції "Сіверщина в історії України" (м. Глухів, 26–28 травня 2010 р.).
  Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства, регіональної історії та пам'яткознавства.
94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / Нац. заповідник "ГлухІв", Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.: С. А. Слєсарєв (голова) та ін.]. – Київ ; Глухів : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 467 с. : іл., портр.
  Збірник наукових праць. Випуск 4.
  Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства, регіональної історії та пам'яткознавства.
94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 6 / Нац. заповідник "Глухів", Центр пам'яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол. : О. Д. Савицький (голова) та ін.]. – Київ ; Глухів : [б. в.], 2013. – 547 с. : іл.
  Збірник наукових праць. Випуск 6.
  Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства, регіональної історії та пам'яткознавства.
94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : наук. вид. Вип. 7 / Нац. заповідник "ГлухІв", Центр пам'яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [редкол.: О. Д. Савицький та ін.]. – Київ ; Глухів : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – 327 с. : іл.
  Збірник наукових праць. Випуск 7.
  Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства, регіональної історії та пам'яткознавства.
94(477)
С 34
  Сіверщина в історії України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / Нац. заповідник "ГлухІв", Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.: О. Д. Савицький (голова) та ін.]. – Київ ; Глухів : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 367 с. : табл., портр., рис.
  Збірник наукових праць. Випуск 8.
  Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, учителів шкіл, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історичного краєзнавства, регіональної історії та пам'яткознавства.
94(477)
К 56
Коваленко, Юрій Олександрович.
  Історична топографія Глухова доби середньовіччя та ранньомодерного часу [Текст] : монографія
/ Ю. О. Коваленко ; Нац. заповідник "ГлухІв", Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Ніжин : Лисенко М. М., 2024. – 223 с. : рис., фот.
  У монографії, побудованій на підставі археологічних і документальних матеріалів, уперше систематизовано й узагальнено відомості про історичну топографію Глухова доби середньовіччя та ранньомодерного часу. Книга дозволяє скласти уявлення про основні складові міського середовища, розташування оборонних споруд, об'єктів сакральної та цивільної архітектури, житлової забудови, давньоруських могильників і міських кладовищ.
  Для істориків, археологів, музейників, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною Чернігово-Сіверщини.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється