ЧЕРНІГІВСЬКИЙ обласний історичний музей імені В. В. Тарновського

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ обласний історичний музей імені В. В. Тарновського

85.13 / 73
Д 36
  Дерев'яна скульптура Галичини XVII-XIX ст. [Образотворчий матеріал] / упоряд. Юрій Юркевич. - Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2010. - 374, [1] с. : іл. - (Українське народне мистецтво). - Бібліогр. в кінці ст.
  Альбом присвячений дерев’яній скульптурі XVII-XIX століть, що походить зі Східної Галичини. Твори майстрів-самоуків та різьбярів-ремісників – надзвичайно цікава, але малодосліджена сторінка українського мистецтва. У XX столітті дерев'яна скульптура в Галичині зазнала непоправних втрат, тому в нашому виданні представлено зразки майже з усіх музеїв Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей та з приватних збірок, що дає змогу скласти цілісне уявлення про цю ланку мистецької спадщини України. Більшість експонатів опубліковано вперше.
37.248 / 6П9.39
Ф 33
Федорчук, О.  
  Українські народні прикраси з бісеру [Текст] / Олена Федорчук ; худож. оформ. М. Шутурми ; НАН України, Ін-т народознавства. - Львів : Свічадо, 2007. - 119 с. : іл. - З дарчим написом авт. - Бібліогр.: с. 75-80.
  У книжці вперше досліджено походження та розвиток художніх виробів з бісеру на українських теренах. Найбільшу увагу зосереджено на народних прикрасах з бісеру – самобутньому явищі української культури ХІХ-ХХ ст., яке поки що, через брак ґрунтовних розвідок, малознане у світі та, на жаль, і в самій Україні. Описано технологію виготовлення та композиційно-художні особливості цих, свого часу надзвичайно популярних, доповнень народної ноші українців.
  Призначено для широкого кола читачів.
63.3(4УКР) / 9(С2)
Н 35
  Національний музей історії України. Скарбниця історичної пам'яті [Текст] / [упоряд.: Т. Радієвська та ін. ; вступ. ст. Н. Ковтанюк]. - Київ : Мистецтво, 2009. - 207 с. : іл.
  Науково-популярне видання репрезентує раритетні пам'ятки історії та культури з колекції музею та його філії – Музею історичних коштовностей України, зібрані протягом 110 років його існування.
  Альбом знайомить з історією заснування музею, з видатними особистостями, що стояли біля його витоків і зробили вагомий внесок у комплектування та збереження музейних скарбів, а також з науковцями музею, які гідно продовжують справу своїх попередників.
  Розраховано на музеєзнавців, істориків, широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.
  Робота присвячена питанню вивчення історії та розвитку українського мистецтва, є логічним продовженням попередніх праць автора з історії українського мистецтва і побудована в основному на матеріалі, накопиченому В. Щербаківським за час роботи в Полтавському музеї.
  Для науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією мистецтва України.
85.113(4УКР) / 72С
Щ 61
Щербаківський, Вадим Михайлович.
  Архітектура на Україні [Текст]
/ Вадим Щербаківський ; Упр. культури і туризму Полт. облдержадмін., Полт. краєзнав. музей. - Полтава : Дивосвіт, 2006. - 58, [1] с. : іл. - (Наукова спадщина Полтавщини ; вип. 1).
  Робота присвячена вивченню історії виникнення і розвитку архітектури в Україні. Автор дає аналіз давньої світової архітектури, підходить до висвітлення історії виникнення та розвитку архітекутри в Україні.
  Для науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією мистецтва України.
85.113(4УКР) / 72С
В 42
  Відроджені перлини України [Текст] = The long journey of Ukraine / [упоряд., голов. ред. Валерій Семанцо, авт. тексту: В. Очеретько та ін.]. - Київ : Гама-Принт, 2011. - 206, [1] с. : фотоіл. - Укр., англ.
  Шановні читачі!
  У своїх руках ви тримаєте книгу, яку можна назвати віконцем в Україну. Переглянувши її, ви матимете можливість побачити красу української природи, велич архітектури, древність історії. Безперечно, фотографія й текст не замінить живого доторкання до визначних місць, особистого досвіду та переживання. Але, як кажуть, "краще один раз побачити ніж сто раз почути"!
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється