ПАВЛЕНКО Сергій Олегович

ПАВЛЕНКО Сергій Олегович

83.3(4РОС)
Б 90
Плаксіна, О. Г.
  Буча Булгакова [Текст] = Bulgakov ' s Bucha / О. Г. Плаксіна ; Бучан. сільрада. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 23, [1] с. : фот.
  Історико-краєзнавчий матеріал "Булгаківська Буча" розповідає про період життя родини Булгакових у Бучі, де знаходилася дача Булгакових. Історія Бучі тісно пов'язана з біографією Михайла Булгакова, видатного письменника та драматурга.
91.9:63 / 016:9
П 48
  Покажчик праць з історії України Сергія Олеговича Павленка (2006-2016 рр.) [Текст] / [авт.-упоряд. А. С. Клепак]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 23 с.

  У бібліографічному довіднику зібрана інформація про всі книги, статті, підготовлені до друку істориком та журналістом С. О. Павленком у 2006–2016 рр. Видання розраховане на бібліотекарів, істориків, краєзнавців.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано п'ять примірників книги.

63.3(4УКР)4 / 9(С2)
П 12
Павленко, Сергій Олегович.
  Військо Карла XII на півночі України [Текст]
/ Сергій Павленко. – Київ : Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2017. – 510, [8] с. : іл. кольор.

  У книзі розповідається про маловідомі сторінки історії походу війська Карла XII у 1708-1709 рр. на терени України, його бої з армією Петра І, союз шведського короля із мазепинцями. Уперше на основі великої джерельної бази детально оповідається про місця розквартирування каролінців, їхні проблеми під час зимівлі в Гетьманщині, висвітлено події, які передували поразці шведів у Полтавській битві. Видання інформує також про топонімічні наслідки проходження скандинавів Чернігово-Сіверщиною та їх перебування у полоні на цих землях.

63.3(4УКР)5 / 9(С2)
Є 92
Єфремов, Сергій Олександрович.
  "Значущі Інші" [Текст] : статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка : в 2 т.
/ Сергій Єфремов. – Запоріжжя ; Херсон : Грінь Д. С., 2016 – (в опр.).
  Т. 1 : Personalia: публіцистика, 1899–1917 років / [упоряд., вступ. ст., прим., комент., покажч. С. Г. Іваницької]. – 468 с. – Укр., рос.
  У виданні представлені різножанрові публіцистичні тексти, що вийшли з-під пера видатного українського літературознавця й літературного критика Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939), видруковані на шпальтах періодичних видань 1899 – 1917 рр. ("Рада", "Киевская газета", "Киевская мысль", "Киевская старина", "Літературно-науковий вістник", "Україна", "Основа", "Світло", "Украинская жизнь", "Русское богатство") та меморіальних збірок. В центрі уваги С. Єфремова довгий час перебували особи діячів "першого" та "другого" ряду культурного, громадського й політичного життя імперської доби. На сторінках книги читач зустрінеться з такими видатними постатями української культури, як В. Антонович, М. Вовчок, Б. Грінченко, М. Грушевський, В. Доманицький, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Комаров, О. Кониський, М. Костомаров, М. Коцюбинський, П. Куліш та інші, всього 43 персоналії. Тексти, загальна кількість яких становить 167 публікацій (з них 22 у Додатках), друкуються мовою оригіналу. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться минулим у його різноманітному персональному вимірі.
94(477)
З-41
  Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам'яті історика, архівіста, музейника І. Ф. Павловського [Текст]. Вип. 1. 2011–2015 рр. / Упр. культури виконав. комітету Полтав. міськради, Держ. іст.-культ. заповідник "Поле Полтав. битви" ; [ред. кол.: Н. В. Білан, В. В. Павлов, Л. К. Щендрик]. – Полтава : Говоров С. В., 2015. – 311, [1] с.

  У збірнику вміщено матеріали, які розкривають багатогранну діяльність видатного полтавського історика, архівіста, музейника, громадського діяча І.Ф. Павловського та висвітлюють життя Полтави часу вченого.
  Для істориків, архівістів, працівників музеїв, краєзнавців, усіх шанувальників вітчизняної історії та рідного краю.

791.635
М 70
Мицик, Юрій Андрійович.
  Українські кінозірки Голлівуду [Текст]
/ Юрій Мицик ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Фоліант, 2017. – 67 с. : фот.

  Тіх, хто включений у науково-популярну брошуру, можна умовно розділити на дві групи. Перша (Джек Пеленс, Годяк, Нік Адамс, сестри Фарміги та ін.) є українцями не тільки за походженням. Вони знають українську мову, мають українську національну свідомість, беруть участь в українському національно-культурному й релігійному житті. Друга (Юл Бріннер, Наталі Вуд, Еріка Майя Єлиняк та ін.) виглядають слабше: для них характерне незнання чи недостатнє знання української мови, слабка або відсутня українська національна свідомість, тим більше, що вони часом мають мішане походження. Але якщо хоч крапля української крові тече чи текла (коли говориться про тих, хто на жаль вже помер) в їхніх жилах, це дає підстави включити їх в ряд українських "кінозірок".
  Дана брошура зацікавить кінолюбителів і послужить стимулом для глибшого вивчення творчості українських "кінозірок" Голлівуду.

821(477-87)
С 40
Сірик, Грицько.
  Під сонцем обездолених [Текст] : (сирітськими стежками). Ч. 4 / Грицько Сірик. – Торонто : Анабазис, 1986. – 197 с. – (Літопис льодового походу).

  Усі спогади про 30-ті роки починаються з перед-колгоспної ідилії... У автора, Григорія Сірина, ота колективізація забрала і батька, й матір. Та йому не прийшлося їхати на північ в холодних вагонах, ані виростати в "дитбудинку" – млині, де українських дітей перемелювали на московських яничарів. Бо край Григорія Сірина – Сіверщина – дуже специфічний. Автор кілька разів підкреслює, що навіть жахи 30-х років не змогли тут захитати традиційну мораль і традиційні стосунки між людьми. Трьох сиріт (Грицьна і двох сестричок), які є дітьми "куркуля" і яких треба, згідно з совітською логікою, вивезти в тундру, тут не зачепили. Якось тихцем, за мовчазною згодою всіх, їм дали притулок і можливість не померти з голоду в страшний 1933 рік. Сівши у крісло голови колгоспу чи партейного керівника, український селянин з цих місць усе ж боявся бути нелюдом, як бачимо із спогадів Сірина.
  На Сіверщині, в одному з найбільш архаїчних закутнів України, збереглося більше традиційности, ніж в інших, "пожвавленіших" місцях України. Тому навіть жахи сталінщини тут проявлялися м'якше.
  Це не значить, що тут не було трагедій. Автор пише про опухлих у 1933 році людей. Цілий розділ присвячено славному родові Кривоносів, який із зброєю в руках не пустив у своє село колективізацію, роззброївши комуністів...

85.113(4УКР) / 78С
С 37
  Сім чудес міста Полтави [Текст] = Seven Wonders of Poltava / [авт. кол.: В. Павлов, К. Фесик, Т. Супрун ; пер. англ. А. Маєвська] ; Упр. культури виконав. комітету Полтав. міськради. – [Вид. 3-тє, допов.]. – Полтава : Говоров С. В., 2016. – 55 с. : іл. кольор. – Укр., англ.

  Туристичний путівник "Сім чудес міста Полтави".

908(477)
П 52
  Полтава – місто, в якому хочеться жити [Текст] : інформ.-презент. путівник = Poltava is the city you want to live : informational travel guide / [упоряд. В. В. Павлов ; пер. англ. А. Маєвської]. – Полтава : Говоров С. В., 2016. – 95 с. : іл., табл. – Укр., англ.

  Інформаційно-презентаційний путівник "Полтава – місто, в якому хочеться жити" стане Вам в нагоді під час знайомства з містом Полтава. Окрім історичної ретроспективи розвитку стародавнього міста на річці Ворсклі, путівник містить інформацію про видатних полтавців, мережу закладів культури, освіти, спорту, туристичної інфраструктури, зокрема, закладів тимчасового проживання тощо. Путівник має численні ілюстрації, карти, довідковий матеріал, що робить знайомство з Полтавою зручним і змістовним.
  Путівник, розрахований на широке коло читачів, видано за ініціативи Управління культури виконкому Полтавської міської ради в рамках заходів Міської програми "Полтава туристична".

86.372 / 2
П 68
  Православні церкви Сіверщини [Текст] : (з матеріалів польових дослідж. групи С. А. Таранушенка) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., вступ. ст., комент. І. Тарасенко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 55 с. : іл.

  Збірник репрезентує насамперед матеріали польових досліджень церков 1930 р. групи під керівництвом класика українського мистецтвознавця С. А. Таранушенка (П. М. Жолтовський та Д. Г. Чукін), в яких фіксується стан унікальних пам'яток архітектури до їх тотального нищення радянською владою у подальший період, а також в часи Другої світової війни. Тут подані відомості також щодо громадянської архітектури, іконопису, ливарного мистецтва тощо. До цих матеріалів прилягає доповідна записка С. А. Таранушенка 1929 р. про Густинський монастир і дві статті В. А. Шугаєвського про церкви в селах Горбове і Березного на Чернігівщині.
  Пропонується науковцям та широкому колу читачів.

85.313(4УКР) / 78С
З-11
  З історії українського церковного хорового співу [Текст] : (листи Я. П. Гулака-Артемовського до Олександра Кошиця) / НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон) ; [упоряд., вступ. ст., комент.: о. Ю. Мицик, І. Тарасенко]. – Київ : [б. в.], 2016. – 106 с.

 Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини несправедливо забутого українського хормейстера і громадського діяча Якова Гулака-Артемовського, адресованої видатному диригенту Олександру Кошицю та іншим українським діячам (Борис Грінченко, Анастасія Грінченко та ін.), що зберігається в архівосховищах Вінніпегу (Канада) та Києва (Україна). Наведені листи проливають світло на деякі аспекти історії хорових колективів України, насамперед хору видатного українського композитора М.В. Лисенка, а також на тяжку повсякденність українських митців в 30-х рр. XX ст. Пропонується науковцям та широкому колу читачів.
  Збірник документів побудовано за тематико-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, додатки, список скорочень, перелік документів. Видання розраховане на науковців-істориків, філологів, культурологів, краєзнавців, викладачів і студентів вищої школи, а також широке коло тих, хто цікавиться історією України.

821.161.2.09
Д 86
  Душа голосна України [Текст] : літератур. Полтава від найдавніших часів до поч. ХХ ст. / [Упр. культури виконав. комітету Полтав. міськради ; авт. тексту Є. В. Сторох]. – Полтава : [б. в.], 2013. – 47 с. : кольор. іл.
  Літературна Полтава від найдавніших часів до початку XX століття.
74.6 / 371
Г 61
Голобородько, Микола Костянтинович.
  Батькам про дітей [Текст]
/ Микола Голобородько, Олександр Сітенко. – Харків : Ексклюзив, 2013. – 271 с.

  У книжці системно й комплексно представлені підходи до виховання фізично, психічно та духовно здорових дітей. На основі загальнолюдських та валеологічних концепцій розглянуті фактори, що сприяють здоровотворенню й саморозвитку, а також реальні ризик-фактори. Показано роль сім'ї, колективів, держави і суспільства у створенні умов для просвіти й навчання дітей здоровому способу життя. Книга допоможе багатьом усвідомити й реалізувати потенціал особистісного розвитку дітей як фундаменту щасливого дитячого та дорослого життя.
  Книга розрахована на широке коло читачів.

821.161.2.09
Ф 83
  Нам пора для України жить [Текст] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. до 160-річчя від дня народж. Івана Франка (Калуш, 6 верес. 2016 р.) / Упр. культури, національностей та релігій Калуської міськрада, Краєзнав. музей Калущини, Музей-оселя родини Франка ; [ред. кол.: О. Франко та ін.]. – Калуш : Петраш К. Т., 2016. – 199 с. : фот.

  Видання, пропоноване увазі читача, є результатом творчих напрацювань науковців і краєзнавців Прикарпаття. Наукові студії збірника присвячені джерелознавчим та краєзнавчим зацікавленням Івана Франка, його взаєминам із відомими постатями вітчизняної історії: Михайлом Грушевським, митрополитом Андреєм Шептицьким. Також у книжці розповідається про перебування Каменяра на Прикарпатті, мистецькі твори, присвячені письменникові та вченому, вивчення його творчості за межами України.
  Видання адресоване історикам, краєзнавцям, учителям, студентам та всім, хто цікавиться творчістю Івана Франка.

94(477)
К 17
  Калуш на давній поштівці та фотографії [Изоматериал] : 580-річчю першої письм. згадки про Калуш присвячується / Олексій Оніщук [та ін.] ; Калуська міськрада, Упр. культури, національностей та релігій Калуської міськрада. – Львів : Папуга, 2017. – 141, [2] с. : фот. – Укр., англ.

  Поштівки та фотографії вміщені в альбомі запрошують відкрити унікальні сторінки з історії міста, осягнути інтелектуальну силу раритетів, що досі не були у просвітницькому обігу й фокусують славні традиції наших попередників. Історико-культурологічний контекст показано в органічному поєднанні з суспільно-політичними процесами, доленосними етапами в житті міста Калуша та його мешканців.
  Видання адресоване історикам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, філокартистам і усім шанувальникам минулого нашого краю.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється