Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

32.842 / 6Ф2
К 46
Кичак, В. М.
  Методи компенсації динамічних похибок вимірювальних каналів [Текст] : монографія
/ В. М. Кичак, В. Д. Рудик, С. Ф. Гончар ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2009. – 125, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 117–125.

  Розглядаються питання динамічної похибки часового зсуву радіовимірювальних приладів, призначених для дослідження зсуву фаз, фазочастотних характеристик та групового часу затримки короткочасних сигналів. Для компенсації впливу динамічної похибки часового зсуву запропоновано обробку сигналів, що базується на однократному або подвійному ортогональному перетвореннях сигналів та використанні зворотної передатної функції вимірювального каналу. Розроблено схеми компенсаторів динамічної похибки часового зсуву, наведено результати експериментальних досліджень.
  Розраховано на фахівців в галузі радіовимірювань, аспірантів та студентів.

66.0 / 32
К 67
Корнієнко, В. О.
  Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації [Текст] : монографія
/ В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Універсум, 2009. – 144 с.

  В монографії розглядаються проблеми формування та практичної реалізації іміджу політичного лідера. У роботі розроблено системологічну концепцію формування іміджу політичного лідера, яка спирається на комплексний політологічний аналіз і політичну психологію, як найважливіший компонент сучасної політичної свідомості. Визначені ефективні засади створення іміджу політика в контексті впливу на вибір громадян.
  Проаналізовано тендерний аспект формування іміджу політика, як ознака реального входження українських жінок у політику. З'ясовано механізм вибору електоратом лідера, імідж якого повинен бути гуманістично оптимальним.

63.3(4) / 9(И)7
Г 59
Годлевська, В. Ю.
  Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960–1982 роки) [Текст] : монографія
/ В. Ю. Годлевська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2009. – 158 с. – Бібліогр.: с. 145–158.

  В монографії здійснено комплексне дослідження історії Іспанії у роки пізнього франкізму, його еволюції та мирної трансформації у демократичну парламентську систему. Автором визначено передумови становлення в країні демократії. Представлено систематизований комплекс факторів, які спричинили мирний характер демократичного переходу. З'ясовано основні закономірності, особливості та перебіг еталонної трансформації авторитарного франкістського режиму в демократичне суспільство. Встановлено чинники, які забезпечили успішність та незворотність даного процесу.
  Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів з всесвітньої історії, викладачів, аспірантів, студентів.

31.28 / 6П2.103
Л 40
Лежнюк, П. Д.
  Оцінювання втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах засобами нечіткої логіки [Текст] : монографія /
П. Д. Лежнюк, А. В. Писклярова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 93 с. : іл. – Бібліогр.: с. 82–93.

  В монографії розглянуті питання визначення втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги, а саме: розроблення нових математичних моделей розрахунку коефіцієнтів впливних факторів, розроблення методу розрахунку втрат за узагальненими параметрами та вдосконалення існуючих методів розрахунку втрат електроенергії для задач планування заходів з їх зменшення.
  Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енерго-постачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в розподільних електричних мережах.

32.973.2 / 6П2.154.5
Б 60
Биков, М. М.
  Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд [Текст] : монографія
/ М. М. Биков, Т. В. Грищук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2009. – 127 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120–127. 

  В монографії проведено ґрунтовний аналіз процесу аналізу і класифікації голосових команд. Для моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд розроблено математичну модель оптимізації цього процесу у вигляді дерева класифікації. Представлено математичну модель мовного сигналу на рівні попередньої обробки та математичну модель синтаксичного аналізу і класифікації голосових команд на граматичних марковських мережах. Запропонована технологія розпізнавання узагальнює процеси синтаксичного аналізу формальної граматики та класифікації вхідних голосових команд, що дає можливість скорочувати варіанти в процесі класифікації без втрат достовірності класифікації.
  Монографія розрахована на науковців, фахівців з питань розпізнавання мови, викладачів, аспірантів, студентів.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється