КОЛЕСНИК Марина Олександрівна

КОЛЕСНИК Марина Олександрівна

378
К 60
Колесник, Марина Олександрівна.
  Сучасний освітній простір: нова парадигма природничої освіти [Текст]
/ Колесник М. О. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 261 с. : рис., табл.

  У монографії представлено концепцію універсальної наукової картини світу як очікуваного результату природо-орієнтованої неперервної освіти, реалізованої на засадах міждисциплінарного синтезу. Компоненти змісту природничої освіти та його структурна організація моделюються з огляду на універсальні закони буття та взаємодії відкритих систем.
  Для науковців-освітологів, викладачів природничих дисциплін, студентів природничих спеціальностей, усіх, хто цікавиться проблемами освіти, біологічного розмаїття, сутності Життя.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

378
К 60
Колесник, Марина Олександрівна.
  Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей
[Текст] : автореф. дис.  д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Марина Олександрівна Колесник ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 49 с. : табл., рис.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється