КОВАЛЕНКО Олександр Борисович

КОВАЛЕНКО Олександр Борисович

719(477.51)
Н 72
  Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Ігоревім" [Текст]
/ [авт.-упоряд. : І. М. Лобачева, О. В. Бунак, Н. М. Андросенко ; фот.: Н. М. Андросенко та з фондів музею]. - [Б. м. : Мєга-Мікс, [2021]. - 10 с. : фот. кольор. 

  На західній околиці тисячолітнього Новгорода-Сіверського, на території Спасо-Преображенського чоловічого монастиря, заснованого в ХІ – поч. XII ст., розмістився історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Ігоревім".
  Він був створений на базі краєзнавчого музею та філіалу Чернігівського історико-архітектурного заповідника 03.09.1990 року згідно з рішенням Чернігівського облвиконкому № 220 від 27.08.1990 р. та ініціативи словознавця Святослава Святославовича Воїнова.

94(477)
Б 28
    Батуринська старовина [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 (12) / Нац. іст.-культур. заповідник "Гетьман. столиця" [та ін. ; редкол.: Н. Б. Реброва (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : Scriptorium, 2020. – 223 c. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

  Збірник наукових праць, випуск 8 (12). Збірник підготовлено у межах виконання держбюджетної теми "Батурин: гетьманська столиця доби раннього модерну".

94(477.51)
К 57
Когут, Зенон.
  Розкопки у Батурині 2019 року. Кахлі гетьманської столиці XVII – початку XVIII ст. [Текст]
/ Зенон Когут, Володимир Мезенцев, Юрій Ситий ; [упоряд. і відп. ред. В. Мезенцев] ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту [та ін.]. – Торонто : Гомін України, 2020. – 35 с. : фот. кольор. – Бібліогр.: с. 31–35.

  Майже чверть століття ведуться археологічні дослідження м. Батурина Чернігівської області. У 1995-97 pp. археологи Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка (Чернігівський університет) та Інституту археології Національної академії наук України (НАНУ) в Києві почали планомірні щорічні розкопки цього міста. З 2001 р. до українських колег долучились історики й археологи Канадського Інституту Українських Студій (КІУС) Альбертського університету в м. Едмонтоні та Понтифікального Інституту Середньовічних Студій Торонтського університету в м. Торонто.
  Запропонований буклет головно розгляне плідні польові досліди Батурина 2019 року. Незважаючи на пандемію, минулого літа там удалося провести розкопки. Деякі результати розкопок 2017–2018 рр. і 2020 р. також представлено в цій праці. Особлива увага тут приділена дослідженням і реконструкціям первинного вигляду знайдених орнаментальних та геральдичних пічних кахлів Мазепиної столиці.

94(477.51)
З-43
  Звід пам'яток історії та культури України. Чернігівська область [Текст]. [Вип. 5]. Варвинський район / [авт. кол.: О. М. Бондар та ін. ; упоряд. Е. Ілляшенко та ін.] ; Черніг. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2019. – 149 с. : іл.

  "Звід пам'яток історії та культури України" являє собою перше енциклопедичне видання про всі відомі на сьогодні на території України нерухомі пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Відповідно до адміністративно-територіального поділу країни "Звід" складатиметься з 28 томів (24 області, Автономна Республіка Крим і м. Севастополь, а також пам'ятки української культури за рубежем). Зважаючи на значний обсяг і різний ступінь наукового опрацювання матеріалів Чернігівського тому "Зводу", обласна редакційна колегія вирішила поступово оприлюднювати їх у форматі районів і міст обласного значення з тим, щоб на завершальному етапі сформувати цілісний текст.
  "Звід пам'яток історії та культури України Чернігівська область. Варвинський район" – це п'ята книга, яка продовжує серію публікацій матеріалів про пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, які розташовані на території Чернігівської області. До неї увійшли 226 статей про пам'ятки археології, історії, архітектури і містобудування, монументального мистецтва та нарис про район у цілому.
  Метою видання є введення до наукового обігу у систематизованому вигляді інформації про історико-культурну спадщину району, а також детальний опис нерухомих пам'яток, що мають історичну, наукову або мистецьку цінність.
  Над підготовкою матеріалів працювали науковці, викладачі, працівники музеїв, краєзнавці.
  Текст книги супроводжує науково-довідковий апарат (список використаних джерел та літератури, іменний, географічний та постатейний покажчики) ілюстративний матеріал (148 фотографій, схем, планів та ін).

94(477.51)
З-12
  За покликом предків [Текст] : матеріали П'ятих Самоквасівських читань, присвячених пам'яті Володимира Петровича Коваленка / Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т іст. та соціогуманітар. дисциплін ім. О. М. Лазаревського, Наук.-дослід. центр археології та стародав. і ранньомодер. істрії Північного Лівобережжя ім. Д. Я. Самоквасова [та ін.] ; [редкол.: О. Б. Коваленко (голова редкол.) та ін.]. - Чернігів : Scriptorium, 2019. - 203 с. : іл., портр. - Бібліогр. в кінці ст.

  До збірника увійшли матеріали П'ятих Самоквасівських читань, присвячених пам'яті археолога, історика та педагога Володимира Петровича Коваленка (1954–2016). У книзі окреслено його життєвий шлях і науковий доробок, а також висвітлено актуальні питання історії та археології Чернігово-Сіверщини.
  Для науковців, педагогів, музейників, усіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється