РАХНО Олександр Якович

РАХНО Олександр Якович

63.3(4УКР) / 9(С2)
Т 66
  Треті Фльорівські читання [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. до 40-річчя відновлення іст. ф-т / Ін-ту історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 15 жовт. 2013 р. / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського ; [ред. кол.: В. О. Дятлов та ін.]. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – 123 с. : іл., табл.

  У збірнику матеріалів науково-практичної конференції "Треті Фльорівські читання" вміщено доповіді учасників, присвячені історії освіти на Чернігівщині й актуальним проблемам навчання історії та суспільних дисциплін.
  Для викладачів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку освіти і культури.

63.3(4УКР) / 9(С2)
Ч-52
  Четверті Фльорівські читання [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. / Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: О. М. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – 123 с.

  У збірнику матеріалів науково-практичної конференції "Четверті Фльорівські читання" вміщено доповіді учасників, присвячені історії освіти на Чернігівщині й актуальним проблемам навчання історії і виховання.
  Для викладачів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку освіти і культури.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється