НАЦІОНАЛЬНИЙ інститут стратегічних досліджень

НАЦІОНАЛЬНИЙ інститут стратегічних досліджень

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
З–38
  Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2012. – 92 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
  Обґрунтовано необхідність формування єдиної державної політики у сфері захисту критично важливих об’єктів та інфраструктури в Україні. Представлено огляд досвіду запровадження концепції критичної інфраструктури у провідних країнах світу. Проаналізовано нормативно-правові акти національного законодавства, що виокремлюють і встановлюють особливі умови захисту низки категорій об’єктів в Україні, які за міжнародними підходами належать до критичної інфраструктури.
  У додатку друкуються матеріали засідання "круглого столу" "Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні", що відбувся 17 липня 2012 р. у Національному інституті стратегічних досліджень.
66.4(4УКР) / 327С
П 83
  Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури [Текст] : зб. матеріалів засідань Міжвід. експерт. робочої групи, створеної при НІСД / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. : О. Д. Маркєєвої, Ю. М. Скалецького]. – Київ : [б. в.], 2013. – 101 с. : табл. – (Національна безпека ; вип. 2). – Бібліогр. в підрядк. прим.
   У збірнику представлені інформаційні та аналітичні матеріали, що висвітлюють діяльність створеної у березні 2011 р. при Національному інституті стратегічних досліджень Міжвідомчої експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов’язаних із ними терористичних загроз, і  захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.
  До частини І видання увійшли матеріали, що стосуються створення групи, а також окремі доповіді та повідомлення членів МЕРГ з актуальних проблем, віднесених до компетенції групи.
  У II частині видання представлена аналітична доповідь, присвячена актуальним проблемам протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також ядерному та радіаційному тероризму, презентація якої відбулася на одному із засідань МЕРГ.
  Збірник розрахований на представників органів державної влади, співробітників правоохоронних органів та спецслужб, промисловців, науковців, експертів, а також на широке коло читачів, які цікавляться відповідною проблематикою.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється