НАЦІОНАЛЬНИЙ інститут стратегічних досліджень

НАЦІОНАЛЬНИЙ інститут стратегічних досліджень

66.3(4УКР) / 32С
Г 87
  Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. : В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк]. – Київ : НІСД, 2014. – 191 с. : табл. – (Громадянське суспільство ; вип. 1). – Бібліогр. в кінці ст.
  Збірник містить тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції "Громадянське суспільство України: сучасиий стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою", організованої Національним інститутом стратегічних досліджень і присвяченої проблемам державно-громадської взаємодії в умовах політичної модернізації України. Обговорено широке коло питань, пов’язаних із сучасним станом соціальної активності та самоорганізації громадян України в контексті забезпечення й захисту прав і свобод людини та громадянина, взаємодії держави з організованим суспільством способом забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади, встановлення рівноправного діалогу з громадськістю.
  Розраховано на представників органів державної влади та громадських об’єднань, науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні.
66.4(4УКР) / 327С
П 18
Парахонський, Б. О.
  Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України [Текст] : аналіт. доп.
/ Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська  ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : [б. в.], 2014. – 41 с. – (Національна безпека ; вип. 6). – Бібліогр. в підрядк. прим.
  Проаналізовано головні виклики та загрози національній безпеці України в умовах сучасного міжнародного безпекового середовища. Розглянуто напрями регіональної політики України, реалізація завдань за якими відповідає євроінтеграційним прагненням України. Окрему увагу приділено питанням безпеки в Чорноморському регіоні, наслідкам кризи європейської безпеки в умовах російської агресії і підвищенню ролі НАТО, що зміцнює свій оборонний потенціал у регіоні. Обґрунтовано необхідність здійснення Україною проактивної міжнародної політики та потребу створення нової, дієво інтегрованої у систему міжнародної та регіональної безпеки, системи національної безпеки, яка відповідатиме масштабам існуючих загроз.
  Розраховано на спеціалістів у сфері зовнішньої політики та національної безпеки.
71.4 / 37С
П 78
  Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики [Текст] : аналіт. доп. / С. І. Здіорук та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : [б. в.], 2014. – 65 с. – (Гуманітарний розвиток ; вип. 3).
  Проаналізовано сучасний стан української культури та запропоновано способи подолання негативних явищ і тенденцій, що протягом десятиріч стояли на заваді її розвитку як духовної основи національної консолідації. Стверджується, що суспільно-політична криза в Україні, кульмінацією якої стали драматичні події грудня 2013 року – лютого 2014 року, пов’язана з культурною кризою національного масштабу та її фатальними наслідками – духовною дезінтеграцією суспільства та дегуманізацією правлячих еліт. Зазначається, що вихід із ситуації, що склалася, потребує радикального оновлення державної культурної політики на концептуальному, інституційному та правовому рівнях і послідовної її реалізації у взаємодії із громадянським суспільством.
  Розраховано на працівників органів державної влади, політиків, науковців, представників творчих спільнот і всіх небайдужих до проблем розвитку української культури.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється