КОЧІН Ігор Васильович

КОЧІН Ігор Васильович

   
  Книга присвячена знаменним подіям історії України з сивої давнини ідо сьогодення, коли Український Народ у 2011 році святкує 20-річчя державної Незалежності від московської імперії. Особлива увага надана Запорозькому козацтву як феномену української і світової цивілізації, Запорожжю і Запоріжжю, звідки родом автор і де протягом століть мешкали його пращури. Висвітлені проблеми Запорозького краю, колиски Українського козацтва, будівництва Олександрівської фортеці, становлення міста Олександрівська (з 1921 р.  міста Запоріжжя), утворення підгородньої слободи Вознесенки, збройної боротьби українців проти окупантів за волю, державність, козацькі чесноти, тисячолітню солов’їну українську мову й національну самобутню культуру, притаманний українському суспільству демократичний устрій життя родини та громади без рабства і кріпацтва.
  Представлено різноманітні історичні матеріали, на засадах яких автором висвітлені провідні політичні, соціальні, економічні, демографічні, побутові, військові і воєнні процеси, у які була втягнута Україна спочатку Російською, а потім Радянсько-московською імперією тотального рабства, перебуваючи більше 350 років на положенні окупованої колонії. Подана дійсна історія України з доленосними епохальними подіями, процесами, постатями національних пророків, вождів, полководців та Великих Народних Героїв, яка в теперішній час являє одну з багатьох нині існуючих на планеті Земля цивілізацій, що болісно і тяжко прилучається до сучасного демократичного і високотехнологіч-ного Світу, переборюючи століття соціальної, економічної і політичної ізоляції, дикунський спадок тоталітарно-імперської московської загальної і політичної антикультури, вади більшовицько-репресивного етатизму.
  Видання призначено як для національно свідомих, освітлених національною українською ідеєю державності і патріотично налаштованих громадян вільної від окупантів України, так і тих, хто гартує та укріплює свої переконання, виховує себе як істинного патріота, свідомого українця-націоналіста, безкомпромісного захисника Батьківщини Неньки-України від зовнішніх і внутрішніх ворогів.
  Слава Україні! 
   
  Останні десятиріччя характеризуються збільшенням кількості катастроф техногенного, природного та соціально-політичного характеру як в Україні, так і в усьому світі. У зв’язку з цим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України було створено Державну службу медицини катастроф, діяльність якої спрямована на підготовку медичних працівників з надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, а також на організацію роботи формувань і закладів медицини катастроф у цих складних і вкрай небезпечних умовах.
  У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.
  Окремі розділи книги присвячені питанням надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.
  Для організаторів охорони здоров’я, лікарів різних спеціальностей, студентів.
   
   Останніми десятиріччями в Україні, як і в усьому світі, збільшується кількість природних та техногенних катастроф. У зв’язку з цим постановою Кабінету Міністрів України було створено Державну службу медицини катастроф. З цього випливає, що важливою проблемою сьогодення є оптимізація взаємовідносин людини з техногенним, природним та соціальним довкіллям.
  У запропонованій книжці висвітлено загальні питання та окремі катастрофи природного і техногенного характеру (частини І і II), практичні дії населення щодо збереження життя та зоров’я.
  У третій частині навчального посібника розглянуто питання охорони праці та захисту особового складу формувань ДСМК під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У четвертій частині посібника висвітлено питання організаційних форм навчання, підготовки викладачів до проведення занятть, контролю й оцінювання знань студентів.
  Для широкіх кіл читачів, організаторів охорони здоров’я і студентів.
   
   У даному виданні наведено характеристику землетрусів та їх наслідки. Особливу увагу приділено наявності в Україні сейсмоактивних зон і, у зв’язку з цим, можливість виникнення на її території землетрусів різної сили.
  Висвітлено основи організації і діяльність Державної служби медицини катастроф при землетрусах, структуру втрат населення у разі землетрусів.
  Докладно висвітлено організацію лікувально-евакуаційних заходів з урахуванням досвіду минулих землетрусів (головним чином, у Вірменії).
  Охарактеризовано ураження хірургічного, терапевтичного і психоневрологічного профілів та основи терапії при них.
  Охарактеризовано шляхи виникнення вторинних вогнищ при землетрусах і наслідки їх впливу на населення.
  Викладено правила поведінки населення, сили і способи ведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних робіт під час ліквідації наслідків землетрусів і заходи щодо підвищення стійкості населених пунктів та господарських об’єктів до впливу землетрусів.
  Видання призначене для персоналу Державної служби медицини катастроф, організаторів охорони здоров’я, а також широкої медичної громадськості, особливо сейсмонебезпечних районів.
   
  У навчальному посібнику висвітлено основні питання планування, управління й організації лікувально-евакуаційного забезпечення уражених небезпечними хімічними речовинами (НХР).
  Для більш глибокого розуміння клініки і надання допомоги у разі ураження НХР описана також історія отрут, загальні механізми їх дії, прогнозування масштабів зараження і розрахунки можливих втрат населення, спеціальна токсикологія НХР, захист населення під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах.
  Навчальний посібник розрахований для підготовки лікарського і середнього медичного персоналу Державної служби медицини катастроф і охорони здоров’я в цілому, а також лікарів-слухачів факультетів і академій післядипломної освіти, студентів медичних університетів і академій, фахівців аварійно-рятувальних служб.
   

  Надзвичайні ситуації (НС), особливо природного характеру (землетруси, повені, катастрофічні паводки, сильні дощі та зливи, підтоплення територій тощо), як правило, призводять до істотного погіршення загальної екологічної обстановки та епідемічної ситуації у регіоні.
  Дезорганізація функціонування комунальних служб життєзабезпечення, виникнення масового стресу, руйнування стереотипу повсякденного способу життя Населення, який склався, стрибкоподібна зміна (в момент НС) основних життєвизначаючих та системоутворюючих життєдіяльність населення факторів призводить до різкої зміни санітарно-гігієнічного та санітарно-епідемічного стану населення та зони катастрофи і, як наслідок, виникнення різних інфекційних захворювань. У НС епідемічний процес має істотну специфіку та закономірності розвитку, які відрізняються від властивих йому у звичних умовах, у зв’язку з чим в зоні катастроф може виникнути декілька епідемічних вогнищ різних нозологічних форм.
  У книзі викладаються основні поняття та методи епідеміологічної діагностики, ретроспективний і оперативний епідеміологічний аналіз та обстеження епідемічних вогнищ. Найбільш систематизовано викладаються питання теорії та практики інтерполяції та екстраполяційного прогнозування показників инфекційної захворюваності, їх використання у плануванні Державної служби медицини катастроф (ДСМК) та санітарно-епідеміологічної служби у НС.
  Навчальний посібник призначено для підготовки особового складу ДСМК, медичних працівників санітарно-епідеміологічних і лікувально-профілактичних закладів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два томи книги.

   
  У даному виданні подано характеристику повеней і організацію боротьби з ними. Підкреслено ймовірність їхнього виникнення на території України. Наведено розміри і склад санітарних втрат населення при повенях. Висвітлено основи організації і діяльності служби медицини катастроф України. Значну увагу приділено організації санітарно-епідеміологічної служби, її задачам і діяльності в умовах повеней та їх наслідків.
  Дано характеристику уражень терапевтичного, хірургічного і психоневрологічного профілів та основи терапії при них.
  Підкреслено ймовірність виникнення в районах повеней інфекційних захворювань і приведено короткий опис клініки найбільш ймовірних з них, а також організація лікувально-евакуаційного і санітарно-епідемічного забезпечення.
  Для персоналу Державної служби медицини катастроф, а також медичних працівників лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміологічних установ, особливо в районах можливих повеней.
    
  В тезисах докладов III Киевской международной конференции изобретателей "Наука и производство – здравоохранению" по проблеме "Медицина катастроф" описаны изобретения и рационализаторские предложения научных работников, изобретателей, производственников и практических врачей Украины, Союзных государств и зарубежных стран.
  Приведены данные об эффективности применения новых методов диагностики и лечения, усовершенствованных аппаратов, инструментов, новых научно-технических разработках и сообщения о их внедрении, а также о применении новых лекарственных препаратов в црактику "Медицины катастроф" реабилитации и оздоровления.
  Сборник рассчитан на врачей различного профиля, научных работников и специалистов, занимающихся разработкой и изготовлением медицинской техники и лекарственных препаратов.
   
   Тезисы докладов 53-й итоговой научной конференции Запорожского государственного института усовершенствования врачей 24–26 ноября 1993 г.
   
  Тезисы докладов 54-й итоговой научной конференции Запорожского государственного института усовершенствования врачей 23 и 25 ноября 1993 г.
   
   У зв’язку з великою кількістю хімічно небезпечних підприємств на території України створилася потенційна загроза виникнення на них аварій з викидом (виливом) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та ураженням людності.
  У цих умовах найважливіше значення набуває знання правил поведінки на зараженій СДОР місцевості, вміння використати індивідуальні та колективні засоби захисту, а також надати медичну допомогу ураженим.
  Пропонуємий навчальний посібник розрахований на використання викладачами кафедр медицини катастроф, курса "Безпека життєдіяльності", студентами вищих медичних навчальних закладів І-IV рівня акредитації, школярами середніх загальноосвітніх шкіл та коледжей, медичним та немедичним персоналом Державної служби медицини катастроф України, особовим складом аварійно-рятувальних та рятувально-пошукових формувань Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
  Посібник може бути використаний для підготовки формувань Цивільної оборони, а також службових осіб, у чиї обов’язки входить надання невідкладної медичної допомоги (працівники міліції, Державтоінспекції, пожежної охорони тощо), широким загалом людності для підвищення особистих знань з питань захисту здоров’я та життя у разі виникнення аварій на хімічно небезпечних підприємствах.
   
  В посібнику викладаються фізичні, хімічні, токсикологічні властивості радону, шляхи його розповсюдження у природі. Питання нормування радону висвітленні в історичному аспекті.
  Описана біологічна дія радону на організм людини та віддалені наслідки радонового опромінення; роль радону-222 в сумарній дозі опромінення населення (радон в повітрі житлових приміщень, радіоактивність будівельних матеріалів, природні радіонукліди в питній воді); засоби вимірювання радону, радіаційна безпека і методи захисту.
  Представлені шляхи зменшення впливу радону на здоров’я населення.
  Посібник створено на основі сучасної літератури вітчизняних та іноземних авторів та з урахуванням вимог Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП 6.177-2005-09-02).
  Навчальний посібник розрахований для використання студентами вищих медичних закладів III–IV ступеню акредитації при вивченні курсу "Радіаційна гігієна", а також може бути використаний лікарями з радіаційної гігієни при здійсненні державного санітарного нагляду.
   
 Навчальний посібник складений відповідно до програм післядипломної освіти керівників органів і закладів охорони здоров’я України на циклах тематичного і передатестаційного удосконалення "Актуальні питання соціальної гігієни, менеджменту маркетингу, автоматизованих систем управління (АСУ), економіки і організації охорони здоров’я".
  Розглянуті питання використання методологічних і методичних досягнень теорії систем і системного аналізу у науковому обгрунтуванні розробки систем збереження і відтворення стану здоров’я, концепцій, принціпів і механізму формування здорового способу життя працівників промисловості.
  Навчальний посібник затверджений вченою радою Запорізького державного інституту удосконалення лікарів у якості офіційних методичних матеріалів для проведення лекційних, практичних і семінарських занять з керівниками органів і закладів охорони здоров’я, їх замісниками і резервом керівників.
   
  У навчальному посібнику докладно висвітлені питання організації підготовки формувань та закладів державної служби медицини катастроф до роботи в надзвичайних ситуаціях. Приведені основні принципи навчання та види занять, зразки методичних розробок.
  Основна увага надається підготовці керівного складу органів управління, закладів служби. Докладно висвітлені питання підготовки та проведення комплексних об'єктових навчань, документи щодо їх планування та проведення.
  Посібник призначається для керівного складу штабів, закладів та формувань служби медицини катастроф, організаторів охорони здоров'я, лікарів та середніх медичних працівників, студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації.
   
   Даються основні поняття про радіацію, способи її виявлення та одиниці виміру. Розглядаються аварії на АЕС та вплив на людину зовнішнього та внутрішнього опромінення. Наведені основні способи та засоби захисту населення на забрудненій радіоактивними речовинами території. Даються рекомендації щодо проведення йодної профілактики та організації радіозахисного харчування населення.
  Навчальний посібник розрахований для використання викладачами кафедр медицини катастроф, курсу "Безпека життєдіяльності", студентами вищих навчальних закладів I–IV ступеня акредитації, медичним персоналом Державної служби медицини катастроф України, особовим складом рятувальних та рятувально-пошукових формувань.
  Посібник може бути використаний для підготовки формувань Цивільної оборони, а також широким загалом населення для підвищення особистих знань з питань захисту здоров'я та життя у разі виникнення радіаційних аварій.
  При написанні посібника використано багаторічний досвід викладання медичної служби цивільної оборони та медицини катастроф у Запорізькому інституті удосконалення лікарів, а також досвід практичної роботи фахівців радіологічного відділу Запорізької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
   
  Матеріали установчого з'їзду.
   
   Приводятся основные понятия об ионизирующей радиации и ее биологическом действии. Рассматриваются аварии на атомных электростанциях и меры защиты населения от действия ионизирующих излучений. Описываются действия медицинских и санитарно-эпидемиологических учреждений в случаях аварии ядерного реактора.
  Учебное пособие предназначено для использования преподавателями кафедр медицины катастроф, студентами высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, медицинскими работниками и специалистами санэпидслужбы, участвующими в ликвидации радиационных аварий.
  Пособие может быть использовано также для подготовки формирований управлений по чрезвычайным ситуациям, а также населением для повышения знаний по вопросу защиты от действия радиации в случае возникновения радиационных аварий.
   
   Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания практической помощи медико-санитарным частям и предприятиям металлургической промышленности в организации работы комплексных врачебно-инженерных бригад (ВИВ) по улучшению социально-гигиенических условий труда и санитарно-бытового обслуживания работающих, совершенствованию медико-санитарной помощи, снижению уровня заболеваемости, травматизма и инвалидности. При их разработке использованы научные исследования И. М. Матовского, Б. Е. Рабинович, Л. Г. Розенфельд, Б. Д. Сергеева, А. Л. Середиииной, И. В. Кочина рекомендации ЦК профсоюза металлургической промышленности, опыт работы ВИБ на Донецком им. Ленина и Ждановском им. Ильича металлургических, Запорожском коксохимическом, Нижнеднепровском трубопрокатном и других предприятиях отрасли.
  Методические рекомендации предназначены для руководителей, инженерно-технических и профсоюзных работников промпредприятий, медицинских работников медико-санитарных частей и здравпунктов, доверенных врачей профсоюза и технических инспекторов труда.
   
  Приводятся основные сведения об ионизирующем излучении и его воздействии на организм человека яри возникновении радиационных аварий на производстве. Рассматриваются основные виды техногенных радиационных аварий, меры профилактики и защиты. Описываются принципы организации медицинской помощи пострадавшим от облучения.
  Учебное пособие предназначено для использования преподавателями кафедр медицины катастроф, студентами высших медицинских учебных заведений I–IV уровня аккредитации, медицинскими работниками и специалистами санитарно-эпидемиологической службы.
  Пособие может быть использовано также для подготовки личного состава формирований Государственной службы медицины катастроф и Управлений по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
  При подготовке пособия использован многолетний опыт работы по преподаванию учебной дисциплины медицина катастроф в Запорожском государственном институте усовершенствования врачей, а также опыт практической работы специалистов радиологического отдела Запорожской областной санитарно-эпидемиологической станции.
    
  В "Пособии" освещены основные положения деятельности здравоохранения по организации и оказанию медицинской помощи пораженным СДЯВ при возникновении очагов химического поражения в результате аварий на химически опасных объектах и транспорте. Приведены классификация и основные характеристики физико-химических свойств наиболее часто встречающихся СДЯВ и очагов химического поражения, возникающих в результате аварий. Дана методика определения возможных потерь населения при возникновении очагов поражения СДЯВ, а также перечень основных мероприятий по их ликвидации.
  Важное место отведено организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженных СДЯВ. В самостоятельной главе изложены основные симптомы отравлений наиболее часто встречающимися СДЯВ и вопросы оказания первой медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи пораженным в догоспитальном периоде.
Пособие может быть использовано как для обучения врачебного, среднего медицинского персонала и студентов, так и как руководство по организации и оказанию медицинской помощи пораженным СДЯВ в догоспитальном периоде в реальных условиях аварии.
  Для оптимизации обучения и ускорения принятия решений по организации медицинского обеспечения пораженных при авариях к пособию прилагается компьютерная программа.
  Пособие рассчитано на широкий круг врачей различных специальностей, специалистов службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, организаторов здравоохранения, а также слушателей институтов усовершенствования врачей и студентов медицинских учебных заведений.
   
  В пособии подробно освещается методика решения основных задач по выявлению, и оценке радиационной обстановки при авариях на АЭС. В связи с тем, что необходимые для этого расчеты достаточно сложны и продолжительны, а условия радиационной аварии требуют немедленных действий, разработана компьютерная программа, позволяющая быстро и точно выявить и оценить радиационную обстановку для принятия необходимых решений.
  Программа реализована на ЭВМ IВМ РС ХТ/АТ з операционной системе М DОС и гложет быть установлена на компьютеры, совместимые с IВМ. Программа размещена на дискете 5,25 дюйма, которая прилагается к пособию.
  Программа, а также необходимые таблицы позволяют на ЭВМ или вручную производить выявление и оценку радиационной обстановки при возможных реальных авариях на АЭС.
  Для более полного и четкого понимания причин возникновения, течения и возможных последствий радиационной аварии изложены принципы работы и основные типы ядерных реакторов, установленных на АЭС Украины, дается характеристика радиационных аварий и возникающих при этом зон радиоактивного загрязнения, а также некоторые радиационно-гигиенические аспекты безопасности при авариях на АЭС.
  Пособие рассчитано на врачей и студентов, обучающихся на кафедрах "Медицины катастроф" институтов усовершенствования врачей и медицинских институтов, слушателей курсов гражданской обороны, а также штабов ГО и специалистов других профилей, связанных с атомной энергетикой. 
   
  Матеріали науково-практичної конференції 23–25 травня 2006 року.
   
   Тези 49-ої обласної науково-практичної конференції з напрямів впровадження досягнень науки в практику та удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється