ТИМОШИК Микола Степанович

ТИМОШИК Микола Степанович

  Російсько-український ветеринарний словник (РУВС) охоплює близько 30 000 простих і складних ветеринарних термінів, а також термінів із суміжних галузей  зоотехнії, зоології, генетики тощо, які набули широкого вжитку і стали основою професійної мови фахівців з ветеринарії.
  Словник допоможе опанувати українську ветеринарно-медичну та іншу термінологію, необхідну для ведення документації та спілкування спеціалістів-практиків з україномовними клієнтами.
  Словник розрахований на широке коло фахівців, викладачів і студентів вищих навчальних ветеринарних закладів, а також працівників суміжних спеціальностей.

 
   Твори, залучені до цієї книги, розкривають читачеві одну із граней воістину безцінного таланту, думки і слова автора, уречевлених у неосяжній богословській тематиці. Як учений і предстоятель цілої церкви, митрополит Іларіон був ближчим до Бога, тому так проникливо, переконливо, доступно й зацікавлено міг донести нам все те, що пов’язане з глибинною сутністю створеного Всевишнім світу та найвеличнішої і найдосконалішої його ікони  Людини.
  Написані в 40-50-х роках минулого століття, ці твори в Україні видаються вперше.
  Для викладачів, учителів, студентів і старшокласників. Усіх, кому небайдужа ідея духовного і національного відродження.

   Йдеться про сутність професії редактора, функціональні обов’язки, етичні засади редакторської діяльності. Детально висвітлюється методика, технологія редагування, його види та завдання. Окремо акцентується увага на особливостях редакторської підготовки різних видів видань. Подаються конкретні приклади та рекомендації.
  Матеріал кожної теми подається у властивій авторові розповідній манері: ясність, популярність, аргументованість, чітка структурованість викладу.
  Для працівників видавничо-поліграфічної галузі та авторів видавництв. Може бути корисним для студентів, які навчаються на спеціальностях "Видавнича справа та редагування", "Журналістика", "Реклама та зв’язки з громадськістю".

   "Поки живе мова, житиме й народ, як національність; не стане мови не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж дужчих народів..." Ці слова великого українця Івана Огієнка найточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту цього видання.
  Мовознавчі твори автора, які відібрані до цієї книги, в Україні ніколи (за винятком першого) не друкувалися. Вперше окремі їх фрагменти появилися в світ у Варшаві на сторінках щомісячника "Рідна мова". Наскрізною, об’єднавчою ідеєю усіх її текстів є гасло, яке народилося на чужині в результаті болісного споглядання за тривожними процесами, що посилювалися з кінця 20-х років XX століття: на теренах радянської України  русифікація, у самій діаспорі  асиміляція українців. Гасло це  "Для одного народу  одна літературна мова, один правопис". Воно є особливо актуальним для сьогочасної України.
  Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

   На прикладі одного провінційного містечка та довколишніх сіл із широким залученням досі невідомого архівного матеріалу, перед читачем постають яскраво описані різноманітні фрагменти української історії від сивої давнини до початку Першої світової війни.
  До книги увійшов також основний журналістський доробок майбутнього ученого у часи його співробітництва з часописами "Громадська Думка" і "Рада", присвячений висвітленню життя та побуту його земляків. Окремим розділом подані нариси духовного та культурно-освітнього життя рідного краю  про історію шкіл, шпиталів, церков та створених при них братств.
  Для викладачів, учителів, студентів і старшокласників. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

 
  У першому числі нового наукового журналу вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи". Публікації, авторами яких є викладачі і науковці з різних регіонів України, а також зарубіжжя, розміщені в рубриках видання: "Міжнародна інформація та міжнародні відносини", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Соціологія", "Переклад".
  Для викладачів, аспірантів, студентів, редакційно-видавничих працівників.

  Чернігівській ОУНБ ім. В.Г. Короленка подаровано дві частини журналу.

  Маловідомим сторінкам цікавої, повчальної і захоплюючої історії книговидавничої справи в Київському університеті, до творення якої були причетні десятки різних за суспільними, політичними, науковими і просто людськими якостями особистостей, присвячене це видання.
  Непроста доля вітчизняної наукової книги подається тут у контексті історичних подій конкретної доби на тлі тисячолітнього поступу української книги і "перепущена" через конкретні долі видатних постатей української історії.
  Виклад матеріалу побудований переважно на архівних матеріалах, значна частина яких використовується вперше.
  Для науковців, викладачів, студентів. Може бути використана в навчальних цілях учителями загальноосвітніх шкіл, старшокласниками.
   Це – перший в Україні підручник, де грунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.
  Хронологічний огляд розвитку світової і вітчизняної видавничої справи, шо починається за дві тисячі років до Різдва Христового і закінчується сьогоденням, подається на суспільно-політичному тлі конкретної епохи, на фоні драматичних житейських колізій сотень особистостей, у контексті впливу видавничої продукції, передусім книги, на громадську думку. Окремо висвітлюються основні етапи розвитку української видавничої справи у країнах найбільшого переселення наших земляків у Європі та Америці.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування". Може бути корисним для всіх, хто цікавиться питаннями історії, літератури та культури.

  Що собою являла система молодіжної преси в Україні? Хто керував і кому вона належала? Як виглядали такі газети? Який зв’язок був у редакційних колективів зі своїми численними читачами? Про що писалося в молодіжках? Чому цей масив преси, проіснувавши всі роки радянської влади, раптом перестав існувати після ропаду СРСР? Що з досвіду молодіжок можна запозичити сьогоднішнім журналістам?
  Відповіді на ці та багато інших запитань, пов’язаних із функціонуванням такого специфічного, не вивченого досі, сегменту журналістики, яким є молодіжна преса, читач знайде на сторінках цієї книги.
  Для викладачів, аспірантів, журналістів-практиків. Може бути корисною студентам, які навчаються за спеціальностями "Журналістика", "Видавнича справа та редагування".
   Журналістика на тлі радянської і пострадянської епохи; долі дипломованих газетярів, радіо- і телевізійників; їхня відданість обраному ремеслу, їхні професійні злети й падіння, переживання й розчарування, вплив їхньої творчості і високого житейського чину на суспільну свідомість – ось головний лейтмотив змісту цієї книги.
  Йдеться зокрема про ту неповторну атмосферу факультету журналістики Шевченкового університету зразка 70-х років минулого століття, в якій завжди, всупереч політичним обставинам, нуртував дух творчості й юначого романтизму, дух невпокореності і не зламаного українства.
  Для журналістів, викладачів, студентів факультетів, які навчаються за спеціальностями "Журналістика", "Видавнича справа та редагування". Може бути цікавою для всіх, хто свого часу пережив прекрасну студентську пору.

   Уперше на основі архівних матеріалів здійснено комплексне дослідження паризького журналу "Тризуб" – одного з найвпливовіших періодичних друкованих органів української еміграції 20-40-х років минулого століття.
  Проаналізовано передумови заснування, програмні цілі та особливості реалізації редакційної політики в організаційному, проблемно-тематичному та промоційному аспектах. Висвітлено специфіку організації редакцією кореспондентських пунктів.
  У додатках вмішено хронологічний покажчик публікацій "Тризуба".
  Для науковців, політологів, культурологів, істориків, журналістів, студентів, а також усіх, об’єктом зацікавлення яких є історія української преси.

   Це – перше в Україні та за кордоном грунтовне видання, де життєпис не пізнаної й не поцінованої досі гідно на Батьківщині видатної постаті нашої історії – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – подається в контексті ідеї українського національного відродження. Розповідь побудована на невідомих досі архівних матеріалах, віднайдених і опрацьованих автором у Швейцарії, Канаді, а також у колишніх радянських спецфондах. Книга складається з трьох частин – життєпису, аналізу вершин творчості та спогадів тих, хто працював з митрополитом Іларіоном у Європі і Канаді і зберіг про нього добру пам’ять. Митарства і пошуки Огієнка-Іларіона та його однодумців непростими дорогами еміграції ніби накладаються на такі ж дороги і пошуки сотень тисяч земляків-українців, розкиданих житейськими і політичними обставинами в близьких і далеких світах, а їхні думки і сподівання співзвучні багатьом нашим сучасникам – як в Україні, так і в розсіянні сущих.
  Для всіх, хто цікавиться питаннями духовного і національного відродження України.
  У книзі висвітлюється життєвий і творчий шлях одного з провідних учених сучасної України Дмитра Власовича Степовика, уродженця звичайного українського села на Житомирщині. Степовик, завдяки допомозі Божого Промислу й особистій наполегливості, досяг неординарних успіхів у журналістиці, а коли став на дорогу науки, – то в мистецтвознавстві, філософії, релігієзнавстві й богослів'ї. Доля Дмитра Степовика типова для значної частини української патріотично налаштованої інтелігенції другої половини XX й початку XXI століття, і в той же час – доля глибоко своєрідна, в багатьох моментах неповторна.
  Крім художньо-публіцистичної розповіді Миколи Тимошика про життєвий шлях ученого, у книзі вміщено спогад Дмитра Степовика про історію його села Слободища й родослів'я його предків. Додано також бібліографію праць ученого, яка є досить вагомою – за майже 50 років, а також багато світлин життя визначного науковця.
  Для студентів, науковців, працівників культури, християн різних віросповідань, усіх, хто цікавиться життям і долею талантів, людей праці, людей-подвижників.

   До книги "Квіти на морозі" увійшли вибрані вірші самобутньої української поетеси, філолога за фахом, що мешкає в селі Мрин на Чернігівщині.
  Тематичний діапазон творчого вираження поетеси концентрується у площині громадянської поезії та інтимної лірики. Збірка відзначається багатством образів. Це, власне, те небуденне в буденному, яке здатен бачити далеко не кожен. І це те, що запам’ятовується, спонукає думати, малює уяву, увиразнює кожну хвилину прожитого життя, робить його цікавішим.
  Для широкого кола читачів.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється