КИЇВСЬКИЙ національний університет культури і мистецтв

КИЇВСЬКИЙ національний університет культури і мистецтв

  
   Актуальність теми. Одним із незамінних складників сучасної системи соціальних комунікацій є книжкова галузь, адже вона забезпечує умови для створення, розповсюдження та використання такого непересічного культурного феномену й універсального комунікаційного засобу, як книга. Саме з розвитком книжкової справи пов’язаний рівень інтелектуальної, культурної, правової та соціально-економічної життєздатності суспільства, досягнення стратегічних цілей демократичного й державницького характеру. Така суспільна значимість галузі обумовлює необхідність вивчення рушійних сил її розвитку в сучасних умовах.
   
   Актуальність теми. Розвиток інформаційного суспільства та притаманного йому феномену соціальних комунікацій зумовили суттєве підвищення суспільної значущості публічних бібліотек як потужних соціально-комунікаційних центрів, що покликані забезпечувати широкий доступ до світових інформаційних ресурсів і водночас вирішувати проблему інформаційної безпеки в глобальному інформаційному просторі як структурного складника системи національної інформаційної безпеки України. Реалізовуючи концепцію інтелектуальної свободи в інформаційному суспільстві, тобто здійснюючи зберігання, оброблення, продукування, поширення інформації на традиційних та електронних носіях, бібліотеки займають ключову позицію серед постачальників інформаційних продуктів і послуг. Неухильне зростання обсягів різної інформації (символьної, текстової, графічної тощо) і розширення кола її споживачів актуалізує проблему реалізації бібліотекою завдань контролю достовірності інформації, захисту від несанкціонованого використання, злочинних замахів, ненавмисних загроз, модифікації та втрати в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах, копіювання чи тиражування згідно з державним законодавством і світовим нормативно-правовим досвідом, дотримання авторських прав на інформацію як інтелектуальну власність, а також ті інформаційні продукти і послуги, які створює та надає бібліотека.
   
   Актуальність теми. У період зростання ролі інформації в суспільстві збільшилася кількість наукових праць, присвячених питанням різних проявів людської взаємодії. Зі змінами форм влади, трансформацією політичного управління, яке ще не так давно здійснювалося за допомогою "грубої сили" й примусу, з’явилися інші засоби впливу на людину, що діють не на фізичному, а на психологічному рівні. Використання таких засобів стало невід’ємною частиною однієї із форм соціальних комунікацій – інформаційної війни.
  
   Актуальність теми. Сучасна економіка, культура, освіта й наука України створюють сприятливе середовище для розвитку основних засобів маркетингової комунікації, серед яких важливе місце займають зв’язки з громадськістю -паблік рилейшенз (РR) та реклама. Вищі навчальні заклади (ВНЗ) не тільки розвивають ринок освітніх послуг, науково-інноваційних проектів і перспективних технологій, але й створюють насичений простір соціальних комунікацій у системі освіти, поширюють та просувають свій досвід, розробки, ресурси, підтверджуючи високий статус як складової загального стратегічного потенціалу країни.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється