ЦАРЕНОК Андрій Вікторович

ЦАРЕНОК Андрій Вікторович

86.372 / 2
Ц 18
Царенок, Андрій Вікторович.
  Естетосфера риторичного мистецтва (на прикладі православної проповіді в Україні) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 – естетика
/ Царенок Андрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16.
  Актуальність та доцільність дослідження визначаються інтенсифікацією подальших теоретико-естетичних пошуків на терені вітчизняних культурних традицій, зокрема, духовних засновків релігійно-риторичного мистецтва та їх практичного втілення. Відповідно до принципів некласичної та постнекласичної естетичної думки, вивчення реалізації настанов ораторства як процесу художньо-дискурсивного створення смисловиразного ціннісного континууму передбачає здійснення належних кореляцій у сфері понятійно-категоріального інструментарію. Наслідком цього, зокрема, постає розробка концепту "естетосфера", дефінітивне виділення якої відбувається із урахуванням її семантико-сигнатурної специфікації, зверненням уваги на комплекс засобів художньо-образної та лінгвоестетичної виразності символічного характеру.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється