ТКАЧ Микола Михайлович

ТКАЧ Микола Михайлович

  До книжки відомого українського поета й етнолога Миколи Ткача "Калинове намисто" увійшли оповідання та образки, що були написані в різні роки. А також автобіографія. Вони вирізняються добірною мовою, глибоким ліризмом, теплотою та щирістю.
   До книжки відомого українського поета й етнолога Миколи Ткача "Сонячний зайчик" увійшли дитячі вірші, що були написані в різні роки.
 Інтуїтивно-філософське осягнення складних перипетій буття світу й людини в ньому з гострим відчуттям його течії, коли часто іманентний вияв на межі причинності, химер та медитацій переростає в трансцендентну логіку, і коли невідворотність взаємозв'язку причини й наслідку постають поетичним засобом розкриття сутності Добра і Зла, де його мірою виступає гріх як передумова розвитку самого буття. Все це виявляє в собі творчість поета й етнолога Миколи Ткача в його новій книзі "У володіннях Волоса".
  Волос – персонаж української міфології. Як міфологічна сутність він є уособленням критичних величин стихій і середовищ, що спричинюють незворотні зміни в розвитку буття. Наші предки-язичники пов'язували з ним торгівлю, мистецтво, мисливство, скотарство, хліборобство. Волос вважався володарем нижнього світу. А як астральне божество – пов'язується із зодіакального сузір'ям Водолія, в якому земля перебуває з 2003 року.
  До книжки увійшли вірші різних років: як з попередніх книжок, так і ще не опубліковані.
  Фотоальбом виробів народного мистецтва включає до свого змісту: одяг, вироби з дерева та вишивку виготовлених відомими поетами Миколою Ткачем та Надією Данилевською як вияв своєрідного світогляду та способу їхнього життя. Розділи також містять фотографії одягу, вишивки, хатнього начиння та предметів побуту, що дістались у спадок від рідних та подарунки від окремих осіб.
  Стане в пригоді етнографам, народним майстрам та всім не байдужим до традиційної культури українців.
  Книга висвітлює приклади традиційного використання хліба як головного символу добробуту й життя людини в українському побуті, в народних звичаях та обрядах календарного та родинного циклів, що супроводжують її від колиски до могили. Подано також нарис про історію створення і розвиток хлібопекарень, які у 1983 р. об’єдналися в АТ "Київхліб". Оповіді супроводжуються оригінальними ілюстраціями.
  Видання стане в пригоді етнографам, педагогам, вихователям, студентській та учнівській молоді, а також усім, хто прагне пізнати сутність народної культури.
  У книзі на основі архівних документів та розповідей близьких і далеких родичів досліджено родовід Михайла Поплавського – відомого наукового, громадського, культурного й політичного діяча України, депутата Верховної Ради України четвертого скликання, доктора педагогічних наук, професора, ректора Київського національного університету культури і мистецтв. Простежено витоки родовідної міфології, подано ареал розселення роду, родовий іменник, а також розкрито духовне середовище буття роду.
  У додатку вміщено запис варіантів українських народних пісень, що записані від близьких і далеких родичів Михайла Поплавського, та копії основних архівних документів.
  Поетична задивленість та щирість у виявленні почуттів; ніжність і закоханість у ставленні до оточуючого світу – характерні риси більшості віршів нової збірки Надії Данилевської "Око сопілки". Її слово асоціативно заглиблене в таїну людського буття, психологічно наснажене. Воно промовляє радістю і болем, звитягою і розчаруванням, жаданням визволитись і втекти від безнастанних ловів темних сил; ствердитися в житті й ствердити простоту Божої істини. Це її третя поетична книжка.
  У книзі поета й етнолога Миколи Ткача "У світлині неба" засобом поетичних роздумів висвітлюється образ матері як головної передумови духовного становлення людини та її взаємозв’язку з вічним буттям. Поезії укладені за хронологічним принципом.
  У запропонованому підручнику відомого етнолога – М. М. Ткача на основі численного фахового матеріалу здіііснено повний виклад курсу навчальної дисципліни "Міфологія" з урахуванням основних наукових концепцій і поглядів. Авторська концепція полягає в необхідності подати студентам загальні поняття про природу міфу та сучасний стан його побутування, основні напрями наукового вивчення міфології, сутність основ давнього світогляду та основних архетипів і образів, концепції та мотиви походження світу й людини в різних народів світу та міфологічну сутність головних персонажів. Виклад матеріалу пов’язаний з прикладами української міфопоетики та обрядовості.
  Для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю режисура, мистецтвознавство, культурологія.
  Поезії Надії Данилевської притаманне гостре відчуття часу, власне образне бачення, ніжність і закоханість у ставленні до оточуючого світу, несподіваний поворот думки. Її слово щире, асоціативно заглиблене в таїну людського буття, психологічно наснажене.
  До книги увійшли поезії з попередніх поетичних книг, а також нові поетичні твори.
  У брошурі "Генеалогія слова" висвітлюється авторська концепція формування і розвитку людського мислення та живої розмовної мови людини. Магічне, асоціативно-образне та логіко-понятійне світосприйняття і мислення. Простежуються його форми на окремих зразках українського фольклору.
  Для мовознавців, фольклористів, всіх, хто цікавиться витоками рідної мови та культури.
  Збірник "Великдень в українській поезії" – перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців – Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст. Вірші укладені в алфавітному порядку за прізвищами авторів.
  Стане в пригоді вчителям, студентській та учнівській молоді, науковцям, всім, хто любить поезію.
  В монофафії "Володимирові боги" подається комплексне дослідження семи головних персонажів язичницького культу князя Володимира та їх систематизація в тижневому циклі.
  Для істориків, етнологів, філософів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
  До книжки відомого українського поета й етнолога "Осел у шкірі лева" увійшли байки, небилиці, каламбури, що були написані в різні роки і досі ніде не друкувалися.
 Нове видання славнозвісного "Слова о законі і благодаті", написаного першим митрополитом-русином Іларіоном між 1037-1050 роками, подано у перекладі сучасною українською мовою, а також у первісному звучанні реконструйованою українською абеткою. І переклад сучасною мовою, і реконструкцію абетки здійснив сучасний український письменник і фольклорист Микола Ткач. Роботу виконано за списками: С – 591, Чд – 262, Мк – 207, Сол – 518, Кир – 134. 
  Дана збірка вміщує зразки витинанок трьох поколінь Данилевської О.М. (1922-1989), Данилевської Н.О. (1960 р. н.) і дітей Київської загально-освітньої щколи № 186.
  Стане в пригоді вчителям, батькам, керівникам гуртків, всім, хто небайдужий до традиційних видів народного мистецтва.
  До книжки увійшли раніше друковані твори Данила Мороза, його етнографічні записи та спогади; присвячені йому поезії, а також листи письменника та уривки з інших листів, у яких є згадки про Данила Мороза.
  Вперше подається бібліографічний покажчик видань письменника та літератури про нього.
  Збірник "Покрова в українській поезії" – перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найшановніших в народі релігійних свят українців – Покрова Пресвятої Богородиці. До збірника увійшли вірші професійних поетів, журналістів, членів літературних об’єднань. Вірші укладені в алфавітному порядку за прізвищами авторів.
  Стане в пригоді вчителям, студентській та учнівській молоді, науковцям, всім, хто любить поезію.
   До киижки "Пісне моя" увійшли авторські пісні Надії Данилевської й Миколи Ткача та пісні на їхні слова.
  Кожній пісні передус короткий коментар про особливості створення пісні.
  Стане в пригоді музикознавцям, керівникам пісенних колективів та всім, хто цікавиться сучасним пісенним мистецтвом.
   "Слово о полку Ігоревім" – найвизначніша пам’ятка давньої української міфопоетики, писемності, мови. Цей славетний твір має безліч перекладів та переспівів різними мовами світу.
  Пропоноване видання подає: віршований варіант оригінального тексту пам’ятки українською абеткою за науковою реконструкцією відомого дослідника пам’ятки, поета, етнолога кандидата історичних наук Миколи Ткача; його переклад тексту пам’ятки сучасною літературною українською мовою та укладений ним перший в Україні і світі "Словник-довідник "Слова о полку Ігоревім" у контексті українських писемних джерел, зразків фольклору та говірок". Словник дає можливість читачеві по-новому осмислити кожне слово, вжите автором пам’ятки.
  У книзі подається також копія видання твору 1800 року.
  Завдяки відтворенню ритмічної структури та вимови слів давній славетний твір читається і сприймається легко й зрозуміло – в природному звучанні.
  Передмову до видання написав відомий письменник, лауреат Національної премії імені Т.Г. Шевченка Микола Шудря.
  Для науковців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавить українська література, міфопоетика та мова.
  Метафорично-образний вияв найглибших і найпотаємніших поривань людини з ії мрійними сподіваннями, феєричним піднесенням, відчаєм і стражданнями закоханого серця; ії сумом та розчаруваннями; ії всіма драматичними колізіями, духовними й суспільними протиріччями та несподіваними вчинками; а також – спробами осмислити загадкову сутність того, що лежить в основі буття роду людського, що з нею діється і що називається коханням. І все це – щиро, відверто; часом інтуїтивно-чуттєво і втаємничено, часом – задумливо, а часом – вибухово, пристрасно й сюрреалістично.
  Так постає інтимна лірика поета й етнолога Миколи Ткача в його новій книзі "Вино з тюльпанів".
  До книжки увійщли вірші різних років: з попередніх книжок, а також ще не опубліковані. Упорядковані поезії за принципом суголосності душевного стану ліричного героя.
  Поетичне пізнання й осмислення сутності буття людини й природи, історичної течії буття народу, любов до матері, до рідної землі, до України. Все це виявляє в собі творчість поета й етнолога Миколи Ткача в його новій книзі "Земля і люди".
  До книжки увійшли вірші різних років: як із попередніх книжок, так і ще неопубліковані.
  Збірник українських народних пісень "Ой ти, просо-волото" у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача – наслідок їхньої багаторічної подвижницької діяльності в царині духовної культури українського народу.
  Зразки народних пісень, що включені до збірника, охоплюють найпоширеніші пісенні жанри українського фольклору: календарні, родинні, колискові, рекрутські та козацькі, соціально-побутові, про кохання, співанки, старини, плачі. Подані пісні супроводжуються мелодіями. У текстах, по можливості, збережена місцева вимова.
  Пропоноване видання стане цінним посібником для фольклористів, викладачів і студентів, вчителів і учнів, а також для всіх, кому небайдужа доля української культури.
  "Чумарочка рябесенька" є другою книгою українських народних пісень у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача. Перша побачила світ у 2008 році під назвою "Ой ти, просо-волото". Обидва збірники – наслідок їхньої багаторічної подвижницької праці в царині духовності.
  До збірника увійшли зразки найпоширеніших жанрів українських народних пісень: календарні, родинні, колискові, про кохання, солдатські, балади та плачі. А також варіанти традиційного українського весілля з Черкащини та Чернігівщини.
  Записані пісні переважно у 80-90-х роках XX століття від різних виконавців. Тексти більшості пісень супроводжуються нотами.
  Пропоноване видання стане в пригоді мовознавцям, фольклористам, викладачам, студентам, учителям і учням, а також усім, кому не байдужа доля української культури.
  Ця збірка є органічним продовженням книги "Різдво в українській поезі". До неї увійшли тематичні вірші про Різдво сучасних українських поетів.
  Стане у пригоді декламаторам, вчителям, науковцям, всім, хто цікавиться духовною поезією.
 Нова збірка Надії Данилевської "Мій полудень" – органічне продовження попередніх книжок. У ній авторка ніби виводить поетичний зріз своєї багатогранної творчості.
  Віршам відомої поетеси притаманні гостре відчуття часу, несподіваний поворот думки, ніжність, власне образне бачення. Слово письменниці щире, асоціативно заглиблене в таїну людського буття. Авторка торкається узвичаєних тем: родоводу, міста, села, місця поета в людському бутті, й, звичайно – кохання.
  Автобіографічні спогади Д.К. Мороза "З мого давноминулого" розкривають епізоди з життя української дворянської родини XIX ст. на Чернігівщині. У перекладі українською мовою друкується вперше.
  Книжка "Ой ти, Калито, ой медовая" висвітлює календарно-обрядове дійство "Калита", що традиційно проводиться в період релігійного християнського свята – день апостола Андрія Первозваного. До висвіту додаються окремі народні ігри та забави, пісні, загадки, скоромовки, вірші, які пов’язані з цим святом, а також дослідження світоглядної суті свята.
  Стане в пригоді батькам, вихователям, вчителям, керівникам гуртків, всім, хто не байдужий до традиційної культури українського народу.
  Книга "Дідова полиця" є наслідком тривалої праці відомого етнолога М.М. Ткача. У ній на основі численного фахового матеріалу здійснено комплексний виклад знань із традиційної культури українців. Авторська концепція виходить з усвідомлення загального поняття про природу традиційної культури та особливостей її побутування в різних сферах і впявах історичного життя народу. Розгляд подається під кутом давніх та сучасних бачень принципів розвитку бугтя природи і людини в ній; аргументовано проаналізовано й теоретично визначено сутність таких ключових понять як: традиція, самобутність, духовність, віра, гріх, звичай, обряд, символ. У книзі подано й детально проаналізовано у відповідній послідовності розширений матеріал про основні особові, родинні, природоохоронні, побутові та громадські звичаї українців. А також здійснено виклад та аналіз основних календарних і родинних обрядів українців. Весь виклад матеріалу подається з прикладами української фольклору, звичаєвості та обрядовості.
  Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю мистецтвознавство, культурологія та усіх, кого цікавить українська традиційна культура, етнологія й мова.
  До книжки відомого українського поета й етнолога Миколи Ткача "Криниця" увійшли вибрані наукові розвідки, дослідження, полемічні та критичні статті, філософські та культурологічні роздуми, що були написані в різні роки. А також окремі інтерв'ю та статті про нього.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється