АБАЄВ А. А.

АБАЄВ А. А.

74.202 / 371.01
Г 68
Гордієнко-Митрофанова, Ія Володимирівна.
  Психолого-педагогічні основи застосування дидактичних ігор-маніпулятивів у загальноосвітній школі [Текст] : [монографія]
/ Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. – 403 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312–346.

 Монографію присвячено проблемі психологічних передумов ефективного застосування дидактичних ігор-маніпулятивів у загальноосвітній школі. Розкрито психологічну сутність та особливості ігор-маніпулятивів як засобу активізації й інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Обґрунтовано науково-психологічні та методичні засади побудови авторської ігрової технології, основу якої складають граматичні маніпулятиви, що не мають аналогів у вітчизняній і зарубіжній лінгводидактиці. Висвітлено усталені сучасні погляди й дослідницькі позиції в галузі ігротехнічної компетентності. Подано розроблені автором діагностичні методики з виявлення й оцінки ігротехнічних знань і умінь та психологічної готовності вчителя до навчально-ігрової діяльності на основі дидактичних ігор-маніпулятивів.
  Для науковців у галузі психології та педагогіки, викладачів, вчителів, шкільних практичних психологів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей та широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою дидактичних ігор.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється