ГОРОБЕЦЬ Сергій Михайлович

ГОРОБЕЦЬ Сергій Михайлович

86.372 / 2
С 73
  Сповідні розписи Свято-Троїцької церкви села Виблі 1812 рік [Текст] / [упоряд. С. Горобець]. – Харків : Апостроф, 2016. – 111 с. : табл. – (Виблі. Подесення. Дивокрай).

  У виданні здійснено публікацію сповідних розписів сіл Виблі, Бакланова Муравійка, Вершинова Муравійка, Піски Чернігівської області за 1740, 1773, 1812 роки, що збереглися до нашого часу. Матеріали відкривають можливості для генеалогічних розвідок, а також для дослідження демографічних процесів.
  Для істориків, краєзнавців, студентів та широкого кола читачів. 

 Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

63.3(4УКР)4 / 9(С2)
П 77
  Присяга Стародубського полку 1718 року [Текст] / Наук.-дослідн. центр історії та культури Лівобереж. України, Черніг. обл. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; [упоряд., вступ. ст.: І. Ситий, С. Горобець ; авт. передм.: Т. В. Чухліб, А. Лаєвський]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2017. – 297, [1] с. : іл. + 1 карти. – (Джерела до вивчення козацтва ; т. 1, ч. 2).

  У виданні вперше публікується текст унікальної пам'ятки української рукописної спадщини – Присяги Стародубського полку 1718 р. Матеріали присяги дають можливість ознайомитися з кількісним і поіменним складом населення однієї з адміністративно-територіальних одиниць Української козацької держави – Стародубського полку.
  Для істориків, краєзнавців та всіх шанувальників історії України.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

63.3(4УКР)5 / 9(С2)
К 26
  Олександр Павлович Карпинський і село Петрушин [Текст] : історія села Петрушин. – Чернігів : [], 2004. – 45 с. – (Почесні громадяни Петрушина).

  Розповідь про одну з найяскравіших постатей в історії Петрушина – лікаря, дворянина, активного громадського діяча і благодійника Олександра Павловича Карпинського (1835–1883).

   

  Київ. Фотоальбом.

   

  Київ. Фотоальбом.

83.3(4РОС) / 8Р
Б 90
Кончаковский, Анатолий Петрович.
  Киев Михаила Булгакова [Текст] : фот., док., открытки из гос. част. арх. План города Киева и его предместий 1913 г. : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Мистецтво, 1993. – 323 с. : ил. + 1 к.

  Фотоальбом: фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов. План города Киева и его предместий 1913 года.

63.4 / 902.6
Р 89
  Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування Давньоруської держави IX-XI ст.) [Текст] : матеріали міжнар. польового археол. семінару (Чернігів – Шестовиця, 20–23 лип. 2006 р.) / НАН України, Ін-т археол., Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т археол. та стародав. історії Північ. Лівобережжя ; [редкол.: П. П. Толочко [та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 239 с.

  У збірнику містяться доповіді учасників Міжнародного польового археологічного семінару "Русь на перехресті світів (міжнародні впливи на формування давньоруської держави) IX – XI ст.". Семінар відбувався 20-23 липня 2006 р. в Чернігові та Шестовиці.
  Для науковців, викладачів, учителів, музейників і краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією і культурою України.

63.3(4УКР) / 9(С2)
С 42
  Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Упр. культури Черніг. облдержадмін. ; [редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 2002. – 140 с. : іл.

  Другий випуск збірника присвячений 100-річчю відкриття Музею українських старожитностей В. В.Тарновського. У ньому вміщені матеріали, які характеризують колекції, розповідають про історію музею і родину Тарновських, а також краєзнавчі розвідки.
  Для наукових працівників, викладачів, учителів, музейників і краєзнавців, усіх, хто цікавиться українською історією і культурою.

63.3(4УКР) / 9(С2)
С42
  Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / Упр. культури і туризму Черніг. облдержадмін., Черніг. іст. музей ім. В.В. Тарновського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Черніг. від-ня ; [редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 210 с.

  У сьомому випуску збірника вміщені наукові розвідки, присвячені діяльності громадсько-культурних і релігійних діячів та відомих родин, статті, що висвітлюють окремі сторінки історії Чернігівщини, каталоги музейних колекцій, матеріали з історії музею.
  Для наукових працівників, викладачів, учителів, музейників і краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією і культурою України.

63.3(4УКР) / 9(С2)
С 42
  Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / Упр. культури і туризму Черніг. облдержадмін., Черніг. іст. музей ім. В.В. Тарновського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Черніг. від-ня ; [редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 309 с. : іл.

  У восьмому випуску збірника вміщені доповіді та повідомлення, виголошені на науковій конференції "Меценатство і благодійність: події, постаті, фундації". Вона відбулася 23–24 листопада 2006 р. і була присвячена 110-й річниці заснування Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського.
  Для науковців, викладачів, учителів, музейників і краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією і культурою України.

63.3(4УКР) / 9(С2)
С 42
  Скарбниця української культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Упр. культури Черніг. облдержадмін. ; [редкол.: О. Б. Коваленко (голова) та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 203 с. : іл.

  У десятому випуску збірника вміщені каталоги музейних колекцій, статті, присвячені окремим пам'яткам і збіркам, матеріали з історії музею, краєзнавства, біографістики, тематичний та іменний (авторів) покажчики публікацій, оприлюднених у 1-10 випусках "Скарбниці". В окрему рубрику виділені повідомлення, виголошені в 2006 році на музейних читаннях "Героїв слава не згасне" з нагоди 65-річчя початку Великої Вітчизняної війни.
  Для наукових працівників, викладачів, учителів, музейників і краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією і культурою України.

63.3(4УКР)4 / 9(С2)
М 54
  Метрична книга села Виблі 1725–1740 роки [Текст] / [упоряд. С. Горобець ; вступ Архімандрит Никодим (Силко)]. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 207 с. : табл. – (Виблі. Подесення. Дивокрай).

  У виданні здійснено публікацію метричної книги парафії села Виблі Куликівського району Чернігівської області за 1725–1740 роки, що збереглася до нашого часу в Центральному державному історичному архіві України м. Київ. Матеріали відкривають можливості для генеалогічних розвідок жителів сіл Виблі, Піски, Підгірного, Вершинової Муравійки, Бакланової Муравійки, що входили в межі парафії, а також для дослідження демографічних процесів.
  Для істориків, краєзнавців, студентів та широкого кола читачів.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється