ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович

ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович

514
З-17
Зайченко, Іван Васильович.
    Цей дивовижний рівнобедрений трикутник... [Текст] : [навч.-метод. посіб.]
/ Зайченко І. В., Кобко Л. М. ; Комун. вищ. навч. закл. "Уман. гуманітар.-пед. коледж" ім. Т. Г. Шевченка. – Умань ; Чернігів : [б. в.], 2019. – 112 с.

  Ідея навчального посібника полягає в тому, щоб показати, як на прикладі розв'язування однієї задачі про рівнобедрений трикутник можна на уроці чи поза ним організувати процес пошуку учнями різних способів розв'язування задачі, добиваючись не лише формування у них найважливіших розумових умінь аналізувати, узагальнювати, ідеалізувати, здійснювати мисленнєвий експеримент, а й до актуалізації знань і досвіду, діяльності творчого характеру, сприяючи формування у школярів самостійності, нешаблонності, критичності мислення, здатності до раціоналізації, оптимальності вибору.
  Посібник адресується вчителям і учням загальноосвітніх навчальних закладів, усім, хто хоче набути й удосконалити свої знання з геометрії та вміння розв'язувати геометричні задачі, розвинути креативність і творчість.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

514
З-17
Зайченко, Іван Васильович.
    Цей дивовижний рівнобедрений трикутник... [Текст] : [навч.-метод. посіб.]
/ Зайченко І. В., Кобко Л. М. ; Комун. вищ. навч. закл. "Уман. гуманітар.-пед. коледж" ім. Т. Г. Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Умань ; Чернігів : [б. в.], 2020. – 119 с.

  Реформування середньої математичної освіти передбачає переорієнтацію процесу навчання математики з інформативної форми на розвиток особистості того, хто навчається. Це вимагає переносу акцентів з пасивного накопичення інформації на формування умінь творчо використовувати цю інформацію в процесі розв'язування різнопланових задач. Творчість потрібна у всіх сферах діяльності людини. Необхідно систематично виховувати в учнів бажання шукати нові, кращі шляхи виконання дорученої справи.
  Специфіка і структура шкільного курсу математики відкривають широкі можливості для розвитку творчих здібностей учнів, формування прийомів розумової діяльності, інтелекту.
  У вирішенні цих питань важливе місце належить геометрії, оскільки геометричні знання і вміння є одним із вагомих факторів, що забезпечують, насамперед, готовність людини до неперервної освіти та трудової діяльності.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється