БАДАЛОВ Олег Павлович

БАДАЛОВ Олег Павлович

85.313(4УКР) / 78С
Б 15
Бадалов, Олег Павлович.
  Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХI століть [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01
  / Олег Павлович Бадалов ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–14.

  Сучасне мистецтвознавство активно звертається до регіональної проблематики, адже регіоні ка музичної україністики містить у собі значний інформативний потенціал. Не викликає заперечення думка, що без регіональних досліджень неможливо уявити українську національну культуру у всьому розмаїтті її творчих проявів. Цей фактор зумовлює звернення до проблеми вивчення музичної культури Чернігівщини як одного з провідних центрів духовності України, а саме – до дослідження регіональної хорової культури як невід’ємної складової культуротворчих процесів держави.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється