ЧЕРНИШ Наталія Іванівна

ЧЕРНИШ Наталія Іванівна

  Висвітлено основоположні теоретичні питання, передбачені навчальною програмою курсу "Основи бібліології". Наведено сучасну дефініцію цієї науки, визначено складові книгознавчого комплексу, охарактеризовано об’єкт, предмет і методи бібліологічних досліджень. Подано відомості про історичний шлях книгознавства в світі та в Україні, виокремлено етапи його розвитку, розглянуто основні елементи книги як матеріальної конструкції, відповідно до чинних нормативних документів викладено матеріал щодо сучасної типології видань. Значну увагу приділено ґенезі української науки про книгу, багатоаспектно проаналізовано книгознавчі періодичні видання "золотої доби" національної бібліології та новітні фахові джерела. Вміщено додатки (біографічні довідки про видатних дослідників книги, відомості щодо періодичних та інтернет-джерел з книгознавства та ін.), розгалужений допоміжний апарат методичного спрямування.
  Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування". Може бути корисний тим, хто готується стати фахівцем з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, а також працівникам у царині книговидання і книгорозповсюдження.
  Охарактеризовано погляди видатних книгознавців другої половини XX — початку XXI ст. на зміст і складові поняття "культура видання" та висвітлено теоретичні засади сучасної концепції культури книги. Подано відомості про роль редактора у процесі піднесення якості видань на різних етапах підготовки авторського оригіналу до друку. Значну увагу приділено методичним аспектам викладання дисципліни — розроблено авторську програму курсу, плани семінарських занять, запропоновано списки джерел для поглибленого вивчення окремих тем. Вміщено додатки та допоміжний апарат, призначений для організації самостійної роботи.
  Для студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування" вищих закладів освіти України. Може бути корисний для працівників видавництв, дослідників-книгознавців, дизайнерів друкованої продукції, усіх, кому небайдужі проблеми якості сучасної української книги.
  Бібліографічний покажчик містить інформацію про видавничий доробок та науково-педагогічну діяльність кандидата філологічних наук, доцента, провідного викладача кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства Наталії Іванівни Черниш. Видання має ювілейний характер і підготовлене з нагоди 35-річчя науково-педагогічної діяльності авторки.
  Для науковців, викладачів, що здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності "Видавнича справа та редагування", аспірантів і студентів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться проблемами українознавства та книжкової справи.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється