СУХОВЕРСЬКИЙ Володимир Михайлович

СУХОВЕРСЬКИЙ Володимир Михайлович

78(477)
В 42
  Видатні постаті вітчизняного виконавського мистецтва в контексті української музичної культури ХХ–ХХІ століть (до 100-річчя утворення Музичного товариства імені М. Леонтовича) [Текст] : [зб. наук. робіт учасників XXVI всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди святкування фестивалю "Дні Ревуцького в Чернігові" (м. Чернігів, 18 берез. 2021 р.) / кол. авт.: Т. В. Артюх та ін.] ; Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Черніг. філ. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, КЗ "Чернігів. фах. муз. коледж ім. Л. М. Ревуцького" Черніг. облради. – Чернігів : Бук Друк, 2021. – 233 с.

  Збірник присвячений проблемам виконавської діяльності в різних напрямах музичного мистецтва, виконавським школам та українським музичним династіям. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам закладів мистецької освіти.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

792(477)
І-90
  Історія українського театру [Текст] : у 3 т. Т. 1. Від витоків до XX століття / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського] ; редкол.: Г. Скрипник [та ін.]. – Вид. 1-ше. – Київ : ІМФЕ, 2017. – 666 с.

  Перший том "Історії українського театру" присвячено розвиткові театрального мистецтва України від його зародження до 1914 року. У ньому висвітлено основні явища та особливості акторського мистецтва, режисури, сценографії, театральної критики впродовж періоду становлення української національної культури. Розглянуто питання драматургії з огляду на особливі умови розвитку українського театрального мистецтва. Книгу рекомендовано театрознавцям, мистецтвознавцям, діячам театру, студентам навчальних закладів відповідного профілю, усім, хто цікавиться українським театральним мистецтвом.

792(477)
І-90
  Історія українського театру [Текст] : у 3 т. Т. 2. 1900–1945 / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського] ; редкол.: Г. Скрипник [та ін.]. – Вид. 1-ше. – Київ : ІМФЕ, 2009. – 866 с.

  Другий том "Історії українського театру" присвячений розвиткові театрального мистецтва України впродовж першої половини XX століття. У ньому висвітлено основні явища та особливості розвитку драматургії, режисури, акторського мистецтва, сценографії, театральної критики однієї з найскладніших епох історії української культури.
  Книгу рекомендовано діячам театру, театрознавцям, мистецтвознавцям, історикам, студентам навчальних закладів відповідного профілю, всім, хто цікавиться театральним мистецтвом.

85.313(4УКР) / 78С
Л 63
Скорульська, Роксана.
  Микола Лисенко. Дні і роки [Текст]
/ Роксана Скорульська, Марина Чуєва. – Київ : Музична Україна, 2015. – 725, [2] c. + 8 арк. іл.

  Пропоноване видання включає як широко відому, так і досі не введену в обіг інформацію про життя, творчість та громадську діяльність М. В. Лисенка, зібрану за 30 років науковцями Музею Миколи Лисенка.
  Видання розраховане на викладачів та студентів середніх та вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, дослідників української музики, театру, історії мистецтв та загальної історії України, а також на найширші кола шанувальників вітчизняної культури.

784(477)
Л 63
Лисенко, Іван Максимович.
  Енциклопедія української пісні [Текст]
/ Іван Лисенко. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Житомир : Рута, 2019. – 603 с.

  "Енциклопедія україської пісні" – перше в Україні енциклопедичне видання, де висвітлюється історія українських народних пісень, широкий їхній діапазон у світі, а також подається інформація про численні музичні організації та відомих діячів української музичної культури, які сприяли пропаганді нашої пісні.
  Видання 2-е, доповнене і виправлене.
  Видання розраховане на студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, музикознавців, дослідників історії музичного мистецтва та шанувальників української народної пісні.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється