ОБУШНИЙ Олег Олексійович

ОБУШНИЙ Олег Олексійович

63.3(4УКР) / 9(С2)
У45
  Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність [Текст] : попул. нарис / [М. Пухтинський та ін.; упоряд.: В. Власенко, В. Світанько] ; Фонд сприяння місц. самоврядуванню України. - Полтава : Шевченко Р. В., 2009. - 158 с. : іл. - Бібліогр.: с. 148-157.
  Про еліту, її місце та роль у суспільстві замислювалися ще давні греки. Платон сформулював вихідні положення та принципи елітарного світогляду. Він розподіляв людей на три типи громадян: мудреці, воїни та ремісники. За Платоном функції управління державою могли виконувати тільки люди з розумною душею, аристократи духу, мудреці.
67.2(4УКР) / 34(09)
Д 36
  Державотворчий потенціал української соборності [Текст] : до 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Чернігів - Луганськ - Херсон - Івано-Франківськ - Кіровоград : матеріали відеокон ф. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг., Сівер. ін-т регіон. досліджень ; [уклад. В. М. Бойко]. - Чернігів : Сіверщина, 2009. - 77 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
  До видання увійшли матеріали відеоконференції "Державотворчий потенціал української соборності", в якій взяли участь науковці та працівники органів влади Чернігівської, Луганської, Херсонської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей. Збірка призначена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, істориків, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку української державності.
67.3 / 34
З-35
  Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади [Текст] : [монографія] / [О. В. Власенко та ін.] ; за заг. ред. П. В. Ворони. - Полтава : [б. в.], 2009. - 287 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
  У монографії розглянуто теоретичні та прикладні аспекти організації роботи місцевого управління, як складової частини публічної влади. На прикладі дев'яти країн розглянуто особливості зарубіжного досвіду функціонування місцевої влади та місцевого самоврядування. На основі дослідження запропоновано основні напрямки впровадження нових ефективних форм місцевого управління та механізми підвищення ефективності роботи для вітчизняної моделі місцевої влади.
   Для науковців, аспірантів, викладачів, що займаються проблемами державного управління та місцевого самоврядування, керівників і працівників органів публічної влади, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку місцевої влади.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється