Організація з безпеки та співробітництва в Європі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі

67.3 / 34
Ш 73
Шмідт-Ассманн, Е.  
  Загальне адміністративне право як ідея врегулювання [Текст] : основні засади та завдання систематики адміністративного права : [пер. з нім.]
/ Ебергард Шмідт-Ассманн. - Вид. 2-ге., переробл. та допов. - Київ : К. І. С., 2009. - 523 с. - Бібліогр.: с. 471-523, в подстроч. примеч.

  Книга "Загальне аміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права" професора Гейдельберзького університету є багатогранним дослідженням норм та інститутів адміністративного права крізь призму регулювання діяльності публічної адміністрації. Особливу увагу автор приділяє ідеї та засадничим принципам адміністративного права, а також викликам, які постають перед національними правничими системами у процесі формування європейського адміністративного права.
  Видання призначене для науковців, викладачів права, суддів, студентів. Зважаючи на те, що українська правнича система несе на собі відбиток німецької правничої доктрини, пропонована праця є цінним джерелом інформації не лише для вивчення німецького адміністративного права. Читачі зможуть поглибити своє розуміння основоположних прав людини, пізнання низки фундаментальних принципів, зокрема закріплених в Конституції України: правової держави, демократії, поділу влади, – та їх значення для розвитку адміністративного права на європейському правовому просторі.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється