ДОРОЖКІНА Ірина Василівна

ДОРОЖКІНА Ірина Василівна

60.5 / 301
Б 40
  Безпека життєдіяльності жінок і чоловіків: гендерний аспект [Текст] : матеріали обл. наук.–практ. конф., 12 квіт. 2007 року, м. Чернігів / [Упр. у справах  молоді та спорту Чрніг. облдержадмін. та ін. ; редкол.: І. В. Дорожкіна (голова редкол.) та ін.]. – Чернігів : [б. в.] (Ніжин : Аспект-Полиграф), 2007. – 178 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

  У виданні вміщено матеріали обласної науково-практичної конференції, проведеної 12 квітня 2007 року в м, Чернігові, з ініціативи обласної організації Спілки жінок України разом з управлінням у справах молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації, федерацією профспілкових організацій Чернігівської області, підприємством "Навчально-методичний центр" профспілок, Чернігівським державним педагогічним університетом імені Т.Г Шевченка за підтримки облдержадміністрації та Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, у роботі якої взяли участь представники державних структур, місцевого самоврядування, профспілок, науковці, студенти, керівники підприємств, представники політичних партій і громадських організацій.
  На конференції відбулося активне обговорення питань, досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства нашої області, ліквідації дискримінації за ознакою статі, створення механізмів впровадження Закону України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків".
  Учасники і учасниці конференції відзначають, що питання рівності жінок і чоловіків стали сьогодні актуальними не тільки для громадян, а і в цілому для держави, у зв'язку з тим, що коли в суспільстві не забезпечується рівноправність, то це становить загрозу безпеці держави. Досвід багатьох країн Європи свідчить, що при підвищенні частки жінок у національних парламентах, посилюється соціальна орієнтація державної політики, знижується рівень корупції, що сприяє розвитку суспільства.
  Для працівників державних органів влади та місцевого самоврядування, профспілкових організацій, активістів жіночих громадських об'єднань, науковців, студентів, працівників бібліотек, широкого кола читачів. 

 Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
Д 69
Дорожкіна, Ірина Василівна.
  Гендерна політика в місцевих громадах [Текст] : інформац.-практ. посіб. для голів та депутатів сіл., селищ., міськ. рад
/ І. В. Дорожкіна, В. В. Ковальчук ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 56 с. : табл. – Бібліогр.: с. 56.
  Досягнення рівності між жінками та чоловіками є невід'ємною частиною процесу утвердження справжньої демократії. Демократія неможлива без усвідомлення і відчування особливостей статей. Вона не може ігнорувати особливості ресурсів та потреб будь-якої із статей – чоловіків чи жінок. Рівність, проголошена міжнародною спільнотою, є однією з нагальних цінностей людства.
60.5 / 301
Д 69
Дорожкіна, Ірина Василівна.
  Гендерний портрет, як інструмент просування гендерної рівності [Текст] : інформац.-практ. посіб.
/ І. В. Дорожкіна, Л. М. Артеменко ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 40.

 Досягнення рівності між жінками та чоловіками є невід'ємною частиною процесу утвердження справжньої демократії. Демократія неможлива без усвідомлення і відчування особливостей статей. Вона не може ігнорувати особливості ресурсів та потреб будь-якої із статей – чоловіків чи жінок. 

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано п'ять примірників книги.

67.91 / 341
Г 34
  Гендерна рівність та гідна праця. Вибрані конвенції та рекомендації МОП з питань гендерної ріності [Текст] / Бюро з питань гендер. рівності, Департамент міжнар. труд. норм. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 189 с.
  Головною метою проекту є сприяння зміцненню потенціалу державних органів влади і соціальних партнерів у сприянні Тендерній рівності та розширенню можливостей жінок у світі праці шляхом розробки, впровадження та моніторингу ґендерно-чутливої політики та програм зайнятості через підвищення обізнаності, поширення інформації та надання підтримки для розроблення і впровадження документів та інструментів з урахуванням місцевих особливостей, сприяння введенню практичних змін та пілотних програм.
66.74(4УКР) / 327.6
Д 70
  Досвід роботи жіночих громадських організацій Чернігівської області [Текст] : інформац. посіб.  / Кулик. р-на орг. Спілки жінок України. – Куликівка : [б. в.], 2010. – 36 с. : табл., фот.

  У збірці вміщені матеріали, що узагальнюють досвід роботи кількох жіночих громадських організацій Чернігівщини за останні роки, подані форми і методи роботи Куликівської організації Спілки жінок та гендерний портрет Куликівського району. Ці матеріали підготовлені в результаті реалізації проекту "Зміцнення та розвиток Куликівської районної організації Спілки жінок України" за підтримки Українського жіночого фонду. 

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

66.74(4УКР) / 327.6
Ж 72
  Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури в суспільстві [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2011 р., м. Чернігів / Упр. у справах сім' та молоді Черніг. облдержадміністраціїї [та ін.] ; [редкол.: І. В. Дорожкіна та ін.]. – Чернігів : Падалко О. В., 2011. – 91 с. – Бібліогр. в кінці ст.

  У збірнику вміщено матеріали обласної науково-практичної конференції, проведеної 7 квітня 2011 року в м. Чернігові з ініціативи управління у справах сім'ї та молоді Чернігівської облдержадміністрації, обласної організації Спілки жінок України, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, підприємства "Навчально-методичний центр" Федерації профспілкових організацій Чернігівської області за підтримки Чернігівської облдержадміністрації. У конференції взяли участь і виступили представники органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілкові лідери, лікарі, науковці та студенти вищих навчальних закладів, представники громадських організацій області.
  На конференції були докладно розглянуті сучасні тендерні стереотипи в політичній, економічній сферах, у галузі освіти, охорони здоров'я та сімейних відносин і внесені пропозиції щодо створення дієвих практичних механізмів формування тендерної культури. Учасники конференції в своїх виступах наголосили, що саме тендерні стереотипи, упередження і забобони з боку оточення заважають людині знайти своє місце в житті, якнайповніше реалізувати таланти і здібності. 

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано п'ять примірників книги.

66.74(4УКР) / 327.6
Ж 72
  Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми сучасної дискримінації: гендерний аспект [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2010 р., м. Чернігів / Упр. у справах сім'ї та молоді Черніг. облдержадміністраціїї [та ін.] ; [редкол.: І. В. Дорожкіна та ін.]. – Чернігів : Падалко О. В., 2010. – 105 с. – Бібліогр. в кінці ст.

  У збірнику вміщено матеріали обласної науково-практичної конференції, проведеної 27 квітня 2010 року в м. Чернігові з ініціативи управління у справах сім'ї та молоді Чернігівської облдержадміністрації, обласної організації Спілки жінок України, Чернігівськиго національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, підприємства "Навчально-методичний центр" Федерації профспілкових організацій Чернігівської області за підтримки облдержадміністрації. У роботі конференції взяли участь і виступили представники органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілкові лідери, науковці та студенти вищих навчальних закладів міст Чернігова та Ніжина, представники громадських організацій.
  На конференції були докладно розглянуті сучасні проблеми дискримінації в політичній, економічній сферах, у галузі освіти та сімейних відносинах. Також у доповідях підіймалися проблеми гендерної дискримінації на ринку праці, бізнесі, молодіжній політиці, в сфері охорони праці. Учасники конференції обговорили заходи, які необхідно реалізувати найближчим часом для подолання гендерної дискримінації у всіх сферах життя, як в Україні так і в нашій області.
  Для працівників державних органів влади та місцевого самоврядування, профспілкових організацій, активістів жіночих громадських об'єднань, науковців, студентів, працівників бібліотек, широкого кола читачів. 

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

60.5 / 301
Н 12
  На шляху подолання дискримінації щодо жінок та гендерного насильства [Текст] : інформ.-практич. посіб. / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – [Б. м. : б. в.], 2009. – Проект "Жінки, знайте свої права".

  На допомогу представникам органів державної влади, місцевого самоврядування, тендерних рад, громадських організацій в діяльності, спрямованій на викорінення дискримінації та ґендерного насильства, посилення правової обізнаності громадян.
  Видання здійснено у рамках реалізації проекту "Жінки, знайте свої права", який має на меті проведення просвітницьких заходів по застосуванню Конвенції ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

67.99(4УКР)3 / 34С (С2)
Н 38
  Не стань жертвою торгівлі людьми [Текст] / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 57, [1] с.
  У світі процвітає работоргівля... І це не згадки про страшний період рабства у прадавні часи. Серед найголовніших порушень прав людини в сучасному світі актуальним є злочин, який має багато назв – "біле рабство", "торгівля людьми", "контрабанда людьми".
88.9 / 15
Р 65
  Розпочни власну справу [Текст] : метод. матеріали для короткострок. навчання для жінок, які вирішили започаткувати влас. справу / Жіночий консорціум України, Канад. фонд підтримки місц. ініціатив ; [упоряд. В. М. Поровська]. – [Б. м. : б. в.], [2011]. – 51 с. : іл.

  Методичні матеріали для проведення короткострокового навчання для жінок, які вирішили започаткувати власну справу.   

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
Т 39
  Ти не одна [Текст] : інформ.-практ. посіб. / [І. В. Дорожкіна, Л. М. Артеменко, В. В. Ковальчук] ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 40.

  Як же діяти сучасній матері, яка виховує дитину одна, без чоловіка, в умовах, коли розраховувати можна лише на свої сили?
  Запропонований посібник спрямовано на психологічну, юридичну та освітню допомогу жінкам, які самі виховують дітей. 

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано шість примірників книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється