УКРАЇНСЬКИЙ центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

УКРАЇНСЬКИЙ центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

60.5 / 301
С 32

  Середній клас в Україні: уявлення і реалії [Текст] / [авт. кол.: А. Рачок та ін.] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, [2016]. – 258 с. : табл.

  Перехід до нового економіко-політичного устрою країни, що супроводжується проведенням масштабних реформ у всіх сферах її життєдіяльності, потребує адекватного розуміння сучасного стану, соціальної структури українського суспільства і спрямованості її можливих змін.
  Упродовж останніх років Центром Разумкова було здійснено цілу низку досліджень, присвячених стратифікації українського суспільства, місцю та ролі середнього класу в ньому. Адже саме середній клас є соціальною базою та головною рушійною силою реформ, забезпечує технологічний та соціально-економічний прогрес, сприяє відтворенню кваліфікованою робочої сили, створює та розповсюджує зразки соціокультурних і соціально-економічних норм.
  З огляду на це, надзвичайно важливо визначити, на які стадії перебуває процес формування середнього класу в Україні, якими є його характерні ознаки і яким буде його можливий вплив на подальший розвиток країни.

65.9(4УКР) / 33С5(С2)
З-13

  Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України [Текст] / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт, 2017. – 123 с. : табл. – (Дискусії про економічний розвиток).

  Швидкі інтеграційні зміни, характерні для сучасного світу, вимагають від країн високого рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, макроекономічної та інституційної стійкості. Водночас, поява цілого ряду успішних висхідних країн та їх активне включення у сучасні мережі формування доданої вартості створюють ситуацію, коли результативність та ефективність "старих" чи "традиційних" економічних союзів може бути поставлена під сумнів, а з тим – необхідним стає втілення нових глобальних і трансконтинентальних проектів, що фактично й означає появу нових інтеграційних глобальних проектів.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється