ФУРМАН Анатолій Анатолійович

ФУРМАН Анатолій Анатолійович

88.3 / 15
Ф 95

Фурман, Анатолій Анатолійович.
  Психологія особистості: цінносно-орієнтаційний вимір [Текст] : монографія / Фурман Анатолій Анатолійович. – Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 311 с. : табл.

  Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології – концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемогенного ковітального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й самоздійснення в конкретному соціумі. Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів, учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої буттєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової життєактивності, що впорядковує у її свідомості та самосвідомості інтенційні й потенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення.
  Для дослідників особистісного світу людини у його безперервному розвитку і зреалізуванні потенційних можливостей самовдосконалення та в індивідуальному способі життєздійснення, заснованому на чіткому розумінні нею власних цінностей і цілей, які гармонізують її взаємостосунки з довкіллям у смисловому просторі суспільного повсякдення.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється