ІНСТИТУТ української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського

ІНСТИТУТ української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського

63.3(0) / 9И
У 45
  Ucraina magna [Текст] : [зб. наук. пр.]. Vol. I : Українська політична еміграція у XX столітті: досвід культурно-спільного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі : до 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. : Д. Гордієнко, І. Каневська]. – Київ : [б. и.], 2016. – 447 с. – Укр., англ.

  Збірка наукових праць присвячена широкому колу питань історії української еміграції XX ст. Тематично збірка складається з двох блоків праць. У першому опубліковані праці, присвячені життю і творчості видатного українського громадського діяча і науковця Ольгерда Бочковського, та републіковано деякі наукові праці вченого. У другому блоці представлено дослідження, що стосуються наукового, культурного, політичного та громадського життя української еміграції XX ст. Низка статей має і джерелознавче значення.
  Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

63.4 / 902.6
К 67
Корнієнко, Вячеслав Васильович.
  Графіті Софії Київської ХI – початку ХVIII ст.: інформаційний потенціал джерела [Текст] / Вячеслав Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Слово, 2014. – 318, [1] с. : іл.

  Монографія є першою в українській історіографії спробою узагальнюючої праці, присвяченої вивченню особливостей використання епіграфічних пам'яток Софійського собору Києва як джерела для вирішення різноманітних питань історії України середньовічного та раннього модерного часу. Аналізуються потенційні можливості цих історичних джерел, розкриваються напрями їх використання для дослідницьких завдань. До дослідження залучено велику кількість невідомих раніше графіті Софії Київської (понад 7 тисяч), що особисто вивчались автором протягом 2006-2012 рр.

63.3(4УКР) / 9(С2)
Н 37
  Наш Крим [Текст] = Our Crimea = Bizim Qirimimiz : [зб. ст. за матеріалами Друг. Міжнар. наук. конф. "Крим в історії України", присвяч. 160-й річниці капітуляції Росії у Крим. війні 1853–1856 рр.]. Вип. 2 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська" ; [ред. кол. : Г. В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 282, [1] с.

  Збірка присвячена актуальним питанням Кримської історії, насамперед подіям Кримської війни, її місця в історії України та Східної Європи. Значна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.
  Книга призначена для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історією України загалом та Криму зокрема.

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
Ш 95
  Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці [Текст] = Oleksandr Shulhyn in the Ukrainian State Buildinq and International Politics : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. В. Піскун]. – Київ : [б. в.], 2016. – 431 с. : фот.

  У збірнику наукових праць та документів висвітлюється постать Олександра Шульгина – першого міністра закордонних справ УНР, українського державного й громадського діяча, історика та дипломата. До наукового обігу вводяться документи, в яких висвітлена біографія, дипломатична діяльність, взаємозв'язки з родиною Чикаленків, документи із "Досьє" французької поліції на нього.

81.41
С 47
  Славістична збірка [Текст]. Вип. 2 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: Г. В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 438, [1] с. : фот.

  Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов'янознавства. Це, насамперед, публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук України Павлу Степановичу Соханю.
  Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов'янознавства, історіографічні дослідження, матеріали з історія європейського слов'янознавства. Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слов'янських країн.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється