ГРИЦЕНКО Микола Іванович

ГРИЦЕНКО Микола Іванович

22.37 / 552
Г 85
Гриценко, Микола Іванович.
  Фізика рідких кристалів [Текст] : навч. посіб. / М. І. Гриценко. – Київ : Академія, 2012. – 270, [1] с. : рис. – (Альма-матер). 

  Ще донедавна рідкокристалічні дисплеї ноутбуків і персональних комп’ютерів, мобільних телефонів і плоских телевізорів, фото- і кінокамер викликали подив. Нині використання в техніці, медицині та побуті виробів на основі рідких кристалів стало нормою життя. Фізику рідких кристалів, відкритих наприкінці XIX ст., ґрунтовно досліджено лише в останні десятиліття. За цей час накопичено значний теоретичний і практичний матеріал. У пропонованому навчальному посібнику подано сучасні уявлення про молекулярну і надмолекулярну структури рідких кристалів та їх фізичні властивості; розглянуто фізичні ефекти, проаналізовані на основі феноменологічної теорії; описано фізичні механізми, на яких ґрунтується застосування рідких кристалів.
  Навчальний посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів. Корисний буде вчителям фізики середніх навчальних закладів, усім, хто цікавиться досягненнями науки і техніки.

 

22.37 / 552
Г 85
Гриценко, Николай Иванович.
  Основы физики жидких кристаллов [Текст] : учеб. пособие / Николай Гриценко. – [Б. м. : Palmarium Academic Publishing, 2015. – 368 с. : рис.

  Жидкие кристаллы совершили настоящую революцию в телевидении и дисплейных технологиях, а физика жидких кристаллов стала одним из самых молодых и быстроразвивающихся разделов современной физики. В учебном пособии раскрыты современные представления о молекулярной и надмолекулярной структуре жидких кристаллов, в доступной форме рассмотрены их специфические свойства и наблюдаемые эффекты, положенные в основу многочисленных практических применений жидких кристаллов. Пособие содержит лабораторный практикум по жидким кристаллам, включающий 11 работ для студентов высших учебных заведений. Книга адресована, прежде всего, студентам высших учебных заведений и преподавателям физики. Она доступна также старшеклассникам и всем, кто интересуется достижениями науки и техники.

22.37 / 530.1
Л 12
  Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. І. Гриценко [та ін.] ; за ред. М. І. Гриценка. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 141 с. : ілюстр.

  Лабораторний практикум охоплює найбільш характерні фізичні власти-вості термотропних рідких кристалів, основні фізичні ефекти у них, містить методики визначення основних фізичних параметрів рідких кристалів. Пропонований практикум осучаснює існуючі класичні лабораторні практикуми з курсу загальної фізики, переносячи здобутки сучасної науки в навчальні лабораторії вищих навчальних закладів.
  Навчальний посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів. Корисним буде викладачам ВНЗ, аспірантам і науковцям з метою використання в науково-педагогічній та професійній діяльності.

74 / 371
Г 85
Гриценко, Микола.
  Кафедра фізики та астрономії [Текст] : іст. нарис, [1916–2016] / [М. І. Гриценко, Ю. В. Дятлов ; відп. ред. А. В. Шморгун] ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2016. – 27, [1] с. : фот.

  У нарисі висвітлюється історія створення кафедри фізики та астрономії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – одного з найстаріших підрозділів університету. Розкривається процес становлення і найважливіші сторінки розвитку кафедри за століття. Висвітлюються основні напрямки її наукової діяльності.
  Нарис буде корисним студентам, викладачам вузів і всім, хто цікавиться питаннями історії освіти і науки.

91.9:22 / 016:5
Г 85
  Микола Іванович Гриценко [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 30-річчя наук.-пед. діяльн. на посаді зав. каф. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка ; уклад. Н. П. Шуляр. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 66 с. : ілюстр.

  Біобібліографічний покажчик висвітлює науково-педагогічну діяльність завідувача кафедри фізики та астрономії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, заслуженого працівника освіти України, доктора фізико-математичних наук, професора Гриценка Миколи Івановича. Покажчик вміщує його наукову автобіографію та науковий доробок у вигляді переліку наукових та науково-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, авторських свідоцтв та патентів на винаходи, навчальних посібників. В автобіографії розкривається процес становлення і напрямки діяльності наукової школи вченого з фізики рідких кристалів.
  Покажчик складений працівниками науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється