ПОДАРУНКИ до 140-річчя бібліотеки

ПОДАРУНКИ до 140-річчя бібліотеки

63.2 / 902.9
С 41

Ситий, Ігор Михайлович.
  Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI-XVIII століть [Текст] : [монографія] / Ігор Ситий. – Київ : TEMPORA, 2017. – 969, [3] с. : іл.

 

  У монографії досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов'язані з ними емблеми, знаки й символи. Сфрагіси були обов'язковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте усе їх різноманіття лишається малодослідженим, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько–політичного життя Гетьманщини – однієї з історичних форм української державності. У дослідженні простежено історію сфрагістичних пам'яток Гетьманщини від державних до корпоративних та особистих, встановлено їхні загальні та відмінні риси, проведено аналіз основних суспільно–політичних закономірностей функціонування печаток Козацької доби та подано характеристику їх як особливого різновиду пам'яток матеріальної культури.

63.4 / 902.6
Н 76

Ногін, Євген Володимирович.
  Неоліт Північно-Східної України [Текст] : наук. монографія / Є. В. Ногін ; Ін-т археології, НАН України. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 579 с. : рис., табл.

 

  У книзі узагальнено матеріали з неолітичних пам'яток Північно–Східної України, які було накопичено завдяки невтомній праці декількох поколінь вітчизняних археологів протягом 130 років досліджень. На цій основі виділено три великі територіальні групи неолітичних пам'яток: Дніпро–Деснянську, Деснянсько-Сейминську та Посульсько-Ворсклинську, проведено аналіз розвитку неолітичних культур на цих територіях, попередньо визначено механізм неолітизацїї та подальшого розвитку місцевого населення, його взаємодію з неолітичними культурами суміжних територій, а також хронологію й наслідки цих процесів.
  Розрахована на археологів, істориків, викладачів, студентів, краєзнавців та всіх, кого цікавить археологія та первісна історія України.

85.31 / 78С
Т 89

Рожок, Володимир Іванович.
  Стефан Турчак [Текст] / Володимир Рожок. – Київ : Либідь, 2012. – 240, [4] с. : іл.

 

  Книга розповідає про видатного українського диригента зі світовим ім'ям, Героя Праці, народного артиста СРСР і України, лауреата Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка, Державної премії Грузинської РСР імені 3. Паліашвілі, професора Стефана Васильовича Турчака.
  На великому документальному та ілюстративному матеріалі докладно висвітлено життєвий і творчий шлях маестро – одного з лідерів культурного простору України XX століття. Його вроджена музикальність, блискучий вишкіл, унікальний диригентський талант сприяли довершеним інтерпретаціям оперно-балетних та симфонічних творів'українських, російських і зарубіжних композиторів як минулого, так і сучасності.
  Для широкого кола читачів, усіх, кого цікавить музично–театральна культура України.
91.9:79 / 016:02

К 90
  Культурна спадщина України [Текст] : бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; [кол. уклад.: В. В. Степко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 92 с.

 

  У бібліографічний покажчик включені бібліографічні описи основних національних та міжнародно–правових документів, наукових, науково-популярних видань та статей з періодичних видань і збірників, представлених у фондах бібліотеки КНУКіМ, що стосуються проблем охорони та збереження об'єктів історико-культурної спадщини України.
  Видання призначене студентам, краєзнавцям, науковцям, усім, кого цікавить інформація про історико-культурні пам'ятки України, її природно-заповідний фонд, місце музеїв в системі охорони та збереження культурної спадщини держави
85.143(4БІЛ) / 75С

Ж 66
  Живая вера. Ветка [Текст] = Living Faith. Vetka / [сост. : Г. Г. Нечаева, О. Д. Баженова ; авт. текста Г. Г. Нечаева ; пер. на англ. яз. А. В. Вдовичев]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2012. – 470, [1] с. : цв. ил. – (Энциклопедия раритетов).

 

  В альбом включены памятники из собрания Ветковского музея народного творчества и: Ф.Г Шклярова. Старообрядцы - выходцы из различных регионов России, в том числе и из Москвы поселились в XVII в. в Ветке и 14 окрестных слободах. Так возник крупнейший центр старообрядчества на территории Беларуси. Ветковская культура объединила в себе великорусские и белорусские корни и внесла неоценимый вклад в культурную традицию обеих стран. Впервые живописные работы XVII — XX вв. предстают как часть целостной художественной культуры Ветки - глубоко оригинального явления в истории искусства Беларуси. Системно рассматриваются и публикуются коллекции местных памятников прикладных искусств: золотного шитья, шитья жемчугом и бисером, чеканки и гравировки по металу, золоченой резьбы по дереву. Представлен ряд живописных икон-киотов, включающих литые образки и кресты, что дает возможность оценить оригинальность этого явления в ветковской культуре.
  Книга, в которой ярко отражена связь времен — современности и древнего русского благочестия, представляет интерес как для специалистов-искусствоведов, историков, экспертов в области иконописи и для широкого круга читателей.
63.3(4ЛИТ) / 9(И)

Н 82
Норкус, Зенонас.
  Непроголошена імперія [Текст] : Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій / Зенонас Норкус ; [пер. з лит. П. Білинський ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2016. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 367–403.

 

  Монографію знаного історика, соціолога та філософа, професора Вільнюського університету Зенонаса Норкуса присвячено віднедавна жваво обговорюваній проблемі імперськости Литовської держави. В центрі авторової уваги – питання: чим було Велике князівство Литовське – імперією чи федерацією? Чи давні литовці прийшли на землі Русі як завойовники, а чи як визволителі? Якщо Литва була імперією, то якою саме і чиєю? Коли вона стала імперією? У що і коли перетворилася? Яким є історичне ВКЛ?
  Давню Литовську державу, посталу внаслідок зашвидкого розвитку "поквапного імперіалізму", потрактовано як патримоніяльну імперію, що прагнула підкорити всі землі давньої Русі: перспектива Вільна як другого Києва певний час була поважною історичною альтернативою фактично зреалізованому імперському проєкту Москви як третього Рима. І хоч ВКЛ не зуміло вберегти міжнародну систему Східної Европи від краху в другій половині XV століття, але попри це стало колискою аж трьох модерних народів, відігравши в історії регіону роль, сумірну з тією, яка у Західній Европі випала Франкській імперії.
  Методологічно новаторська, провокативна і ревізіоністична щодо усталених стереотипів книжка проф. Норкуса є першою системною спробою поставити історію давньої Литви у ширший проблемний і подієвий світовий контекст, використовуючи для ґрунтовного переосмислення буцімто відомих фактів і обставин концептуальний інструментарій сучасних теорій порівняльно-історичної соціології, імперіології та міжнародних відносин.
78.3 / 02

М 49
  Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського. Короткий опис [Текст] / [Черніг. літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с. – Бібліогр. в підрядк. прим., бібліогр.: с. 21–332.

 

  У виданні подається короткий опис меморіальної бібліотеки Михайла Коцюбинського, яка зберігається у фондах музею. Серед видань – як ті, що належали особисто письменнику, так і членам його родини. Багато книг – подарунків різних літераторів особисто М. Коцюбинському з дарчими написами.
  Видання буде цікаве для науковців-філологів, дослідників історії, краєзнавців, викладачів та студентів. Воно стане у пригоді всім, хто цікавиться літературою та культурою.

84(4УКР)
К 75
Коцюбинський, Михайло Михайлович.
  Вибрані твори [Текст] / Михайло Коцюбинський. – Київ : Країна Мрій, 2015. – 507, [1] с.

 

  Михайло Коцюбинський є одним з найоригінальніших прозаїків в історії української літератури кінця XIX – початку XX століття. Його творчість позначена новаторством тем, образів, різноманітністю жанрової палітри, змалюванням дійсності через психологічний стан героїв, багатством і своєрідністю мови. Такі художні твори, як "Intermezzo", "Тіні забутих предків" та інші стали шедеврами українського та європейського письменства.
  Пропонована книга вибраних творів Михайла Коцюбинського розрахована на широкий загал читачів.
84(4УКР)

Д 46
Дімаров, Анатолій Андрійович.
  Єврейські повісті [Текст] / Анатолій Дімаров. – Київ : Фенікс, 2007. – 172,[1] с.

 

  Письменник Анатолій Дімаров у свій час певними колами був проголошений українським антисемітом № 1. Дійшло навіть до того, що на нього був поданий позов до генерального прокурора тодішнього СРСР, а також – відповідна заява в Організацію Об'єднаних націй.
  Який з А. Дімарова антисеміт – читач зрозуміє, ознайомившись з повістями цієї збірочки.
  До речі, одна з них, "Симон-різник", лягла в основу фільму "Ізгой", що був відзначений премією Гран-Прі на міжнародному кінофестивалі в Італії.
  Всі ці чотири повістини були написані в той самий період, коли автор ходив з тавром антисеміта.

84(0)
С 85
Стріха, Максим Віталійович.
  Улюблені переклади [Текст] / Максим Стріха. – Київ : Український письменник, 2015. – 722 с. – (In corpore).

 

  Авторська антологія містить різноманітні переклади з дев'яти мов найкращих зразків світової поезії – від давнини до XXI ст. Велику частку становлять переклади англомовної поезії (Англії, Шотландії, Ірландії, Велсу, США, Канади, Австралії). Дуже виграшно представлені добірки лейкістів, Е. Свінберна, Е. Дікінсон, Р. Кіплінґа та ін. Германський (англійський і німецький) світ сусідує з античним (римська поезія), романським (провансальська, італійська, французька лірика). Кожен автор супроводжується стисло та оригінально сформульованою біографічною довідкою. Окрасою книги є взірці німецьких пісень, покладених на музику Й. С. Бахом та ін., а також оперних лібрето. Класичні імена подано поряд з уперше введеними в український контекст. Вітчизняний читач матиме змогу вперше ознайомитися з еквілінеарним перекладом "Прологу" Чосера ("Кентерберійські оповідки"), здійсненим із середньоанглійського оригіналу, творчістю Марії Стюарт, сучасних білоруських поетів, зарубіжних авторів українського походження тощо. Антологія має теоретичну і практичну цінність, а також як художню, так і наукову вартість.

85.103(4УКР) / 7С
М 65
  Мистецтво Київської Русі [Образотворчий матеріал] = Art of Kyivan Rus / [упоряд., іл., авт. тексту Г. Івакін, фот. А. Прибєга та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2015. – 303 с. : іл., фот. – Укр., англ.

 

  Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. Хронологічно цей період охоплює Х-ХШ століття – час розквіту давньоруської держави, яка виникла внаслідок об'єднання навколо Києва всіх східнослов'янських племен. У виданні репрезентовано унікальні пам'ятки давньоруського зодчества, вражаючі мозаїки та фрескові розписи, гармонійні образи іконопису, знамениті мініатюри, довершені взірці різьбленої пластики та декоративно-ужиткового мистецтва. Ці високі здобутки духовної та матеріальної культури минулого захоплюють і надихають на творчі звершення сучасників.
  Розраховано на істориків, архітекторів, мистецтвознавців і широке коло читачів.

78.3 / 02
Д 64
Долбенко, Тетяна Олексіївна.
  Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 287 с.

 

  Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.
  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.

84(4УКР)
Б 14
Багряний, Іван Павлович.
  Під знаком Скорпіона [Текст] : з творчої спадщини письменника : поезія, проза, публіцистика / Іван Багряний ; упоряд. та авт. передм. Олександр Шугай. – Київ : Смолоскип, 1994. – 237, [3] с.

 

  "Ми прямо йшли, у нас нема зерна неправди за собою", – ці шевченківські рядки дуже точно характеризують життєвий і творчий шлях українського письменника, в'язня сталінських і гітлерівських катівень, незламного борця за свободу народів Івана Багряного.
  До книги увійшли поетичні, прозові, публіцистичні твори, а також начерки та фрагменти статей, роздумів з домашнього архіву письменника. Переважна більшість із них друкується вперше. Розрахована на широке коло читачів, книжка стане добрим другом і порадником для всіх, хто прагне чесно і правдиво пізнати і зрозуміти наше минуле. Та особливо корисною й потрібною буде вона для багато нелегких запитань, поставлених перед нами реальною дійсністю.

84(4УКР)
П 22
Пащенко, Володимир Михайлович.
  Українські достойники. Степові орли понадальпійські [Текст] : поема / Володимир Пащенко. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 173, [2] с. : ілюстр. – (Українські достойники).

 

  Ця поема Володимира Пащенка – епічне художнє полотно з багатоплановим історичним, природничим і сюжетно-психологічним наповненням, що охоплює таврійські реалії останньої чверті другого тисячоліття і розкриває драматичні долі достойників восьми поколінь німецького колоністського роду Фальц-Фейнів.
  Ємно і стисло, з емоційною силою і науковою достовірністю автор, науковець-географ за фахом, передає основні події та обставини виживання і спадкоємного розквіту родини талановитих підприємців і щедрих добродійників. Вони подолали труднощі освоєння сухостепових земель і зробили потужний внесок у розвиток господарства, збереження і збагачення природи північної Таврії. Головні герої поеми – засновниця порту Хорли Софія Богданівна Фальц-Фейн; її син Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн – природолюб і зоолог-експериментатор, творець "Асканії-Нова", тепер біосферного заповідника його імені; її внуки: Александр Александрович, один із піонерів вітчизняного літакобудування і повітроплавання; Едуард Александрович, барон, теперішній глава роду, відомий меценат; Едуард Фрідріхович, син засновника заповідника і простої українки, ліхтенштейнські нащадки якого є спадкоємцями знаменитого роду.
  Основна ідея твору – патріотична: повчальна для наших сучасників всеперемагаюча любов до української землі тих, хто на ній народився, безвідносно до етнічної належності, віросповідання і громадянства.

84(5ЯПО)
К 35
Кенко-хоші.
  Нотатки знічев'я [Текст] / Кенко-хоші ; пер. з давньояп. Ніна Баликова. – Київ : Либідь, 2017. – 389, [2] с. : фот. кольор.

 

  "Марні зміни гірші за відсутність змін" – цей вислів сучасні українці сприймають майже як власний. Автор афоризму – японський філософ, письменник, буддійський чернець Кенко-хоші (1283–1350).
  Його "Нотатки знічев'я" ("Цуредзуреґуса") – один з найкращих творів у жанрі дзуйхіцу (дослівно – "услід за пензлем") японської класичної літератури доби Середньовіччя. Це збірка есеїв, новел, оповідань та легенд про минуле Японії, про давні японські звичаї, обряди тощо.
  Написаний вишуканою літературною мовою, позначений оригінальною художньою образністю, цей безсмертний твір із скарбниці світових літературних шедеврів і донині не втратив чарівної привабливості й актуальності. Його перекладено багатьма мовами світу. Українською – друкується вперше.
  Для широкого читацького загалу.

91.9:67 / 016:34
Д 36
  Державна митна справа в Україні [Текст] : бібліогр. покаж. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Т. О. Сосновська, Ю. В. Жихорєва]. – Харків : [б. в.], 2014. – 274 с.

 

  Бібліографічний покажчик містить матеріали, які сприятимуть створенню інформаційної бази для формування митної політики та забезпечення механізму її здійснення.
  Видання адресоване працівникам митної служби, юристам, викладачам та студентам митної спеціальності, працівникам бібліотек, а також усім, хто перетинає кордон.

84(4ФРА)
Р 69
  Романси без слів [Текст] : антол. укр. пер. поезій Поля Верлена / упоряд. Олена Крушинська. – Київ : Либідь, 2011. – 406, [1] с. : ілюстр. – Укр., фр.

 

  У книжці зібрано найповніший на сьогодні корпус перекладів поезій Поля Верлена – одного з найвідоміших французьких символістів – від 90-х років XIX ст. до нинішнього часу. Перлини Верленової лірики втілилися у тремтливих рядках П. Грабовського, І. Франка, М. Вороного, Б. Тена, П. Тичини, М. Рильського, М. Лукаша, А. Содомори та інших блискучих перекладачів. Вміщено розвідку про життя і творчість Поля Верлена, інформацію про перекладачів.
  Книгу ілюстровано творами французьких художників – імпресіоністів і символістів.
  Для широкого кола читачів.

85.10 / 7С
У 45
  Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; [ред. кол.: Г. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 224 с. : фот., ноти. – Текст укр., англ.

 

  Збірник присвячено вшануванню 125-річчя від дня народження творця потужної школи українських композиторів, першого академіка Академії наук України в царині національної музики, визнаного музичного педагога й науковця, професора Київської консерваторії ім. П.І. Чайковського та авторитетного члена наукової ради ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, видатного композитора-класика Левка Миколайовича Ревуцького. Статті розкривають роль особистості митця в еволюції вітчизняної культури, засвідчують творчі набутки мистецького процесу, аналізують виконавські аспекти інтерпретації музики минулого й сучасності.

88.57 / 15
П 65
  Почуття від втрати близької людини [Текст] / [В. Бондаровська та ін.]. – Київ : Фастпринт, 2015. – 23 с. : іл.

  Почуття втрати близької людини – глибоке та сильне страждання, справжнє горе.
  Переживання такого горя вимагає великої мужності та тривалого часу.
  Загляньте в свою душу, знайдіть в ній сили, визначтесь заради чого ви маєте жити далі. Не зачиняйте своє серце, добрі надії лікують його. Надія дає нам сили жити.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

88.9 / 15
Д 68
  Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми [Текст] : практ. поради соц. працівникам, психологам та волонтерам / [упоряд.: В. М. Бондаровська та ін.]. – Київ : Фастпринт, 2015. – 23 с.

  Це видання допоможе соціальним працівникам, психологам та волонтерам у роботі з особами, яких торкнулись події, пов'язані зі збройними конфліктами та окупацією, а також особами, які втратили рідних чи близьких людей.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

68.9 / 355

М 75
  Молодим людям для власного захисту [Текст] : що варто знати юнацтву в непростий час / [Громад. орг. "Спільна дія" та ін. ; авт. С. Березкін та ін.]. – Київ : ДКС-центр, 2015. – 23 с. : іл.

   Війна, конфлікти, переселення, бомбування та теракти – це дуже небезпечні ситуації, до яких нас не готували і ми часто не знаємо, як діяти.
  Правила твоєї повсякденної безпеки є простими, їх зовсім не важко запам'ятати.
  Щоб допомогти тобі, ми подаємо ці прості поради. Прочитай дуже уважно, та обговори їх з батьками і друзями.

85.113(4УКР) / 72С
Х 21
  Харків [Образотворчий матеріал] : комплект із 18 кольор. листівок : Харьков : Kharkiv / [фот. : В. Борисова, С. Козлова, П. Іткіна]. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 1 обкл. (18 кольор. листівок). – (Все про Харків). – Текст укр., рос., англ.

 

  Харків. Комплект із 18 кольорових листівок (українською, російською та англійською мовами).

63.3(4БІЛ) / 9(С)
Г 64
  Гомельский дворцово-парковый ансамбль [Кинофильм] = Gomel palace and park ensemble : [док. фильм] / Департамент по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь ; авт. сценария Галина Злобенко ; режиссер Александр Анисимов ; диктор Игорь Денисов. – Мультимедийные данные (14 мин). – Минск : Белорусский видеоцентр, [2017]. – 1 електрон. опт. диск (DVD-RW) : цв., sd.

 

  Фильм познакомит с уникальным для белорусского зодчества строением в стиле классицизма – дворцово-парковым ансамблем, который расположен в белорусском городе Гомель.

78.3 / 02
Б 59
  Бібліотечна енциклопедія Харківщини [Електронний ресурс] : Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : [матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.)] : у 2 ч. № 2. БібліоSPACE : дайджест бібл. інновацій, 2016 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "УБА". – Електрон. текст. дані. – Харків : ХДНБ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назв. с конт.

  Бібліотечна енциклопедія Харківщини. Короленківські читання 2015. "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку". 

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники диску.

 

78.34 / 02
П 15
  Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н. е. [Текст] : колекція О. В. Горілого / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. : І. Я. Лосієвський, К. В. Бондар ; фот. І. Я. Лосієвський]. – Харків : Іріс, 2015. – 119 с. : фот. кольор.

  Видання містить опис та фотознімки раритетів ХДНБ імені В. Г. Короленка – пам'яток античної культури з її фондів. Репрезентовано давньогрецькі текстові, зображувальні та зображувально-текстові керамічні клейма ІV–ІІ ст. до н. є. з колекції професора О. В. Горілого, подарованої ним бібліотеці протягом 2011–2013 рр. Унікальна колекція О. В. Горілого є єдиним зібранням документних пам'яток цього виду – епіграфічних джерел з історії Давньої Греції та заснованих греками колоній, міст-держав Причорномор'я у бібліотечних фондах України.
  Наукове видання призначене історикам, археологам, мистецтвознавцям, бібліотекознавцям, культурологам, спеціалістам з античної культури, музейної справи.

91.28 / 013

О-19
  Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2017 році [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Від. комплекс. формування бібліотеч. ресурсів, Від. обмін.-резерв. фондів ; [авт.-упоряд. : Л. А. Пестрецова та ін.]. – Київ : НБУВ, 2017. – 158, [2] с.

  У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.
  Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв та інших наукових установ для формування та поповнення бібліотечних фондів.

78.3 / 02
Б 59
  Бібліотечна журналістика [Текст] : метод. матеріали до курсу / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "УБА" ; [уклад. : Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків : [б. в.], 2015.

  Методичні матеріали, підготовлені фахівцями ХДНБ ім. В. Г. Короленка, призначені для бібліотекарів, які опановують ази журналістики. У межах реалізації проекту "Школа бібліотечного журналіста" передбачено засвоєння її учасниками методів, прийомів, засобів журналістської діяльності та набуття практичних навичок з таких напрямків: взаємодія бібліотек із засобами масової інформації, бібліотечна преса, теле- і радіожурналістика, інтернет-журналістика, фотожурналістика. Особливу увагу приділено жанрам журналістики, їх специфіці в електронному середовищі, використанню інтернет-сервісів і каналів для формування бібліотечних ЗМІ.
  Посібник, що містить підготовлені фахівцями ХДНБ ім. В. Г. Короленка методичні матеріали, стане у пригоді бібліотекарям-практикам та студентам ВНЗ культури.

78.5 / 01

Г 52
Глазунова, Людмила Володимирівна.
  Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Людмила Володимирівна Глазунова ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2015. – 23 с.

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.

78.3 / 02

К 68
  Короленківські читання, 2014. "Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору" [Текст] : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2014 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО "УБА" ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2015. – 288 с.

  Збірник містить доповіді та повідомлення XVII міжнародної науково-практичної конференції "Короленківські читання 2014", присвяченої темі "Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору". Висвітлено питання, розглянуті на пленарному засіданні конференції, першій секції, на тему "Цифровий контент бібліотек, архівів, музеїв у контексті інтеграції культурних і наукових надбань людства", та другій – "Документні пам'ятки у бібліотеках, архівах, музеях: регіональний цифровий вимір".
  Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та інших працівників сфери соціальних комунікацій.

78.3 / 02
К 68
  Короленківські читання, 2003 [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків : [б. в.], 2003. – 109 с.

  Збірник містить повідомлення щорічної науково-практичної конференції "Короленківські читання", присвяченої 150-літтю від дня народження видатного російського письменника В.Г. Короленка. У її роботі брали участь працівники ХДНБ ім. В. Г. Короленка та представники бібліотечної громадськості міста.
  Матеріали конференції відтворюють результати наукової та дослідницької роботи й зацікавлять фахівців бібліотечної справи, науковців, студентів.

78.3 / 02
Н 34
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 45. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол.: В. Попик (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 219, [1] с. : табл.

  Збірник, підготовлений за результатами виконання наукової теми "Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору" (2014–2016 рр.), висвітлює широке коло питань, пов'язаних з організацією ресурсів, інформує про теоретичні та практичні аспекти бібліотечної діяльності, визначальними чинниками яких стали комп'ютерні технології.
  Наукові статті презентують окремі напрями сучасного бібліотекознавства, висвітлюють нові форми співробітництва та взаємодії бібліотек в контексті переходу до інформаційного суспільства та суспільства знань.
  Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

78.3 / 02
Н 34
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 46. Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. Попик (голова) [та ін.], відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : [б. в.], 2017. – 525, [1] с.

  До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стратегій функціонування. Розкрито особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій та розвитку сучасних інформаційних центрів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як фактора еволюції соціально-політичних відносин.
  Розвиток бібліотечних установ розглянуто в контексті національної інформаційної політики в умовах побудови інформаційного суспільства, акцентовано увагу на участі бібліотечних інформаційно-аналітичних підрозділів у налагодженні корпоративної взаємодії для побудови інтелектуального підґрунтя суспільного поступу, на урізноманітненні напрямів діяльності бібліотек.
  Висвітлено участь бібліотечних установ у розвитку інформаційної суспільної взаємодії в електронному середовищі, трансформацію бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри, напрацювання методологічних засад використання в практиці бібліотечної інформаційно-аналітичної роботи інформаційного потенціалу соціальних медіа, нові тенденції в організації видавничої діяльності в сучасній бібліотеці.
  Видання адресоване широкому колу бібліотечно-інформаційних фахівців, усім, хто виявляє зацікавлення проблемами інформатизації.

85.113(4УКР) / 72С
У 45
  Україна неповторна [Образотворчий матеріал] : [фотоальбом / авт. вступ. ст. М. Попович]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 110, [1] с. : іл. – Укр., англ., рос., нім., фр., італ.

 

  Завдяки пропонованому альбому фотографій читач має змогу з висоти пташиного лету поглянути на старовинні українські замки та палаци, більшість з яких, напевне, він побачить вперше. Грубі камені стін контрастують з вишуканістю геометрії споруд, храми і монастирські будівлі немов би концентрують навколо себе новітні садиби; городи і сади місцевих мешканців і справді належать до інших часів, підкреслюють швидкоплинність життя і вічну спокійну красу природи. Ви бачите більше, ніж вогнища людського життя – перед вами незмірно багата і затишна українська земля з її зарубцьованими історією ранами, напіврозгаданими таємницями людських драм, закинутих в минувшину. З тим, що ніколи не вернеться, нібито втрачено всякий зв'язок, і руїни приречені на вічне мовчання.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється