РУСАНОВ Юрій Анатолійович

РУСАНОВ Юрій Анатолійович

930(477)
П 32
Пінчук, Юрій Анатолійович.
  Вибрані студії з костомаровознавства [Текст] / Юрій Пінчук ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 2012. – 605 с.

  Книга Юрія Пінчука – становить інтерес для науковців і широкого кола читачів. Вона складена з вибраних студій автора, що стосуються костомаровознавства, з котрим пов'язані його найважливіші досягнення як історика.
  Містить публікації про життя і діяльність визначного вітчизняного історика і археографа, письменника, етнографа і фольклориста, українського громадсько-політичного діяча XIX ст. Миколи Костомарова та його найближче оточення, а також про наукову термінологію, понятійний апарат тощо.
  В ній надруковані рецензії відомих в Україні та діаспорі осіб на праці Ю. Пінчука, список публікацій про нього, інші додатки.

94(477)
Г 95
Гуржій, Олександр Іванович.
  Дворянство Лівобережної України кінця XVIII - початку ХХ ст.: соціально-правовий статус і місце у владних структурах Російської імперії [Текст] / О. І. Гуржій, Ю. А. Русанов ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2017. – 171 с.

  У книзі висвітлено процес формування лівобережного дворянства, його законодавче оформлення на імперському та місцевому рівнях. На основі архівних матеріалів і опублікованих документів охарактеризовано особливості нобілітації козацької старшини регіону. Проаналізовано місце і роль інституту дворянських предводителів в структурі органів українського управління. Досліджено персональний склад губернських предводителів і їхню адміністративну діяльність.
  Видання розраховане на фахівців-істориків, дослідників соціальних процесів кінця XVIII – початку XX ст., а також усіх, хто цікавиться минулим України.

930(477)
Г 95
Гуржій, Олександр Іванович.
  Спогади про батька та навколо нього [Текст] / Олександр Гуржій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 321 с.

  У книзі йдеться про життя та діяльність І. О. Гуржія – одного з провідних українських радянських істориків, час становлення якого припав на сталінську диктатуру, хрущовську "відлигу", початок брежнєвського "застою". Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки, через вчителювання з 17 років, жахи голодомору, трагізм і героїку Другої світової війни – до висот вітчизняної науки. Крізь призму власного бачення, проникнених спогадів і відчуттів, а також на основі широкого залучення документального матеріалу автором відтворено суспільно-політичні реалії того періоду, оточення вченого та його побутові проблеми. Певною мірою виявлені чинники впливу на формування світогляду та творчі можливості І. О. Гуржія. Висвітлено контекст "Історик і влада".
  Розраховано на викладачів, студентів і фахівців у галузі історіографії.

94(477)
Г 68
Гордуновський, Олег Миколайович.
  Торгівля в Південній Україні: організація товарообігу та людський потенціал (кінець XVIII - початок ХХ ст.) [Текст] / О. М. Гордуновський, О. І. Гуржій, О. П. Реєнт ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2017. – 154 с.

  У книзі йдеться про учасників української торгівлі, які займалися реалізацією продукції не лише в межах своєї країни, а й по всій Російській імперії й навіть виїздили за кордон. Утім особливу увагу приділено південним регіонам, котрі мали свою специфіку. Визначено роль кожного стану в процесі розвитку торгівлі, відображено сутність чумацтва, як феноменального національного явища, охарактеризовано значення посередництва в економіці українців.
  Книга розрахована на спеціалістів-істориків, економістів, а також широке коло читачів.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється