ТАГІЄВ Садіг Рзаєвич

ТАГІЄВ Садіг Рзаєвич

67.99(4УКР)5 / 34С(С2)
Т 13
Тагієв, Садіг Рзаєвич.
  Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика [Текст] : монографія / Тагієв С. Р. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 511 с.

  У монографії досліджено теоретичні та практичні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України. Досліджена роль цих дій у правозастосовчій діяльності, зокрема, наявність специфічних правових та соціальних відносин, що виникають між її суб'єктами та іншими учасниками, залученими до процесу цієї діяльності, з метою убезпечення людини й суспільства шляхом проведення відповідних процесуальних дій. Досліджено правові засади та порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Обґрунтовується доцільність проведення негласної слідчої (розшукової) дії в період АТО і військового стану в районах їх проведення і буферних зонах навколо тільки слідчим за згодою прокурора.
  Розроблено та обгрунтовано концепцію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з розв'язання проблем їх проведення у кримінальному процесі.
  Для слідчих суддів, прокурорів, слідчих, детективів, оперативних працівників правоохоронних органів, адвокатів та науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів.

343(477)
Т 13
Тагієв, Садіг Рза огли.
  Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України [Текст] : монографія / С. Р. Тагієв. – Київ : Дакор, 2015. – 439 с. : табл.

  Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України. Визначено правову природу негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Надано кримінально-процесуальну характеристику негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Досліджено класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій за нормативними та доктринальними критеріями. Проаналізовано правові засади та порядок фіксації ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій та збереження інформації, отриманої в результаті їх проведення. Досліджено правові засади та порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Розроблено та обґрунтовано концепцію проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з розв'язання проблем теоретико-прикладних та правових засад проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві.
  Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, працівників суду і правоохоронних органів.

349(477)
Т 13
Тагієв, Садіг Рза огли.
  Охорона довкілля в Україні (обов'язки фізичних осіб) [Текст] / С. Р. Тагієв ; за заг. ред. Н. Р. Малишевої ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Дакор, 2014. – 191 с.

  Монографія "Охорона довкілля в Україні (обов'язки фізичних осіб)" є короткою за змістом і доступною за формою викладенням основних положень проведеного наукового пошуку. В ній автором показано ретроспективний аналіз становлення екологічних обов'язків фізичних осіб на території України, розкрито обов'язки в еколого-правовому статусі фізичних осіб, їх система та класифікація, обгрунтовано фізичні особи як суб'єкти екологічних обов'язків за законодавством України, надано загальну характеристику правового забезпечення реалізації фізичними особами екологічних обов'язків, сформульовано гарантії реалізації екологічних обов'язків фізичних осіб, запропоновано заходи реагування на порушення фізичними особами екологічних обов'язків.
  Видання розраховане на працівників правоохоронних органів, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами охорони довкілля в Україні.

343(477)
Т 33
  Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій [Текст] : монографія / Н. О. Гольдберг [та ін.] ; під заг. ред. С. Р. Тагієва та В. В. Шендрика. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 335 с. : табл.

  Ця монографія – одна із перших у вітчизняній юридичній науці праць, в якій розроблені сучасні теоретично-правові та організаційні засади забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. У роботі проаналізовано та охарактеризовано науковий генезис забезпечення конституційних прав і свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Узагальнено міжнародний досвід забезпечення прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. На основі аналізу нормативних актів визначено напрями удосконалення організаційно-правових засад здійснення судового контролю і прокурорського нагляду за забезпеченням конституційних прав і свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Досліджено правові та організаційні засади здійснення прокурорського нагляду за забезпеченням конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того, у роботі формулюються наукові висновки та пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно забезпечення конституційних прав і свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
  Монографія призначена для працівників підрозділів кримінальної поліції, науково-педагогічних і педагогічних працівників та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється