Видавництво Національного університету "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Видавництво Національного університету "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

31 / 6П2
Е 62
  Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Сабадаш та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 293 с. : іл., табл.

  Наведено інформацію про базові положення енергетики, подано характеристику та принцип роботи традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії, тепла та атомної енергії. Висвітлено термодинамічні основи перетворення і використання енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії ланок енергетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики. Наведено організаційно-технічні заходи підвищення енергоефективності процесів виробництва енерії.
  Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників.

378(4)
Є 24
  Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довід. користувача / Нац. "Еразмус+" офіс в Україні ; пер. з англ. за ред. Ю. М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 105 с. : іл., рис.

  Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) є інструментом Європейського простору вищої освіти, що допомагає зробити навчання та навчальні курси прозорішими, сприяючи цим поліпшенню якості вищої освіти. Довідник користувача ЄКТС, який підготувала робоча група практиків, надає методичну допомогу щодо реалізації ЄКТС, містить посилання на відповідні допоміжні документи і є офіційним керівництвом для використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. У довіднику висвітлено ключові особливості ЄКТС, його використання для створення, реалізації та моніторингу освітніх програм, наведено особливості ЄКТС щодо мобільності та визнання кредитів, подано допоміжні документи. Видання містить глосарій і додатки, в яких розглянуто конкретні приклади.
  Довідник призначений для студентів та інших осіб, які навчаються, викладацького та адміністративного персоналу вищих навчальних закладів, а також для роботодавців, освітніх організацій та всіх інших зацікавлених сторін.

004
Б 27
Басюк, Тарас Михайлович.
  Онтологічний інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Д. Г. Досин, В. В. Литвин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 222 с. : рис.

  Наведено дослідницькі результати, отримані в новій галузі науки, пов'язаної з побудовою і застосуванням онтологій. Висвітлено різні погляди на поняття онтології, що використовується в сучасних інформаційних технологіях, визначено цей термін, а також розглянуто відомі класифікації. Наведено загальну характеристику методів побудови онтологій, описано основні мови подання онтологій і найістотніші онтологічні ресурси. Розглянуто проблеми, що супроводжують створення онтологій та наведено можливі шляхи їхнього вирішення.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть поліпшити свої знання в галузі побудови та експлуатації онтологій, а також для користувачів комп'ютерів та спеціалістів з інформаційних технологій.

004
Б 27
Басюк, Тарас Михайлович.
  Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Басюк, П. І. Жежнич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 426 с. : рис.

  Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних мультимедійних інформаційних систем, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять "мультимедійна система", "мультимедійний продукт", "мультимедійні мережі та сервіси", "мультимедійне програмне забезпечення".
  Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть поліпшити свої знання в мультимедійних інформаційних системах. Може бути корисним користувачам комп'ютерів та спеціалістам з інформаційних технологій.

338
Х 76
Хома, Ірина Борисівна.
  Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства [Текст] : монографія / І. Б. Хома ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 230, [1] с. : рис.

  Розглянуто концептуальні засади структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпеки на прикладі машинобудівного підприємства. Проаналізовано складові елементи запропонованого поетапного процесу забезпечення економічної безпеки. Охарактеризовано способи досягнення економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі на основі трансформації механізму формування фінансових ресурсів та впливу фінансово-інвестиційного забезпечення на їх рівень економічної безпеки. Рекомендовано різні методологічні підходи щодо діагностики захищеності фінансового стану виробничих підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання у межах принципів забезпечення економічної стабільності та інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на виробничо-господарських структурах в умовах невизначеності ринкової економіки.
  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, тих, хто цікавиться проблемами оцінки економічної безпеки.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється