МИРГОРОДСЬКА Тетяна Алімівна

МИРГОРОДСЬКА Тетяна Алімівна

908(477.51)
Г 70
  Городня – візитна картка України [Текст] / Городн. гром. орг. "Наша спадщина". – [Б. м. : б. в.], [2018]. – 15 с. : іл. кольор.

  Видання містить світлини та інформацію з історії та сьогодення Городні.

75(477.51)
С 81
  Стоїть гора високая. [Изоматериал] : седнівські пленери Нац. спілки художників України / Нац. спілка художників України. – Київ : [б. в.], 2004. – 93, [2] с. : іл. кольор.

  Альбом виданий Міністерством культури і мистецтв спільно з Національною спілкою художників України. До нього увійшло понад 80 кращих творів учасників седнівських пленерів різних років, переважно пейзажів, різних за технікою виконання, зображуваними мотивами, емоційною та колористичною наповненістю.

069
К 29
  Каталог творів учасників пленеру "Седнів-2004" [Изоматериал] / Нац. спілка художників України ; [упоряд. О. Ю. Федоров]. – Седнів ; Чернігів ; Київ : [б. в.], 2004. – 19, [2] с. : іл.

  Початок нового тисячоліття позначився відродженням "Седнева" – улюбленої творчої бази кількох поколінь українських митців. Ожила – і поступово розширюється – робота живописних пленерів. Седнівська природа, як живописний храм, знов і знов притягує до себе художників, що сповідують красу і духовну гармонію світовідчуття. Метафоричність, мінливість, переливчастість образів, відтворених учасниками нинішньої групи, ілюструють нескінченну різноманітність мови живопису.

908(477.51)
К 78
  Краю Ріпкинський мій [Текст] / [Т. П. Глушак та ін.]. – Київ : Чернігівське земляцтво, 2004. – 142 с. : іл.

  Книга приурочена 80-річчю утворення Ріпкинського району. До неї увійшли матеріали про Ріпкінський край, його історію, географію, природу, економіку, культуру і побут населення. Книга містить символіку району, поетичні твори про Ріпкинщину. Окремий розділ присвячено нашим землякам – видатним діячам науки, культури, тим, хто має високі державні нагороди, почесні звання.
  Книга розрахована на широке коло читачів.

37(477)
А 67
Аніщенко, Олена Валеріївна.
  Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: історія та сучасність [Текст] : [монографія] / О. В. Аніщенко ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти акад. пед. наук України. – Ніжин : Наука-Сервіс, 2003. – 251, [1] с. : рис., табл.

  У могографії відтворено історію розвитку професійної освіти та особливості самореалізації жінок в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття. На підставі вивчення архівних і літературних джерел проаналізовано особливості функціонування мережі жіночих професійних навчальних закладів з підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів та спеціальностей; виявлено тенденції розвитку жіночої професійної освіти у зарубіжному контексті; охарактеризовано зміст і форми організації фахового навчання жінок в Україні; обгрунтовано підходи до класифікації закладів жіночої професійної освіти; розкрито сутність законодавчого забезпечення фахової освіти та професійної діяльності жінок.
  Для педагогів, істориків, науковців, студентів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться гендерною проблематикою, громадсько-політичним і духовним життям України.

378(477.51)
С 17
Самойленко, Г. В.
  Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя [Текст] / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. – Ніжин : НДПУ, 1999. – 277, [1] с. : іл.

  У книзі розкрита багата історія одного з найстаріших вузів України, показано, як формувалась творча доля письменників М. Гоголя, Є. Гребінки, Н. Кукольника, Л. Глібова та багатьох інших, як виникали наукові філологічна та історична школи, з якими пов'язані імена визначних вчених академіків М. О. Лавровського, П. В. Нікітіна, член-кореспондентів АН професорів А. С. Будиловича, Р. Ф. Брандта, Г. А. Ільїнського, В. І. Рєзанова, М. П. Сперанського та інших, як і чим жила Ніжинська вища школа у XIX та XX століттях.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється