Видавництво "ДУЛІБИ"

Видавництво "ДУЛІБИ"

39(477)
П 49
  Поле [Текст] : зб. наук. праць з іст., теорії та методології польових досліджень : у 5 т. Т. 2. Субкультури, повсякдення, етнографія науки / НДІ українознавства МОН України, Наук. т-во "Дуліби" ; ред., упоряд. М. В. Гримич. – Київ : Дуліби, 2017. – 335 с. : іл.

  Другий том збірника наукових праць "Поле" має на меті представити цех українських дослідників-польовиків від гуманітаріїв (етнологи, етнографи, фольклористи, антропологи) до природничників (біологи, зоологи), а також порівняти між собою їхні дослідницькі "поля" (ленд-арт, дика природа, священики-місіонери, жебраки, морячки, панки, армійський скрап-букінг та дембельська ритуалістика, гарнізонні школи, військові містечка тощо). Колективна праця має такі тематичні зрізи: етнографія/антропологія науки; сучасні методики дослідження субкультур, контркультур та повсякдення; метафольклор та автоетнографія. Окрім досліджень, у книзі подаються першоджерела. В окремо виданому Додатку до збірника подаються спогади про службу в лавах радянської армії кінця 1970-х років.
  Збірник призначається для науковців гуманітарних та суспільних дисциплін, студентів гуманітарних вузів, широкого кола читачів.

83.3(0)
Г 84
Гримич, Віль.
  Вибрані праці [Текст] : у 3 т. Т. 1. Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури / Віль Гримич ; за наук. ред. Марини Гримич ; за сприян. Святослава Гримича. – Київ : Дуліби, 2015. – 519 с. : іл.

  До першого тому тритомного зібрання творів відомого українського перекладача з багатьох, в їх числі рідкісних мов, лауреата премії імені Максима Рильського, Почесного члена Словенської академії наук та мистецтв, бойового офіцера Другої світової війни Біля Гримича увійшли наукові та літературно-критичні праці автора з шевченкознавства та історії зарубіжної літератури й культури.

911(477-25)
А 72
  Антропологія простору [Текст] : зб. наук. праць та матеріалів : у 4 т. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / [кол. авт.: О. Ю. Брайченко та ін.] ; за наук. ред. Марини Гримич ; НДІ українознавства МОН України. – Київ : Дуліби, 2016. – 314 с. : іл.

  Перший том наукового видання "Антропологія простору" присвячений культурному ландшафту Києва та київських околиць. У ньому зібрано наукові та науково-популярні праці й спогади про окремі сегменти столиці та її приміської зони. Окремий розділ містить статті про теоретичні та методологічні засади антропологічної урбаністики, досліджень щодо ролі антропогенного чинника в довкіллі, процесів урбанізації та руралізації, взаємодії сакрального та світського ландшафтів, ментальних карт тощо.

94(71=161.2)
К 49
Климаш, Роберт-Богдан.
  Українська народна культура в канадських преріях [Текст] / Роберт-Богдан Климаш ; упоряд. та пер. Світлани Кухаренко ; [наук. ред. М. Гримич] ; Центр укр.-канад. студій ун-ту Манітоби (Вінніпег, Канада), Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії. – Київ : Дуліби, 2013. – 319 с. : іл.

  Книга належить перу визначного канадського науковця, доктора фольклористики Роберта-Богдана Климаша. Це є перше в Україні видання про народну культуру українців, що оселилися в XIX – на початку XX ст. в західній Канаді і стали там фармерувати. За кілька десятиліть вони витворили своєрідну українсько-канадську регіональну субкультуру, яка поповнила загально-український культурний фонд такими унікальними явищами, як українське кантрі, іммігрантський гумор, макаронічна говірка half-напів, усні народні оповідання про піонерську добу, новотвори народної пісенності. Книга містить велику добірку українсько-канадського фольклору.
  Призначається як для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, для студентів історичних та філологічнх факультетів, а також для широкого кола читачів.

398
Ш 37
Шевчук, Т. М.
  Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття [Текст] : (розвідки та тексти) / Т. М. Шевчук, Я. В. Ставицька ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ : Дуліби, 2017. – 223 с. : іл.

  У збірнику вперше публікуються польові записи українських традиційних снотлумачень, що були здійснені протягом 1925–1928 років на території Волинської губернії (в 14 районах сучасної Житомирської та 6 – Хмельницької областей) за "Програмою збирання матеріялів до українського народнього сонника" Катерини Грушевської. Записи здійснювалися з ініціативи Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії (Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland), частину з них 1925 року було надіслано до Лондона, де вони й зберігаються у рукописній колекції британського антрополога Чарльза Ґабріеля Селіґмена (Seligman Charles Gabriel, 1873–1940).
  У збірнику також вміщені фольклористичні розвідки про особливості функціонування української усної снотлумачної традиції початку XX ст. В коментарях та покажчиках вказується на традиційні різновиди снів, найпоширеніші знаки-символи (предмети, особи і дії), носіїв снотлумачної традиції та населені пункти, в яких вони проживали.

84(7СПО)
А 38
Акерман, Елліот.
  Зелені проти синіх [Текст] / Елліот Акерман ; пер. з англ. Лукії Зурнаджи. – Київ : Дуліби, 2017. – 206 с.

  "Зелені проти синіх" – переклад українською мовою американського бестселера за списком "Нью-Йорк Таймс". Дія роману Елліота Акермана відбувається в часи війни в Афганістані (2001–2014). Це є правдивий, глибокий, суворий твір про те, якою насправді є сучасна війна. "Війна – це омана", – сказав колись пророк Мохаммед. Але де вона – та межа, коли закінчуються військові хитрощі і починається зрада, віроломство, де закінчується боротьба за власну територію та свої права й починається бізнес?

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(73)
К 56
Коваль, Ірена.
  Балерина без пуантів [Текст] : фантазія для дорослих дітей / Ірена Коваль ; пер. з англ. Петра Таращука ; [худож. С. Маслобойщиков]. – Київ : Дуліби, 2011. – 52, [4] c. : іл.

  Літературна фантазія для дорослих дітей, створена Іреною Коваль та ілюстрована Сергієм Маслобойщиковим.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано шість примірників книги.

Н2.33
В 38
Веселовський, Б.
  "Ти танго заспівай мені." [Ноты] / Б. Веселовський. – Київ : Дуліби, 2015. – 105 с.

  До збірника ввійшли тексти та ноти до найпопулярніших пісень видатного українсько-канадського композитора, "Короля Танго" Богдана Весоловського. На першому аудіодиску пісні Богдана Весоловського співає Василь Бокач. На другому аудіодиску – вибрані записи Богдана Весоловського (1950–1960-і рр.).

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
Г 84
Гримич, Галина Михайлівна.
  Усна історія села Тарасовичі (1940–1950-і рр.) [Текст] / Галина Гримич ; за наук. ред. Марини Гримич. – Київ : Дуліби, 2013. – 95 с. – (XX століття крізь шпаринки пам'яті).

  "Усна історія села Тарасовичі (1940–1950-і рр.)" – це спогади кандидата філологічних наук, професора Галини Гримич про воєнні та повоєнні роки в селі, де минуло її дитинство, і якого вже немає на мапі України, оскільки воно було зруйноване і затоплене, внаслідок будівництва Київської ГЕС. У книзі, окрім мейнстрімівських тем усної історії (війна, повоєнні роки, сільське повсякдення), висвітлюються малознані сторінки нашого минулого: життя українців пліч-о-пліч з представниками іншої – німецької – культури на окупованих територіях, "німчуки" – діти, народжені від німців; нові специфічні соціальні відносини повоєнного села, які склалися у зв'язку з порушенням гендерного балансу; руйнування традиції і творення нової сільської культури.
Видання розраховане на студентів та викладачів гуманітарних факультетів ВНЗ, на дослідників усної історії та гендерних студій, для широкого кола читачів.

821(477)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Летючий сміттєвоз [Текст] : роман для teen-iв, їхніх батьків та вчителів / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2016. – 78, [2] c. : іл.

  У веселому, екологічному, можна сказати, драйвовому, а подекуди навіть дещо хуліганському романі, написаному для підлітків, їхніх батьків та вчителів, Марина Гримич пропонує формулу успіху в житті, яка, виявляється, невіддільна від філософії збирання, класифікації, переробки і повторного використання інтелектуального сміття.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

94(477)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Антропологія війни. Сase study: дивізія "Галичина" [Текст] : монографія / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2017. – 255 с. : іл.

  "Армія – це команда. Вона їсть, спить і воює як команда". Ці слова належать генералу Другої світової війни Джорджу Паттону. Власне з цього, суто антропологічного погляду розглянуто в монографії д. істор. наук М. Гримич повсякденне життя, культурні та ритуальні практики та поведінкові моделі українського військового з'єднання, що воювало в роки Другої світової війни на боці Німеччини, – дивізії "Галичина".

84(4УКР)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Фріда [Текст] : роман / Марина Гримич. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2012. – 183, [3] с. : іл.

  Опинившись після тривалої відсутності у напівзруйнованому домі свого дитинства, головна героїня роману – успішна бізнес-леді – бродить його порожніми кімнатами і химерними чорними ходами, лабіринтами своєї пам'яті, підземеллями історії старовинного міста, зустрічаючи на своєму шляху привид Гешефта, вічного мандрівника часу Юру-юродивого, представників давніх аристократичних польських родів, вірменських торгівельних династій і єврейських підприємницьких фамілій, знаменитих картярів, гендлярів, коханців, фарцовщиків і контрабандистів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

84(4УКР)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Острів Білої Сови [Текст] : роман / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2010. – 158, [1] с. : іл. – (Склянка крові з льодом).

  Чи можуть дівчата вагітніти від привида? Всі мешканці маленького острівного канадського містечка не бачать у цьому нічого дивного. Проте новоприбула українка, не позбавлена цікавості й винахідливості, береться розслідувати цю загадку.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(477)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Мак червоний в росі. [Текст] : роман / Марина Гримич. – [2-ге вид., перероб.]. – Київ : Дуліби, 2016. – 191 с.

  Це роман про покоління світлого смутку і обережної радості – людей, народжених в 1960-х роках, в очах яких "тепле літо цвіло" і водночас у чиїх грудях зяяла діра. Дія відбувається у колі сучасних інтелектуалів, яких об'єднують заплутані особисті стосунки, спогади про дитинство та юність у радянському Києві. Друзі здійснюють подорож до місць хронотопних зламів, і в Чорнобильській зоні їм вдається позбутися того, що їх давно мордувало.
  Оповідь ведеться під супровід ностальгійних "мельодій" 1960-х, до речі, рядки з пісні "На долині туман", дали назву роману.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(477)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Магдалинки [Текст] : роман / Марина Гримич. – [2-ге вид., перероб.]. – Київ : Дуліби, 2016. – 238 с.

  Четверо подруг у всіх невдачах свого особистого життя звинувачують "Сірожу" Драгомарецького, колишнього однокласника, а нині – високого посадовця. Вони створюють таємне товариство Магдалини, першою заповіддю якого є ігнорація чоловіків. Але одного весняного дня Магдалинки, а також їхній друг Ростик, прийнятий до товариства, отримують анонімний подарунок – путівки та авіаквитки до Парижу. Тож інтрига почалася...

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

84(4УКР)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Second life (Друге життя) [Текст] : роман / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2010. – 159, [1] с. : іл. – (Deja vu).

  Герой дещо єретичного роману Марини Гримич – майже бездоганний молодий чоловік з високим IQ, здоровим ставленням до життя і легкою рукою, – опиняється на "тому світі", перебування на якому ламає всі існуючі в "цьому світі" стереотипи і міфи. Щоправда, часом виникає сумнів, чи той простір, куди потрапляє головний герой, не є насправді віртуальним?

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

94(81=161.2)
Г 84
Гримич, Марина Віллівна.
  Життя під піньорами [Текст] : культурний ландшафт українських поселень у Бразилії / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2016. – 703 с. : іл. – (Історична етнологія).

  "Під піньорами" – це перша докладна наукова монографія узагальнюючого характеру про історію та культуру сільського населення Бразилії українського походження. Праця написана за польовими матеріалами авторки, зібраними під час двох наукових експедицій, а також за матеріалами місцевої періодики, місіонерської літератури, бразильських публікацій наукового характеру. Хронологічний період – від іммігрантських та піонерських часів (кінець XIX ст.) до сучасності. Історико-культурний матеріал подається в історичній динаміці.

39(=161.2)
Н 30
  Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура / НДІ українознавства МОН України, Ун-т Альберти, Канада, Архів укр. фольклору Б. Медвідського ; за наук. ред. Марини Гримич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Дуліби, 2016. – 407 с. : іл.

  Перший том п'ятитомного наукового видання "Народна культура українців: життєвий цикл людини" присвячений антропології та етнографії дитинства і дитячій субкультурі.
  Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

39(=161.2)
Н 30
  Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 2. Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура / НДІ українознавства МОН України, Ун-т Альберти, Канада, Архів укр. фольклору Б. Медвідського ; за наук. ред. Марини Гримич. – Київ : Дуліби, 2010. – 546, [1] с., ХХ с. : іл.

  Другий том наукового видання "Народна культура українців: життєвий цикл людини" присвячений віковій групі молоді. Це – колективне ентологічне дослідження про українську молодіжну субкультуру, якою вона була у традиційний період (доіндустріальне суспільство) і якою вона стала в індустріальному, постіндустріальному і ранньо-інформативному суспільстві.
  У книзі зібрано праці відомих сучасних етнологів, а також матеріали класиків української етнографії про статево-вікову групу молоді.
  Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

39(=161.2)
Н 30
  Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 3. Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура / НДІ українознавства та всесвіт. іст., Архів укр. фольклору Б. Медвідського, (Ун-т Альберти, Канада) ; за наук. ред. Марини Гримич. – Київ : Дуліби, 2012. – 479 с.

  Третій том наукового етнологічного видання "Народна культура українців: життєвий цикл людини" присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду (трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право).
  У книзі публікуються дослідження відомих сучасних етнологів і молодих науковців. Етнографічна класика представлена знаменитою працею Катерини Грушевської "З примітивного господарства", а також етнографічними записами Петра Іванова.
  Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

39(=161.2)
Н 30
  Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 4. Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура / НДІ українознавства, Архів укр. фольклору Б. Медвідського, Ун-т Альберти ; наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2013. – 583 с.

  Четвертий том наукового етнологічного видання "Народна культура українців: життєвий цикл людини" присвячено статево-віковій групі дорослих чоловіків. Перед нами широкий спектр діяльності чоловіцтва в традиційній культурі. До тому ввійшли матеріали з землеробства, чумацтва, мисливства, рибальства, ремісництва, звичаєвого права, обрядовості, вірувань, матеріальної культури тощо. Великий розділ присвячено субкультурі козацтва. Потрапили сюди також матеріали, що стосуються XX ст.: про життя бездомних чоловіків, про стереотипні образи маскулінності в радянській та пострадянській дійсності.
  Видання призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

39(=161.2)
Н 30
  Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 5. Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків / НДІ українознавства та всесвіт. іст. , Архів укр. фольклору Б. Медвідського, Ун-т Альберти ; наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2015. – 431 с. : іл.

  П'ятий том історико-етнологічного видання завершує фундаментальний історико-етнологічний проект Марини Гримич "Народна культура українців. Життєвий цикл людини". Матеріали поділені на дві тематичні групи: перша присвячена культурі старіння, а друга зосереджується на інтерпретації теми смерті в традиційній культурі: віщування смерті, підготовка до смерті, похоронний обряд, різнотипні уявлення про небіжчиків та їхнє життя на "тому світі", фольклоризація та міфологізація (в т.ч. демонологізація) померлих.
  Призначається для науковців та студентів всіх гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола любителів старовини.

56.1 / 617.9
Н 19
Назаралієв, Женішбек Болсунбекович.
  Фатальні маршрути [Текст] : нотатки лікаря-нарколога про зустрічі з поліцією, наркоділками, хворими, медиками, політиками на п'яти континентах / Женішбек Назаралієв. – Київ : Дуліби, 2006. – 478, [17] с.

  "Фатальні маршрути" – це захоплююча книга мандрів відомого у всьому світі киргизького лікаря-нарколога Женішбека Назаралієва. Автор побував у найнебезпечніших куточках Землі – в місцях легального й нелегального нарковиробництва і на шляхах наркоперевезень, на власні очі побачив, яку страхітливу загрозу суспільству становить наркобізнес, вивчив історію використання наркотичних засобів у традиційних культурах. У книзі, окрім подорожніх нотаток, записані розмови Ж. Назаралієва з лікарями-наркологами усього світу про їхній власний досвід і методику лікування наркозалежних хворих, перемовини з поліцейськими, які ознайомили автора зі своїми поглядами на проблеми боротьби з наркомафією, діалоги з філософами, священнослужителями різних віросповідань, а головне – чесно сказано про масштаби загрози наркоманії суспільству.

94(82=161.2)
Ц 67
Ціпко, Сергій.
  Українці в Аргентині (1897–1950): творення громади [Текст] / Сергій Ціпко ; пер. з англ.: Марини Гримич, Світлани Кухаренко ; за наук. ред. Марини Гримич. – Київ : Дуліби, 2015. – 279 с. : іл. – (Історична етнологія).

  Видавництво "Дуліби" пропонує добірному товариству поціновувачів екзотичних сторінок української історії нове наукове видання, яке на сьогоднішній день об'єктивно є найкращим дослідженням про українців Аргентини. Це переклад з англійської мови книги канадського дослідника Сергія Ціпка.
  Монографія канадського історика Сергія Ціпка "Українці в Аргентині (1897–1950): творення громади" є суттєвим внеском в українську історичну науку, передусім завдяки цінності викладеного в книзі нового, часом екзотичного фактологічного матеріалу, досі невідомого навіть вузьким фахівцям закордонної історії українців. Крім того, це дослідження кардинально змінює наше бачення себе не лише як народу, століттями прив'язаного до своєї території, а як мобільної спільноти, яка впродовж усієї своєї історії мандрує світом, закладає в різних його куточках великі історико-культурні анклави, які так чи інакше змінюють етнокультурну мозаїку географічної мапи світу.
  Призначається для науковців історичних, географічних, культорологічних та суспільних дисциплін, студентів гуманітарних та географічних факультетів широкого кола читачів.

85.313(4УКР) / 78С
Т 65
  Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 черв. 2016 р., м. Київ / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. центр нар. культури "Музей І. Гончара", Кобзар. Цех, Фонд нац.-культур. ініціатив ім. Г. Хоткевича ; [упоряд. К. П. Черемський]. – Харків : Савчук О. О., 2016. – 231, [1] с.

  Конференція присвячена актуальним питанням дослідження і сучасного розвитку традиційної (діатонічної, народної) бандури. Зважаючи на особливе місце і роль традиційної бандури в житті світової української спільноти, до наукового розгляду винесений широкий спектр назрілих на сьогодні тем, зокрема: походження бандури, її місце серед музичних інструментів світу; феномен традиційної бандури, психофізіологічні особливості впливу; парамузичні, сакральні, символічні властивості інструменту; різновиди інструментів, регіональні особливості конструкцій, строю, сучасні реконструкції зразків давніх інструментів, історичні традиції й нові особливості виготовлення інструментів; особливості виконавства, способів гри; автентичний репертуар традиційної бандури, особливості його нинішньої репрезентації, засади формування сучасного репертуару, авторська творчість виконавців; проблеми культивування в суспільстві епічної творчості, формування спільнот шанувальників, виховання сучасного слухача кобзарського виконавства тощо.
  Збірник статей розрахований на науковців, дослідників, музейних працівників, викладачів і студентів вишів, музикантів, подвижників кобзарського виконавства, а також на широке коло шанувальників традиційної бандури.

94(477)
Г 14
Гай-Нижник, Павло.
  Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.) [Текст] : [монографія] / Павло Гай-Нижник ; НДІ українознавства МОН України, Дип. акад. України при МЗС України. – Київ : Дуліби, 2016. – 530 с. : іл.

  У новій монографії доктора історичних наук П. П. Гай-Нижника висвітлюється діяльність українських дипломатів та урядовців у контексті ведення міжнародної фінансової політики урядами Центральної Ради, Гетьманату та Директорії протягом 1917–1922 років. Автор аналізує багатогранні аспекти міжнародної фінансової політики Української Держави та Української Народної Республіки у співставленні із внутрішньою та зовнішньою політикою, а також з огляду на загальний фінансово-економічний та державно-політичний курс національно-державного відродження України.
  До наукового обігу введено нові, раніше невідомі, архівні документи. Книга розрахована не лише на науковців, дипломатів, економістів, студентів, а й на широке коло читачів та усіх, хто цікавиться новітньою історією України, історією фінансової політики, дипломатії й міжнародних відносин тощо.

94(71=161.2)
У 45
  Українська канадіана [Текст] : зб. матеріалів з історії українців Канади : у 4 т. Т. 1. Піонерський період / НДІ українознавства МОН України ; упоряд. : Вахтанг Кіпіані, Марина Гримич ; за наук. ред. Марини Гримич ; [пер., адапт. : Світлани Кухаренко, Наталки Осташ]. – Київ : Дуліби, 2016. – 287 с. – (Бібліотека "Історичної правди").

  Перший том наукового видання "Українська канадіана" присвячено початкам історії українців у Канаді. До збірника потрапили праці перших літописців українсько-канадської історії – Осипа Олеськова, Нестора Дмитрова, Андрея Шептицького, Никити Будки, а також збірочка авторських іммігрантських пісень Теодора Федика. Матеріали висвітлюють основні етапи історії аграрної еміграції українців до Канади, заснування перших українських поселень у канадських преріях, піонерські роки, перші випробування та успіхи канадських українців. Видання присвячується 125-річчю українського поселення в Канаді.

94(477)
Б 83
Борщевський, Сергій Юхимович.
  Рік російської міфології [Текст] / Сергій Борщевський. – Київ : Дуліби, 2016. – 287 с. – (Великі містифікації).

  Книга відомого українського дипломата, перекладача, публіциста та автора епіграм Сергія Борщевського – це підбірка коротких та влучних нарисів, які розкривають суть примітивної міфології, яку творить протягом багатьох століть російська пропагандистська машина. Тексти подаються у календарній, але не хронологічній послідовності і містять влучні, іронічні й історично достовірні сюжети на такі теми: гени тоталітаризму, за колючим дротом соцтабору, європейський дух і кремлівський сморід, всевидюче око імперії, канонічні території Кремля, життя в абсурді, "і хлопчики скривавлені в очах", цивілізаційна прірва, позірна велич Московії, демократизація буцегарні, "в Радянськім Союзі ти щастя знайшла", "і моє – моє і твоє – моє", поезія загарбництва, як "третій Рим" уподобав Крим, комуністична солідарність з царатом, убивство як подвиг, грабунок як стан душі, п'яний чад загарбництва, мовознавство окупантів, як партія та синод дбали про народ, не жди сподіваної волі, соціалізм з нелюдським лицем, шлях до пекла, вимощений добрими намірами, ціна імперської величі, імперія forever?, "відлига" у вічній мерз[л]оті, хапальний рефлекс, застукали сердешну волю, двоголове безголов'я та ін.

94(477)
Г 68
Гордієнко, Яків.
  Errare humanum est: 50 нарисів з українського примарознавства [Текст] / Я. Гордієнко. – Київ : Дуліби, 2016. – 215 с. : іл. – (Великі містифікації).

  Видання п'ятдесяти нарисів Якова Гордієнка з українського "примарознавства" "Errare humanum est" (з лат. – Людині властиво помилятися), відкриває нову науково-популярну, або, як зараз модно казати, нон-фікшн серію видавництва "Дуліби" "Великі містифікації". Метою книжки не є боротьба з міфами і не висміювання помилкових уявлень. Адже кожен має право вірити у що хоче, навіть у цілковиту нісенітницю. Науковці так само мають право на те, щоб їхня позиція, підкріплена документами та незаперечними фактами, отримала широке розповсюдження і стала загальним надбанням.

821(477)
В 38
Веснич, Ївга.
  Душа [Текст] : роман / Ївга Веснич. – Київ : Дуліби, 2006. – 122, [2] с. – (Книжечка для дамської сумочки).

  Матеріали дослідження, здійсненого істориками у 2056 році. Оповідь про химерні події, які відбулися в Києві у 2006 році, коли одного чудового (чи то пак – гидкого) дня до столиці приходить нечиста сила і пропонує киянам цікаву угоду... Докладніше – у книзі і на сайті ukr_codlo.com.ua.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(477)
М 84
Мост, Сандра.
  Боковой дрейф [Текст] : сб. новелл / Сандра Мост. – Київ : Дуліби, 2013. – 175 с. : фот.

  Збірка новел "Бічний дрейф" – кінематографічний калейдоскоп, що складається з 19 фрагментів долі людей, які обрали для себе особливий життєвий шлях. Оповідання здебільшого сюжетно взаємопов'язані.
  Герої збірки належать до Організації, діяльність якої зрозуміла лише для своїх і непрозора для оточуючих, їх цінності можна назвати альтернативними, вони живуть за незвичними для більшості правилами. Отже, і їх кохання почасти набуває незвичних форм...

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано п'ять примірників книги.

84(4УКР)
П 56
Пономаренко, Сергій Анатолійович.
  Тенета бажань [Текст] : роман / Сергій Пономаренко. – Київ : Дуліби, 2014. – 367 с. : іл. – (Склянка крові з льодом).

  Родіон Іконников, закоханий у скандально відому поетесу Зінаїду Гіппіус, вирішив написати роман про Страх. Бажання дізнатися Страх і Любов, проводить його через дивовижні і жахливі пригоди. Його щоденник, виявлений майже через століття, дає несподіваний поштовх серії загадкових вбивств, змусивши головного героя, Олега, стати учасником неймовірних подій, весь час відчуваючи поруч подих смерті. Що стоїть за цими вбивствами: кривава данина темним силам, чи підступний намір людини? Чи можна сплатити будь-яку ціну за кохання?

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано п'ять примірників книги.

84(4УКР)
Ж 59
Жердій, Євген Володимирович.
  Тінь [Текст] : детектив. роман / Євген Жердій. – Київ : Дуліби, 2013. – 366 с. – (Склянка крові з льодом).

  Куди може привести неперспективне за всіма ознаками розслідування рядового київського журналіста із невеличкої бульварної газети, що спеціалізується на маніяках та усілякій чортівні? Всі ж знають, що перевертнів не існує, і Ігор Байда теж це знав. Проте ці фундаментальні істини іноді дають слабину. У лісі з'являється перевертень, а в психіатричній клініці звичайний маніяк перетворюється на вампіра, а примари доводять людей до самогубств. Це вже не розслідування – це Пекло. І саме до цього Пекла потрапляє Ігор Байда, намагаючись дізнатися: хто або що стоїть за всіма тими подіями.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(477)
Л 38
Левченко, Олександр Миколайович.
  Диявол добра [Текст] : роман / Олександр Левченко. – Київ : Дуліби, 2008. – 211, [5] c. : іл. – (Книжечка для дамської сумочки).

  У невеличкому районі на околиці провінційного міста починають коїтися дивні речі. Випадково ставши свідком зародження "чортівні", головний герой несподівано потрапляє у вир подій, котрий невідворотно руйнує все його усталене життя. Що ж таке відбувається насправді? І як вирватися з болота, що затягує все глибше і глибше?..
  Детективно-пригодницький роман з елементами фантастики.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(477)
О-74
Осипчук, Наталія Вікторівна.
  Білий Карлик, Чорний Карлик . [Текст] : (роман) / Наталія Осипчук. – Київ : Дуліби, 2006. – 79, [1] с. : фот. – (Книжечка для дамської сумочки).

  Ми часто повторюємо, коли комусь не щастить: за чорною смугою буде біла. У Наталії Осипчук цей закон життя називається "Чорний карлик, білий карлик..." Звичайна історія – не зійшлися характерами й розлучилися. Здається, все в житті нашої героїні розписано наперед. Робота, дитина, домашні клопоти. Одноманітність і – жодної надії вирватися із цього зачарованого кола?..

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

821(477)
І-25
Івченко, Ярослава Анатоліївна.
  М@йли до Бога [Текст] : роман / Ярослава Івченко. – Київ : Вета-Прес, 2007. – 116 с. : фот. – (Книжечка для дамської сумочки).

  Зрештою, хтось може заперечити, що Бог тут узагалі ні до чого, адже вона не ходить до церкви, та й самокатування теж не в її стилі. Втративши всі зв'язки зі звичним світом, окрім віртуального, одного дня, коли Інтернет безбожно глючить, вона починає усвідомлювати, що клаустрофобія часом може розширитися до масштабів міста, а в самого Бога насправді теж бувають затяжні депресняки, різні трабли й сімейні свята. Та, попри все це, Він завжди лишається в зоні досяжності. Тоді вона зводить очі до неба й каже щось на кшталт: "Чуєш, Господи, давай перехилимо по чарчині чогось міцненького й поговоримо про життя, спробуємо разом в'їхати в те, що відбувається. Сама я точно не розберуся..." І Бога не обходить, що вона паралельно пише, а її – що конекту на разі немає.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано двадцять примірників книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється