Видавничий дім "АДЕФ-УКРАЇНА"

Видавничий дім "АДЕФ-УКРАЇНА"

791
Д 58
Небесьо, Богдан.
  Німа кінотрилогія Олександра Довженка [Текст] / Богдан Небесьо ; [пер. з англ. С. Мензелевський] ; Нац. центр Олександра Довженка. – Київ : Видавничий дім "АДЕФ-Україна", 2017. – 192 с. : іл.

  Переклад книжки Богдана Небесьо є чи не першою спробою познайомити українського читача із сучасною західною академічною розвідкою присвяченою "німій трилогії" Олександра Довженка. Фільми, що вважаються "німою трилогією" Довженка – "Звени-гора" (1928), "Арсенал" (1929) і "Земля" (1930), – зняли та випустили в прокат протягом трьох років. Саме ці стрічки принесли Довженку славу та статус визнаного світового кінорежисера. Богдан Небесьо намагається визначити той унікальний контекст, у якому створювалися, демонструвалися та критикувалися фільми Довженка.

821(477-87)
Ш 23
Шапиро, Алекс.
  Фиолетовый шар с красным отливом [Текст] ; Керосиниада, или Золото не пахнет / Алекс Шапиро. – Киев : АДЕФ-Украина, 2013. – 173, [2] с.

  Автор предлагаемых читателю книг, Алекс Шапиро, – врач по профессии, одессит, два десятка лет живет в Германии. Это его первые опубликованные произведения.
  В гипотетической саге "Фиолетовый шар с красным отливом" в увлекательной форме реконструируются события давно минувших лет, которые происходят на известных и исчезнувших планетах Солнечной системы.
  В приключенческом произведении "Керосиниада, или Золото не пахнет" автор повествует о судьбе золота Г. Котовского. Он утверждает, что все изложенные события являются подлинными.

821(477)
М 15
Макарова, Виктория.
  Соль [Текст] : слезы жизни : [поэзия] / Виктория Макарова. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 127 с. : ил.

  У этого сборника стихов странное название, но придумывать ему другое мне, честно говоря, не хотелось. Слишком много в нем горечи. Горечи осознания свершившихся фактов, на которые уже никто не в силах повлиять. Соль – это слезы жизни. Это тоска о тех, кто искал, но так и не нашел себя в этом мире. Это память, которая преследует тебя, лишая покоя, неизбежностью загоняя в угол. Эта книга для всех и о всех, кто умеет любить и сострадать.

339
Г 17
Гальчинський, Анатолій Степанович.
  Криза і цикли світового розвитку [Текст] / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 391 с. 

  У книзі подано аналіз кризи 2008–2009 у контексті сучасних глобальних цивілізаційних трансформацій. З цих позицій обґрунтовуються системні чинники кризи, розкривається її інформативна функція, конструктивна роль в інноваційному оновленні суспільних процесів, їх інтенсифікації. Особлива увага приділяється новітнім тенденціям, що характеризують циклічність світового розвитку, перспективам соціальних та економічних перетворень. У виданні порушується багато дискусійних теоретичних проблем, які ще не дістали достатніх наукових узагальнень.
  Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто прагне осмислити складні та суперечливі проблеми сучасного світового розвитку.

81.411.1-4 / 4У(03)
Ж 21
Жайворонок, В. В.
  Знаки української етнокультури [Текст] : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.

  Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, "Слова о полку Ігоревім" і т. ін. Реєстр словника вміщує окремі власні назви (передусім історичні, церковні, міфологічні, антропонімічні та географічні найменування), з якими тісно переплетені історична доля та світогляд українського народу.
  Розрахований на широке коло освітян, а також на всіх, кого цікавлять глибини українського слова на тлі народної культури.
  До словника включаємо також сталі лексикалізовані та фразеологізовані словосполучення етнокультурного змісту.

63.3(4УКР) / 9(С2)
П 42
  Повернення в Царгород [Текст] / [упоряд. Ігор Сюндюков ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 495 с. : іл. – (Бібліотека газети "День").

  Візантія й Давня Русь-Україна. Козацька Україна та Османська імперія... Теми й досі не цілком досліджені. Проте вдумливе їх вивченая в контексті нашої української історії дає ключі до розуміння багатьох справді актуальних сьогодні речей. Там, у Візантії – корені нашого християнства, культури Київської Русі. Там, у Османській імперії – витоки нашого козацького руху, наших драм, трагедій, перемог і здобутків. Це – не лише минуле. Про все це – у нашій книзі "Повернення в Царгород".

72
Е 78
Ерофалов, Борис Леонидович.
  Символы архитектуры, или Нумерологическое испытание архитектурной формы [Текст] / Борис Ерофалов. – Киев : А+С, 2016. – 574, [1] с. : ил.

  Новая книга Бориса Ерофалова составилась в течение последних лет из корпуса фундаментально-теоретических эссе, объединенных одной темой. "Символы архитектуры" это снятая творческим сознанием автора/наблюдателя превращенная форма текстового перевода материальной синтетики строительства в метафорические идеальности умного и остроумного слова. В первой части объяснены двенадцать символов, выхваченных автором из композиционного семиозиса архитектурной формы, – колонна и фуст, балка и неф, арка и мост, стена и город, крыша и фронтон, дверь и портал, лестница и зиккурат, окно и витраж, обелиск и площадь, купол и ротонда, башня и ярус, основание и место – которые составляют стержневой тезаурус архитекторского лексикона. Это понятия-"горизонтали", о которых не нужно договариваться, но которые стоит четко понимать. Вторая часть представлена диахронически "вертикальными" примерами, иллюстрирующими авторское отношение к предметной символизации архитектуры на протяжении ее истории. Книга дополнена библиографией авторских сочинений за 1981–2015 годы. Рассчитана на архитектуроведов, историков культуры и архитекторов.

821(477)
В 71
Вольный, Александр Федорович.
  Энциклопедия жизни [Текст]. Том 1. Сцена мира / Александр Вольный. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Киев : АДЕФ-Украина, 2012. – 577, [6] c.

  "Энциклопедия Жизни" – это сборник философской классической поэзии, состоящий из двух томов: "Сцена мира" и "Лик вечности". В первом томе отражены основные вехи исторических событий планетарного масштаба в противоречиях добра со злом, где автор в аллегорической форме пытается дать ответы на извечные вопросы, волнующие Человечество.

614.2
Ц 59
  Цікаві випадки з практики чудових лікарів [Текст] = Интересные случаи из практики замечательных врачей : [збірник / ідея: О. А. Рощин]. – Київ : Логос, 2017. – 228 с. : іл., портр.

  Це видання є збірником розповідей про різноманітні випадки з практики сучасних лікарів із різних географічних місцевостей України. Описана епоха охоплює практично 70-річний період, починаючи з 40–50-х років минулого століття і до нашого часу.
  Видання розраховане на широке коло читачів (не лише на лікарську аудиторію), тому було обрано розповідний стиль викладу матеріалу. Водночас спрощені тексти не опускаються до рівня вульгарності. Вони мають суто медичний характер і залишаються цілком професійними.

821(37)
Д 48
  Дистихи Катона [Текст] = Diticha Catonis / [Діонісій Катон ; пер. з латини Андрія Содомори]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 317, [2] с. – Укр., лат.

  У цьому томику звучать голоси не лише "з античності". Повний переклад українською, що вперше виходить окремим виданням, є поєднанням тексту, контексту й інтерпретацій моральних настанов майже двотисячолітньої давності. Пан Андрій Содомора – блискучий перекладач, проникливий поет-філософ, неймовірний коментатор – розшифровує в кожному слові дистихів цілі "культурні пейзажі" та перегуки історичних епох.

629
Ш 83
Шпак, Ігор Володимирович.
  Ігор Сікорський. Київський зліт [Текст] / Ігор Шпак. – Київ : АДЕФ-Україна, 2016. – 114 с. : фот.

  Сьогодні, коли ім'я Ігоря Сікорського – видатного киянина, авіаконструктора, філософа, знайоме багатьом українцям, автор запрошує читача у особистий всесвіт цієї неординарної людини. Книга розповідає про три періоди життя Сікорського. Київський – дитинство, освіта, перші польоти; Петербурзький – визнання, робота головного інженера, прихильність влади; американський: початок від нуля – до всесвітнього визнання та тріумфу.

629
С 35
  Ігор Сікорський. Від Києва до Коннектикута, від Неба до Небес [Текст] / за ред. І. В. Шпака ; [пер. О. А. Затовська]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2014. – 256, [1] с. : іл.

  Ретроспектива київського, петербурзького та американського етапів життя і діяльності відомого авіаконструктора, пілота й автора цілого покоління вертольотів І. І. Сікорського дозволяє повною мірою відчути його складний і самовідданий шлях до досягнення мети. А знайомство читача з духовною спадщиною Ігоря Сікорського, викладеною у творі "Небо і Небеса", дає можливість зрозуміти, що джерело його життєвого успіху знаходилося в глибокій і щирій вірі в Бога.

94(477)
Г 49
Гінда, Володимир.
  Український спорт під нацистською свастикою (1941-1944 рр.) [Текст] / Володимир Гінда. – Житомир : Рута, 2012. – 499 с. : іл.

  У монографії на основі широкої історіографічної-джерельної бази досліджено спорт України в роки німецької окупації 1941–1944 рр. Розглянуто в яких умовах відбувалося спортивне життя; хто за цим стояв; як ставилися до спорту німецька (румунська) окупаційна адміністрація і українські спортсмени. Ґрунтовно висвітлено спортивні протистояння місцевого населення із німецькими військовими та їх союзниками. Значна увага приділена історії створення легенди про "матч смерті", подальшій долі учасників спортивних баталій у СРСР і таборах Ді-Пі.
  Для науковців, викладачів, учителів, студентів, усіх хто цікавиться історією спорту і Другої світової війни.

339
Г 17
Гальчинский, Анатолий Степанович.
  Кризис и циклы мирового развития [Текст] / Анатолий Гальчинский. – Изд. 2-е доп. – Киев : АДЕФ-Украина, 2010. – 476 с.

  Представленный в книге анализ кризиса 2008–2009 осуществляется в контексте современных глобальных цивилизационных трансформаций. С этих позиций обосновываются системные факторы кризиса, раскрывается его информативная функция, конструктивная роль в инновационном обновлении общественных процессов, их интенсификации. Особое внимание уделяется современным тенденциям, характеризующим цикличность мирового развития, перспективам социальных и экономических преобразований. В издании освещается большое количество дискуссионных теоретических проблем, которые еще не получили надлежащего научного обобщения.
  Для научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов, а также всех тех, кто стремится осмыслить сложные и противоречивые проблемы современного мирового розвития.

63.3(4УКР)4 / 9(С2)
П 53
Полюшко, Григорій.
  Герб Гетьмана Івана Мазепи [Текст] / Григорій Полюшко ; Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 67, [8] с. : іл.

  У книзі розповідається про відновлення герба на церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври одного з найосвіченіших діячів української історії гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи. Читачам надається інформація про збережені пам'ятки із зображеннями гербу Мазепи, які перебувають на теперішній час в музейних зібраннях, архівах та бібліотеках різних країн.

821(477)
Г 19
Ганчо, Валерия.
  "С утра послушай за Одессу..." [Текст] : рассказы / Валерия Ганчо. – Киев : АДЕФ-Украина, 2017. – 138 с. : ил.

  Здравствуйте! Вы уже заказали кофе? Выбрали десерт? Или вы сейчас дома? Тогда непременно сварите кофе или налейте чашечку чая – без разницы, поскольку и тот и другой напиток одинаково хорошо подходит к этим маленьким историям, случайно подсмотренным и подслушанным. Такой вот себе мини-путеводитель по Одессе без исторических справок о памятниках архитектуры. Что же вы в таком случае можете почерпнуть главного из этой книжки? Жизнь... Жизнь во всех ее удивительных проявлениях. Вы узнаете город и горожан. Что они любят. О чем думают. О чем грустят и чему радуются. Что едят. Как понимают и принимают действительность. Как совмещают традиции и современность. Так что, еще раз здравствуйте! Вас ждали и вам рады! Приятного кофе-чаепития с рассказами "С утра послушай за Одессу...".

687
В 75
Воронин, Михаил.
  Кутюрье человеческих душ [Текст] / Михаил Воронин. – Киев : АДЕФ-Украина, 2013. – 177, [1] с. : ил.

  Эта книга – Учебник Жизни, написанный известным кутюрье Михаилом Ворониным. Здесь собраны его размышления и взгляд на жизнь, выраженные с лаконичностью, мудростью и остроумием, которые всегда были присущи этому гениальному Человеку.

72(477)
Ч 74
  Наталія Борисівна Чмутіна: життєвий та творчій шлях архітектора [Текст] / Нац. акад. мистецтв в України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; упоряд. Олена Мазніченко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 297 с. : іл., фот. – Текст укр. та рос.

  Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного українського архітектора, почесного академіка Української академії архітектури, народного архітектора України, кандидата архітектури, професора Наталії Борисівни Чмутіної (1912–2005).
  Містить біографічні й іконографічні матеріали, пов'язані із життєвим і творчим шляхом архітектора, зокрема кресленики авторських робіт, що здебільшого друкуються уперше; аналітичний огляд основних будівель і проектів, серед яких помітне місце належить будівлі Верховної Ради України, готелям "Дніпро" та "Либідь" у Києві, "Тарасова гора" у Каневі, "Турист" у Черкасах, київському Будинку меблів. Значну увагу приділено осмисленню наукової та педагогічної діяльності Н. Б. Чмутіної. Спогади колег, учнів і родичів про постать Наталії Борисівни, міркування щодо її місця в архітектурному процесу України значно доповнюють портрет архітектора.
  У додатках наведено переліки будівель і проектів, наукових праць і статей Н. Б. Чмутіної, відомості про діяльність Благодійного фонду розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної.
  Для архітекторів, архітектурознавців, аспірантів і студентів архітектурних вишів, а також усіх, хто цікавиться історією української архітектури радянської доби.

271.2
С 25
  Святитель Софроний, 3-й епископ Иркутский [Текст] : крат. повествование о его жизни, деяниях и блаженная память о нем. – Золотоноша : Свято-Покровский Красногорский женский монастырь, 2006. – 397, [3] с. : ил., 8 с. цв. ил., портр. – Загл. обл. : "Горящий к Богу огнем любве неугасимыя": житие святителя Софрония, епископа Иркутского и Нерчинского.

  Настоящее издание подготовлено на основе монографии прот. Милия Чефранова, настоятеля церкви при Императорском Русском Генеральном Консульстве в г. Урге, напечатанной в православном журнале "Душеполезное чтение" за 1903–1907 гг., с внесением необходимых дополнений и исправлений.

726(477-25)
К 66
Коренюк, Юрий Александрович.
  Софийский собор в Киеве [Текст] : путеводитель / Ю. Коренюк ; Нац. заповедник "София Киевская". – Киев : АДЕФ-Украина, 2012. – 86, [1] с. : цв. ил.

  Науково-популярне видання містить огляд історії Софійського собору у Києві – найдавнішої збереженої на теренах Східної Європи пам'ятки архітектури та монументального мистецтва, починаючи першими літописними згадками про нього і до сьогодення. Підрозділи путівника присвячені архітектурі Софійського собору, художньому опорядженню його інтер'єру, іконостасам ХVІІ–ХVІІІ ст., некрополю. Окремий розділ висвітлює історію Михайлівського Золотоверхого собору у Києві, фрагменти малярського ансамблю якого нині зберігаються у Національному заповіднику "Софія Київська".

271(495)
П 19
Пасхалидис, Симеон.
  Спутник паломника по монастырю Ксенофонт [Текст] / Симеон Пасхалидис ; [по благословению Блаженнейшего Митрополита Киев. и всея Украины Владимира ; пер. с новогреч. В. Шолох]. – Киев : АДЕФ-Украина, 2014. – 191 с. : цв. ил. – (Монастыри Афона).

  Супутник паломника по монастирю Ксенофонт розповість Вам про його історію та перекази, про його насельників, про дива, що відбуваються ось вже тисячу років у цій чудотворній обителі Афонського півострова.

27
К 80
  Крестный путь [Текст] = Via Dolorosa : по материалам книги Святая Земля. По стопам Христа / по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киев. и всея Украины, предстоятеля УПЦ Москов. Патриархата ; авт.-сост. протоиерей Олег Скнарь. – [Б. м. : б. в.], [2018]. – [32] с. : цв. ил.
  Альбом "Кресный путь (Via dolorosa)" составлен по материалам книги "Святая Земля. По стопам Христа".
27
А 44
Акулов, Александр (протоиер.).
  Моя рыбалка на Афоне [Текст] / протоиерей Александр Акулов. – Киев : АДЕФ-Украина, 2016. – 99 с. : цв. ил.

  Книга "Моя рыбалка на Афоне" по сути представляет дневник современного паломника на Святую гору Афон в один из местных монастырей. А по содержанию – это попытка священника пожить и потрудиться с братией греческого монастыря Дохиар, чтобы хоть в небольшой степени приблизиться к образу жизни, который в полной мере отражает христианское мировоззрение афонских монахов, живущих по древним правилам иноческого бытия...

159
Л 43
Лелик, Анна.
  В поисках настоящего [Текст] / Анна Лелик. – Киев : АДЕФ-Украина, 2016. – 177 с. : ил.

  Сборник психологических эссе, которые объединяет одна общая задача, один вопрос. Как перестать прокручивать воспоминания о прошлом и тревоги о будущем, научившись жить в настоящем? Как, освободившись от масок, стереотипов, предубеждений отважиться найти в себе то подлинное, настоящее, что делает нас самими собой?
  На сайте журнала "Отрок.ua" можно ознакомиться со статьями Анны Лелик, часть из которых легла в основу книги.

821(477)
П 55
Померанцев, Ігор.
  КГБ та інші... [Текст] / Ігор Померанцев. – Київ : Грані-Т, 2009. – 235, [2] с. : фот. – (De profundis).

  "КҐБ та інші” є першим виданням в Україні літературного перекладу нового циклу поезій Ігора Померанцева та збірки есe. Книга зроблена у вигляді записника, в якому вірші та есе доповнені різноманітними документальними матеріалами та художніми фото.

745(477)
Н 35
  Національний музей українського народного декоративного мистецтва [Текст] : [альбом / упоряд. : Л. С. Білоус, С. В. Яценко]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 123 с. : фот. кольор. – Укр., рос., англ.

  В альбомі представлено всі види народного декоративного мистецтва України – килимарство, ткацтво, вишивку, вибійку, кераміку, скло, фарфор, фаянс, емалі, різьблення та розпис по дереву, обробку шкіри, кістки та металу, писанкарство, витинанки, батик, декоративний розпис і народний іконопис з колекції музею, що становить понад 78 тисяч творів XV – початку XXI ст. В альбомі репрезентовано також творчість народних художниць України Катерини Білокур і Марії Примаченко, комплекси українського народного вбрання XIX – початку XX ст.
  Розраховано на усіх, хто цікавиться мистецтвом і культурною спадщиною України.

65.262 / 33М
Б 23
  Банківська енциклопедія [Текст] / С. Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 502 с. – (Інституційні засади розвитку банківської системи України).

  Банківська енциклопедія – фундаментальне наукове видання, у якому представлено понад 700 основних категорій, понять і термінів, що використовуються у сучасній вітчизняній і зарубіжній банківській практиці та відображають основні напрями банківської діяльності, висвітлюють сутність і форми грошей та грошово-кредитних відносин, грошового обігу та грошового регулювання, валютних відносин, сучасні банківські технології, процеси та механізми здійснення банківських операцій, у тому числі операцій центрального банку, особливості організації банківської діяльності, банківського регулювання та нагляду, а також діяльність міжнародних фінансових організацій і досвід банківських систем зарубіжних країн.
  Енциклопедія розрахована насамперед на фахівців фінансово-кредитних установ і науковців. Книга може бути використана як довідник і буде корисна студентам, викладачам вищих навчальних закладів, широкому колу читачів, які користуються послугами банків і цікавляться практичними питаннями розвитку банківської системи України.

821(477)
Л 19
Лактіонова, Юлія.
  Маєчка [Текст] : правдива історія про відданість, любов і дружбу / Юлія Лактіонова, Поліна Дорошенко. – [Вид. 2-ге]. – Київ : Небо, 2016. – 33 с. : іл. кольор.

  Маленька і безпритульна Маєчка знайшла собі родину. Що таке дружба, щастя і мистецтво по-собачому? Гортай сторінки, поринай у чарівний світ Маєчки та її друзів, а потім ділись своїми почуттями з близькими! Відривай листівки – з нагоди і без – вони завжди будуть у пригоді.

821(479.22)
Р 89
Руставелі, Шота.
  Витязь у тигровій шкурі [Текст] / Шота Руставелі ; [пер. з груз. М. П. Бажана]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 307 с. : іл.

  Книгу присвячено 300-річчю першого друкованого видання поеми Шота Руставелі "Вепхісткаосані" ("Витязь у тигровій шкурі") – найвідомішої пам'ятки грузинської словесної культури ХІІ століття.
  Висока земна любов і вірність у дружбі, обов'язок і сенс земного буття, слава і безславність, життя і смерть – ось ті важливі філософські проблеми, які розв'язує Автор на сторінках високохудожньої, витонченої за формою поеми. Змістом, образною системою, способом мислення і поетичною формою твір Руставелі захоплює читачів різних народів, різних культурних традицій.
  Видання розраховане, насамперед, на широке коло любителів перлин світової літератури; одночасно воно служить базою для різних наукових досліджень.

84(4УКР)
Л 62
Лірник, Сашко.
  Казки Лірника Сашка [Текст] / Сашко Лірник ; іл. Інокентія Коршунова. – Київ : Зелений пес, 2014. – 69, [2] с. : іл.

  Химерні і страшні, епічні і жартівливі казки лірника Сашка поведуть вас аж за обрій. А там… козаки відважні, дівчата шляхетні, чумаки, цигани, відьми з хвостиками і нечиста сила з ріжками. Та найвидатніше – його казки віру зміцнюють в уславлений народ наш український, ідеали звеличують і дух підносять. Дружелюбивий манір оповіді автора утішить дітей і дорослих.

86.37 / 2
М 89
  Музей Волинської ікони [Изоматериал] = Museum of Volyn Icon : [книга-альбом] / [В. С. Александрович та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 399 с. : іл. – Укр., англ.

  Альбом, запропонований Вашій увазі, репрезентує твори волинського іконопису, релігійного живопису західноєвропейської традиції, церковної різьби та скульптури XVI – початку XIX ст. з колекції Музею волинської ікони у Луцьку. Видання знайомить шанувальників мистецтва з унікальними волинськими іконами, які складають скарбницю духовної спадщини Волині, є безцінним надбанням українського народу, джерелом світлої радості і духовного удосконалення. У книзі представлена пам'ятка візантійського мистецтва ХІ ст. – Холмська ікона Богородиці, шанована у християнському світі як Чудотворна.

271.2
Д 49
  Дитяча Євангелія [Текст] : оповіді про Ісуса / [літ. опрац. Івана Малковича ; іл. Костя Лавро]. – [4-те вид.]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 41 с. : іл. кольор.

  Зміст книги "Дитяча Євангелія" під реакцією Івана Малковича ніколи не втратить своєї новизни і щоденної актуальності. Головне – не втратити дорогоцінний час, коли ваша дитина відкрита світу і намагається дізнаватися про нього все більше і більше. І завдання батьків в цей момент – зуміти надати їй якісну духовну "їжу". Ця книга допоможе розібратися у всіх питаннях, що стосуються походження і історії християнства. Вишукані ілюстрації і легкий стиль викладу не залишать вашого малюка байдужим до життєпису Ісуса.

63.4 / 902.6
С 42
  Скарби Херсонеса Таврійського [Изоматериал] = Сокровища Херсонеса Таврического = Treasures of Tauric Chersonesos / Нац. заповідник "Херсонес Таврійський" ; [авт.- упоряд.: Н. Алексєєнко та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2013. – 319 с. : іл. – Укр., рос., англ.

  У виданні представлено античні та середньовічні археологічні старожитності унікального музею на території Кримського півострова – Національного заповідника "Херсонес Таврійський", об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.
  Археологічні пам'ятки та архітектурний ансамбль стародавнього городища, що досліджується науковцями майже 190 років, відображають усі періоди історії Херсонеса в контексті світової культури.
  Альбом призначено для археологів, істориків, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться античною та середньовічною культурою.

73(4)
И 38
  Изобразительное искусство [Текст] = Fine Arts : живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественная фотография : каталог / [худож. оформ. В. Митченко]. – [Б. м. : б. в.], [2018]. – 147 с. : цв. ил. – Рус., англ.

  В даному каталозі сайту Arts.in.ua надані живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура, мистецтво фотографії. 65 майстрів з України, Росії, Німеччини, Італії. Це дійсно носії реалістичної школи в малюнку і живопису, яку так потрібно зберегти, продовжити і передати наступному поколінню.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється