Видавництво "ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ"

Видавництво "ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ"

398(477)
У 75
  Усна народна творчість: пісні, думи, балади [Текст]. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 201, [1] с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477-87)
С 17
Самчук, Улас Олексійович.
  Чого не гоїть вогонь [Текст] : роман / У. О. Самчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 287 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477)
Б 14
Багряний, Іван Павлович.
  Сад Гетсиманський [Текст] : роман / Іван Багряний. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 491 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
М 93
Мушкетик, Юрій Михайлович.
  Біла тінь [Текст] : роман / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 247 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
Ф 83
Франко, Іван Якович.
  Борислав сміється [Текст] : [роман] / І. Я. Франко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 230 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
Ф 83
Франко, Іван Якович.
  Захар Беркут [Текст] : [повість] / І. Я. Франко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 158, [1] c. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
Н 59
Нечуй-Левицький, Іван Семенович.
  Микола Джеря [Текст] : повість / І. С. Нечуй- Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 118 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
К 32
Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович.
  Конотопська відьма [Текст] ; Маруся / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 141, [1] c. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
Г 65
Гончар, Олесь Терентійович.
  Микита Братусь [Текст] : повість / О. Т. Гончар. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 79 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
Г 58
Гоголь, Микола Васильович.
  Українські повісті [Текст] / М. В. Гоголь. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 180 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

821(477)
М 93
Мушкетик, Юрій Михайлович.
  Обвал [Текст] : повість / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 178 с. – (Класика української літератури).

  Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

346.1(477)
Г 72
  Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 148, [1] с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

349.4(477)
Ж 74
  Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 53 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

343.1(477)
К 82
  Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 75 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

346.6(477)
Б 98
  Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 147, [1] с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

342.9(477)
М 66
  Митний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 275 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

343.1(477)
К 82
  Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 268 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

346.1(477)
Г 72
  Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 146, [6] с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

349.4(477)
З-51
  Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 104 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

342.9(477)
К 57
  Кодекс цивільного захисту України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 87 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

342.9(477)
К 57
  Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 238 с. – (Кодекси України).

  Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

81'1
П 21
Пахолок, Зінаїда Олександрівна.
  Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри [Текст] : монографія
/ Зінаїда Пахолок ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 679, [1] с. : іл., табл.

  У монографії представлений міждисциплінарний погляд на категорію повторюваності, шо має широке застосування в мові та мовленні. Такий підхід надає можливість з'ясувати позамовну природу цієї категорії, яка досліджується з точки зору нормативності, системності в мові й особливостей мовленнєвого функціонування.
  Для мовознавців, літературознавців, філософів, культурологів та всіх тих, хто цікавиться проблемами мови.

005
О-64
  Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством [Текст] : монографія / [кол. авт.: Г. В. Астапова та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 302 с. : іл.

  У монографії містяться результати досліджень розкриття сутності, закономірностей утворення та складових елементів організаційно-економічного механізму управління авіатранспортними підприємствами, обгрунтування його впливу на економічну безпеку авіапідприємства за допомогою рефлексивного підходу та на формування корпоративної безпеки на основі моделі ситуативності; корпоративно-мотиваційний підхід щодо формування та результативного використання кадрового забезпечення авіатранспортних підприємств; процесний та ситуативний підходи щодо управління фінансово-ресурсним забезпеченням діяльності авіатранспортних підприємств; функціональні та цільові підходи щодо управління корпоративно-фінансовими взаємовідносинами авіапідприємств; процесно-інноваційний, ресурсно-цільовий та індивідуальний підходи до управління матеріально-технічною базою та відновленням основних фондів авіатранспортних підприємств; дисенергетичний, організаційно-цільовий, функціонально-ієрархічний та бізнес-процесний підходи до формування організаційного та інформаційного забезпечення управління фінансами авіатранспортних підприємств.
  Монографія рекомендується для докторантів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей для здійснення наукових та прикладних досліджень за напрямом – економіка та управління підприємствами.

339
Б 61
Біловодська, Олена Анатоліївна.
  Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] : монографія / О. А. Біловодська. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 461 с. : іл., табл.  

  У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій. Викладено теоретико-методологічні підходи до управління каналами з позицій інноватики. Обгрунтовано й розроблено підходи до управління товарним рухом та оцінки ефективності управління розподілом інноваційної продукції. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі маркетингу, логістики та інноваційного менеджменту; спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики на підприємствах промислового комплексу, організацій та установ, пов'язаних із господарчою сферою; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та дистрибуції інноваційної продукції.

378
Б 90
Буйницька, Оксана Петрівна.
  Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. П. Буйницька ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 239 с. : іл.

  Посібник укладено відповідно програми курсу "Інформаційні технології та технічні засоби навчання", який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106 – соціальна педагогіка, 6.030103 – практична психологія, 6.010102 – початкова освіта.
  В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.
  Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.

65.291 / 33М
У67
  Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Д. Виноградський [та ін.] ; Київ. екон. ін-т менеджменту (Екомен). – Київ : ЦНЛ, 2006. – 500 с. : табл.

  У підручнику на засадах системного підходу розглядаються складні питання теорії та практики управління персоналом організацій, що діють у конкурентному середовищі. У першій частині підручника висвітлюються теоретико-методичні засади управління персоналом на сучасному підприємстві. Друга частина вміщує розділи, в яких розкриваються найважливіші технології, що застосовуються в управлінні персоналом. Підручник має багато ілюстрацій та прикладів розв'язання складних питань управління персоналом як на вітчизняних, так і на іноземних підприємствах.
  Для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників підприємств, осіб, які підвищують кваліфікацію за різними формами і методами навчання.

005.3
С 69
  Соціальна відповідальність [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 519 с. : рис., табл.

  У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої практики соціальної відповідальності, що склалася на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства. Висвітлено прикладні аспекти імплементації інституту соціальної відповідальності в систему управління на корпоративному і державному рівнях.
  Призначено для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, економістів і менеджерів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється