ШУМИЛО В.

ШУМИЛО В.

821(477.51)
В 31
Вербенс, Дельфіна.
  Люта [Текст] : [роман]
/ Дельфіна Вербенс. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2020. – 251 с.

  Сімнадцятирічна дівчина Ванесса живе у світі, де нещодавно закінчилася П'ята світова війна, а на зміну цьому нещастю прийшло нове – психічна хвороба, яка називається Чорною Дірою, і завдяки їй Владі легко контролювати народ. Та одного разу головна героїня з'ясовує, що має "сонячне сяйво" у венах – імунітет, і через це гине мати дівчини, після чого Ванесса вирішує приєднатися до революційного угрупування "Лютих", сподіваючись змінити світ. Але яку ціну доведеться заплатити за мрію про краще життя? Яку межу доведеться переступити Ванессі? І в якій пітьмі опиниться душа дівчини, чи, може, пітьма – це і є душа головної героїні?

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477.51)
Р 69
Ромашов, Дмитрий Анатольевич.
  Слава Камелота [Текст] : стихи
/ Дмитрий Ромашов. – Чернигов : SCRIPTORIUM – POST SCRIPTUM, 2016. – 87 с. : ил.

  "Слава Камелота!" – друга збірка віршів чернігівського поета Дмитра Ромашова. Дмитро – активний учасник літературної студії "Post Scriptum", яка діє при філологічному факультеті Національного університету "Чернігівський колегіум". Вірші Дмитра Ромашова охоплюють широкий спектр проблем: від старозавітних та євангельських сюжетів до ліричних переживань і патріотичних тем. Епічність та історичність віршів змінюються тонкою романтикою і задушевною лірикою. Збірка призначена для широкого кола читачів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

84(4УКР)
К 78
Кравченко, Володимир.
  Для суспільства нового. [Текст] : вірші
/ Володимир Кравченко. – Чернігів : Scriptorium, 2016. – 39 с. : іл.   

  Володимир Кравченко народився 21 червня 1988 року в Чернігові. Закінчив загальноосвітню школу № 10, паралельно вчився в художній школі, після навчався в училищі № 15 за спеціальністю декоратора, здобув вищу освіту в Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Початкова освіта та образотворче мистецтво". З дитинства займається живописом і поезією, творча та натхненна людина, повністю віддається мистецтву. Мріє досягти високих цілей у своїй справі.
  Для широкого загалу читачів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477.51)
П 63
  POST SCRIPTUM [Текст] : літ. альманах. [Вип. 1]. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2019. – 79 с. : фот. – Укр., рос.

  Колективна збірка віршів та прозових творів чернігівської літературної студії "Post Scriptum". Видання збірки припало на десятий рік існування студії у місті. Твори друкуються двома мовами.
  Для широкого загалу читачів.

271.22(470)
С 92
  Схиепископ Петр (Ладыгин): Непоколебимый столп Церкви Катакомбной (1866–1957 годы) [Текст] / [публ., подгот. текста, вступит. ст., сост., коммент. : В. В. Шумило, С. В. Шумило]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Глазов : Глазовская типография, 2013. – 106, [1] с. : ил.

  Автобіографія схиєпископа Петра (Ладигіна), останнього ієрарха Російської Катакомбної Церкви часів гонінь, – одна з рідкісних пам'яток церковного життя XX століття, яка розповсюджувалася серед віруючих самвидавом протягом майже 50-ти років і лише сьогодні отримала можливість побачити світ у відкритому виданні. Автобіографія містить рідкісні і важливі відомості про події кінця XIX – першої половини XX століття, що відбулися в Російській Православній Церкві, в тому числі – про особливості монастирського життя на Афоні, про суперечки про ім'я Боже, що спалахнули в російських афонських монастирях у 1912–1913 рр., про Помісний Собор РПЦ 1917–1918 рр., про життя віруючих під час гонінь на Церкву в Радянському Союзі. Автобіографія була одним із найпопулярніших творів серед катакомбних християн Росії, України та Білорусії, про що свідчать безліч списків і друкованих варіантів, які дійшли до нас, а також наявність декількох редакцій цього тексту. Автобіографічний твір схиєпископа Петра написаний живою народною мовою, містить багато цікавих подробиць, легко читається. Це видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться православ'ям та історією Церкви.

821.09(477)
А 46
Александров, Олександр Васильович.
  Література Київської Русі: між міфопоетикою і християнським символізмом [Текст] : [статті, монографія]
/ Олександр Александров. – Одеса : Астропринт, 2010. – 470 с.

  У запропонованій читачам книзі розвивається думка про своєрідність літератури Київської Русі ХІ–ХІІ ст., яка зумовлена тим, що вона виникла на перехресті двох епох вербальної творчості: міфопоетичної, укоріненої у глибинах народного духу, та канонічного християнського символізму в його візантійському варіанті. Різностадіальністю розвитку вербальної творчості на Київських та грецьких землях пояснюються основні особливості писемних пам'яток раннього періоду.
  Адресована вченим-медієвістам, студентам-філологам, усім, хто цікавиться вітчизняними старожитностями.

821(477.51)
К 71
Коса, Наталія.
  Вірші без редакції [Текст] : [зб. віршів]
/ Наталія Коса. – Чернігів : SCRIPTORIUM, 2018. – 47, [1] с. : фот. кольор. – (Серія літературної студії POST SCRIPTUM). – Укр., рос.

  Перша збірка віршів Наталії Косої присвячена темам, які близькі кожній людині, якщо вона не йде по життю байдужо, якщо їй властиво задумуватися про долю свого народу, про вічність і про любов. Вірші написані двома мовами – українською та російською, які іноді змішуються в одному творі: авторка передає двомовність того середовища, в якому живе.
  Тремтливі, вишукані і задушевні, твори Наталії Косої, філолога-бібліотекаря, учасниці університетської літературної студії Post Scriptum, призначені для широкого загалу читачів.

130.2
С 72
Співак, Володимир Васильович.
  Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури ХVII ст. [Текст] : монографія
/ Володимир Співак ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковского. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – 327 c.

  Монографію присвячено дослідженню філософської складової проповідей Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII століття. Використовуючи культурологічний підхід, автор здійснює цілісний та широкомасштабний аналіз "позаакадемічного" рівня філософської культури українського бароко, що лишила слід у релігійних проповідях і трактатах мислителя. Розглянуто зміст філософських поглядів, уміщених у текстах Антонія Радивиловського, в контексті морально-етичного вчення українських та польських церковних мислителів XVII століття.
  Для широкого кола фахівців у галузі теорії та історії культури, історії вітчизняної філософії та літератури, теоретиків і практиків культури, викладачів та студентів культурно-мистецьких та гуманітарних вищих навчальних закладів.

821.09(410)
К 60
Колесник, Елена Сергеевна.
  "Король Лир": миф и триллер [Текст] : монография
/ Елена Колесник ; Нац. ун-т "Черниг. коллегиум" им. Т. Г. Шевченко. – Чернигов : ЧНТУ, 2018. – 567 с. : табл.

  Монографія присвячена структурі та проблематиці трагедії В. Шекспіра "Король Лір", яка розглядається в найширшому культурологічному контексті: від її міфологічних витоків і паралелей до її впливу на сучасне мистецтво, зокрема – на жанр трилера.
  Для фахівців, аспірантів і студентів, які спеціалізуються на гуманітарних дисциплінах, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами становлення сучасної культури.
  Публікація здійснена в рамках проєкту "Європейські антитоталітарні практики" ("European Antitotalitarian Practices") 599704-EPP-l-2.018-1-UA-EPPJMO-MODULE.

   

  Вийшов у світ перший випуск наукового альманаху "Афонська спадщина".
  Назва альманаху дуже символічна й відповідальна. Свята Гора Афон та її духовна спадщина упродовж ось уже 1000 років відігравала і продовжує відігравати дуже важливу роль у житті Православ'я як на українських землях, так і в усьому слов'янському світі.
  Протягом свого багатовікового подвижництва на Святій Горі слов'янськими насельниками афонських обителей було накопичено унікальний історичний і духовний досвід, створено неповторні зразки східнохристиянської культури. Цей безцінний спадок – окраса Вселенського Православ'я і одночасно – важлива складова духовної традиції слов'янських народів.

821(477.51)
Н 87
  Ну що б, здавалося, слова. [Текст] : зб. літ. творів викл. і студентів Нац. ун-ту "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка / [уклад. О. М. Ященко]. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – 255 с. – Укр., рос.

  Це не звичайна літературна збірка. Це пласт літературної культури (аматорської чи професійної) наших працівників і студентів. Вочевидь, нам удалося виявити далеко не всіх авторів та зібрати далеко не всі їх твори. Але в такий спосіб ми хотіли привернути увагу читачів до поважної історії нашого навчального закладу, об'єднати людей, яким було цікаво колись і сьогодні вчитися чи працювати в нашому університеті, дати відчуття належності до нашої великої, багатотисячної педагогічної родини.
  Ми вдячні всім викладачам, студентам, співробітникам, теперішнім та колишнім, хто підтримав нашу ідею і погодився надати свої твори для публікації.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

271.22(470)
Ш 96
Шумило, В. В.
  Русская Истинно-Православная Церковь [Текст] : происхождение, история
/ В. В. Шумило, С. В. Шумило. – Чернигов : Вера и Жизнь, 2012. – 67 с. : ил., фот.

  Історичне дослідження "Російська Істинно-Православна Церква: походження, історія" присвячене долі православних катакомб XX століття, тобто тієї частини Російської Православної Церкви, яка після 1927 року пішла в підпілля, не погодившись з курсом офіційного православ'я, а саме – з вимогою радянської влади підкоритися та служити їй. Книга містить багатий довідковий апарат: імена катакомбних діячів, дати подій, тексти указів і постанов, забезпечена ілюстративним матеріалом. Призначена для широкого кола читачів.

Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

271.2(477.51)
Ш 96
Шумило, Виталий Викторович.
  Схиархимандрит Лаврентий и его время [Текст] : очерк церковной истории Черниговщины (1868–1950 годы)
/ Виталий Шумило. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Чернигов : Православное издательство, 2012. – 87 с. : ил.

  На прохання читачів виходить у світ третє видання роботи "Схиархімандрит Лаврентій і його час", у якій зроблена спроба історіософського осмислення доль Руської Церкви у XX столітті. У нарисі навмисно не описується життя отця Лаврентія в подробицях, але акцентується увага на самій епосі, в яку служив архімандрит. Автор постарався продемонструвати на прикладі конкретної історичної особистості, до того ж особистості видатної та шанованої православним народом, усю складність, заплутаність і суперечливість епохи. Метою цього дослідження було показати сповідництво одних та падіння інших, як вчиняли Новомученики і Сповідники Руської Церкви й чому саме так, а не по-іншому; чому компроміс з богоборством для них був категорично неприйнятний і, нарешті, що таке сергіанство. Крім того автор спокійно, без осуду, торкається таких сторін розуму й душі церковного читача, які спонукали б його до осмислення минулого і до покаяння. Адже від правильного, православного розуміння церковними людьми цього питання прямо залежить, яке православ'я ми сповідуємо, а в кінцевому підсумку – і майбутнє Руської Церкви.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

271.2(470)
С 49
  Служба Собору Святых Отец Исповедник Церкве Катакомбным [Текст] / Свято-Богородицкий Леснинский монастырь ; [публ., подг. текста, вступ. ст. монахини Евфросинии (Молчановой), С. М. Шумило, В. В. Шумило]. – Чернигов ; Провемон : Вера и жизнь, 2015. – 59 с. : ил.

  Служба присвячена Отцям-сповідникам Катакомбної Церкви в СРСР, які несли важкий хрест пастирського служіння в роки правління богоборчої радянської влади – роки страшних гонінь на віру і Церкву.
  Катакомбна (або інакше – Істинно-Православна) Церква – та частина Російської Православної Церкви, яка після 1927 року пішла в підпілля ( "катакомби"), не погодившись з курсом "офіційного православія", а саме – з вимогою радянської влади підкоритися та служити їй, заради "легалізації" пожертвувавши своєю внутрішньою духовною свободою.
  Історія Катакомбної Церкви наразі залишається недостатньо вивченою і чекає на свого дослідника.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477.51)
Р 69
Ромашов, Дмитрий Анатольевич.
  Верность [Текст] : стихи
/ Дмитрий Ромашов. – Чернигов : Вера и Жизнь, 2005. – 121, [2] с. : ил.

  У Ваших руках, читачу, збірка віршів православного поета з російської провінції. Вони прості за формою, іноді в цих поезіях не до кінця витриманий літературний стиль, але в них дуже багато сердечного почуття, ніжності і любові, вірності – яких так не вистачає в цьому холодному столітті… Так, саме любові та вірності – Богові, нареченій, дружині, своєму народові, Батьківщині, Церкві. . Все життя православного християнина – це свідчення світу про Христа, про спасіння й вічне життя, радісна звістка про вірність своєму Творцеві. Про це ці печально-радісні вірші-проповіді.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477.51)
Б 39
Безкровний, Дмитро Іванович.
  Стигне квітка [Текст] : вірші
/ Дмитро Безкровний. – Чернігів : Scriptorium, 2018. – 151 с. : іл. – (Серія літературної студії POST SCRIPTUM). – Укр., рос.

  Вірші Дмитра Безкровного, учасника університетської літературної студії Post Scriptum (Національний університет "Чернігівський колегіум"), відверті й задушевні. Це перша збірка молодого автора, яка приваблює витонченою мелодикою поезій. Книга призначена для широкого загалу читачів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється