ДЕРКАЧ Наталія Валеріївна

ДЕРКАЧ Наталія Валеріївна

811.111
Д 36
Деркач, Наталія Валеріївна.
  Соціопрагматичні особливості інтонації англійського прислів'я [Текст] : [монографія] / Наталія Валеріївна Деркач ; Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Київ. фонет. шк. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 220 с. : іл., табл.

  Монографію присвячено вивченню варіативності інтонації англійських прислів'їв під дією таких соціопрагматичних чинників, як комунікативно-прагматична функція прислів'я, ситуація спілкування та комунікативно-рольовий статус мовця порівняно зі слухачем. Сформовано змістову матрицю ізоморфних соціально значущих і мовних ознак текстів малої форми, що надає уявлення про ступінь тяжіння інших текстів малої форми до прислів'їв за кількістю спільних рис. У праці обгрунтовано узагальнену модель усної актуалізації англійського прислів'я й наведено експериментально встановлені інваріантні інтонаційні моделі англійських прислів'їв, пов'язані з виконуваними ними комунікативно-прагматичними функціями впливу, оцінки та узагальнення. Виявлено специфіку впливу соціокультурних факторів ситуації спілкування й комунікативно-рольового статусу мовця порівняно зі слухачем на інтонаційне оформлення прислів'їв.
  Монографію призначено для науковців-філологів, викладачів англійської мови, аспірантів і студентів.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється