ПЛАКСЮК Юрій Олександрович

ПЛАКСЮК Юрій Олександрович

84(4УКР)
П 37
Плаксюк, Юрій Олександрович.
  Все в минулому [Текст]. Кн. 1. В тенетах долі / Юрій Плаксюк. – Київ : Дніпро, 2014. – 630, [1] с. : фот.

  Одна із небагатьох історичних книжок про Полонський район (волость, повіт, район) Хмельницької області, яка відтворює складні суспільні процеси та непересічні події краю з кінця дев'ятнадцятого – по шістдесяті роки двадцятого століть. Перша і друга книги, об'єднані спільною назвою "Все в минулому", переповідають життєдіяльність кількох місцевих родин на тлі розгорнутої панорами звитяжної у боротьбі, але трагічної у здобутках долі багатонаціонального українського народу.
  Чи було "все в минулому" так, як оповідає автор, справедливо може запитати допитливий читач. Ні, не сповна так. Але здебільшого так могло бути в ті буремні роки, коли діди і прадіди ще й не передбачали нашу появу на цій грішній землі. Сто років тому в наших містах і селах коїлось багато чого нам незрозумілого, жахливого і фатального, від чого й досі кровоточать рани неньки України. То чому ж не захистились, не відстояли, не визволились? На це уже ніхто не дасть достовірної відповіді, оскільки вічність назавжди поглинула минулу буремну епоху аби розкласти перебіг усіх подій по полицях людської історії та їх утаємничити.
  Перша книжка під назвою "В тенетах долі" є швидше художнім твором, а не документальною розповіддю про Полонський край і його мешканців. І все ж, опис життя літературних героїв відтворено на основі переказів, спогадів, записів та сімейних реліквій конкретних родин, що у своїй більшості знайшли архівне та документальне підтвердження. Саме вони, як ніщо більше спонукають до подальшого вивчення історичних джерел району, біографія якого мічена прадавніми діяннями руських і литовських князів (у т. ч. Святого Володимира), гетьманів і полководців козацької доби, ватажків польського повстання тисяча вісімсот шістдесят третього року, борців за незалежність України, видатними національними митцями Лесею Українкою, Перецом Маркішем, Лео Молом (Леонідом Молодожанином), війнами, голодомором, невтомною працею та неймовірним прагненням полончан до відродження краю. Але і це, на жаль, як і все суще, згодом стане минулим.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

 

821(477)
П 37
Плаксюк, Юрій Олександрович.
  Все в минулому [Текст]. Кн. 2. Тропа на небеса / Юрій Плаксюк. – Київ : Дніпро, 2017. – 557, [2] с.

  Друга книга продовжує відтворення складних процесів та непересічних подій Полонського району Хмельницької області і охоплює період тридцятих – шістдесятих років минулого століття.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано три примірники книги.

84(4УКР)
Я 47
Яковишин, Леонід Григорович.
  З нестихаючим сердечним щемом [Текст] : статті, інтерв'ю / Леонід Яковишин ; [ред.-упоряд. Г. А. Войток]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 295 с., [32] с. : фот.

  Згадаймо слово великого Івана Франка: "Мій патріотизм – се не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо". Втім і для такого "ярма" філософ Альберт Ейнштейн написав уточнення: "Бажай не того, щоб добитися успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс". Шлях до "сенсу життя" показав древній математик і філософ Піфагор: "Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: "Що я маю зробити?". Увечері, перш ніж заснути, – "Що я зробив?". Стосовно громадської позиції "І чути не чув, і бачить не бачив, але й мовчати не збираюся" є такі слова українського класика-байкаря Леоніда Глібова: "Нічого ослові дорікати... Лучче б розуму спитати у того, хто його найняв".
  Як втілюються на практиці в українському суспільстві такі та інші повчання й застереження великих – читайте в публікаціях даної збірки.

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
  Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / [уклад.: В. Бородін, М. Павлюк, О. Бороня]. – Київ : Дніпро, 2010. – 605 с.

  До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

84(4УКР)
У 45
  Український вертеп: вертеп у драматургії, прозі та поезії XIX-XX ст. [Текст] : [збірник] / [упоряд. М. М. Сулима]. – Київ : Дніпро, 2010. – 606 с.

  Вертеп після його "відкриття" в 1840-х pp. залишається чи не найуніверсальнішою мистецькою формою. Двоповерховість, поєднання сакрального й профанного, трагічного й комічного перетворило дерев'яну скриньку з ляльками на одну з моделей світу. Від часу виникнення вертепу, а особливо після публікації тестів та наукових описів цього пересувного театру, у ньому віддзеркалилися майже всі суспільні зміни, які сталися в Україні. Та й саме слово "вертеп" набуло додаткових значень. Біля витоків цих процесів, як не дивно, стояли П. Куліш та Л. Глібов: один підказав способи модернізації вертепу, другий, назвавши місто "вертепом добра і зла", зробив перший внесок у розширення семантичного гнізда лексеми "вертеп".
  Пропонуючи вашій увазі цей збірник, де зібрано зразки багатьох із перелічених видозмін, які сталися з вертепом, сподіваємося, що він послужить імпульсом для подальших пошуків – і на папері, і на сцені.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477.51)
Г 61
Головко, Дмитро Андрійович.
  Співучі Піски [Текст] : вірші, поеми, новели, афори, спогади / Дмитро Головко. – Київ : Український письменник, 2018. – 199 с. : іл., ноти.

  "Співучі Піски"... Читач одразу здогадається: мова піде про рідне село автора. І не помилиться. Однак у книзі село підняте до історичних висот, до узагальнення. Як у краплині роси відбивається все навколишнє, так і в іскрині малої батьківщини відбилася доля цілого покоління. Про нього й піде розповідь як поетичним, так і прозовим словом. Щирим, сповідальним.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

75(477)
М 30
  Іван Марчук: вчора, сьогодні. завжди [Текст] : [альбом] / [пер. з англ.: Роман Бойко, Ірина Безкоровайна ; передм. Т. Стрипко]. – Київ : Дніпро, 2013. – 103 с. : кольор. іл.

  Новий альбом видатних робіт Івана Степановича Марчука – народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, людини, що увійшла до списку ста геніїв людства, відкриває читачеві не тільки багатство таланту художника, але й розповідає про непростий життєвий і творчий шлях славетного українця.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477)
А 72
Антонич, Богдан-Ігор Васильович.
  Повне зібрання творів [Текст] / Богдан Ігор Антонич ; [упоряд. і комент. Д. Ільницького ; передм. М. Ільницького]. – Львів : Літопис, 2009. – 968 с. + 32 с. іл.

 

  До першого повного зібрання творів українського поета, прозаїка, перекладача та есеїста Богдана Ігоря Антонича (1909–1937) увійшли: шість поетичних збірок; поезії поза збірками; поетичні переклади; дві редакції лібретта опери "Довбуш"; прозові твори; статті; начерки, плани, фрагменти; листи. Усі тексти подано за першоджерелом. У "Додатках" вперше опубліковано документи та нотатки з архіву письменника. Видання містить коментарі, абетковий покажчик творів та ілюстрації.

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
С 60
Солдатенко, Валерій Федорович.
  Революційна доба в Україні (1917-1920 роки): логіка пізнання, історичні епізоди, ключові постаті [Текст] / Валерій Солдатенко. – Київ : Пріоритети, 2012. – 520 с.

  Книга репрезентує новітні напрацювання автора у дослідженні революційної доби 1917–1920 pp. в Україні. Науковий інтерес зосереджується на ключових проблемах: співвідношенні соціальних та національних детермінант як органічних складових суспільних процесів, напрямів боротьби, домінантних ідейно-політичних і партійних тенденціях, дискусійних аспектах непростого осягнення і реалістичного відтворення комплексної картини досвіду однієї із найскладніших сторінок вітчизняного минулого.
  Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться і вивчає історію України.

63.3(4УКР) / 9(С2)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович
  Твори [Текст] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; редкол.: [П. Сохань (голов. ред. та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Львів : Світ, 2002 – .
  Т. 6 : Серія " Історичні студії та розвідки" (1895-1900). – 675 с.

  Шостий том зібрання праць М. Грушевського є другим томом серії "Історичні студії та розвідки" і охоплює період 1895–1900 pp. У ньому вміщені публікації документів, джерелознавчі розвідки і передмови, історичні статті та науково-інформаційні матеріали.
  Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.

821(477.51)
Б 90
Будлянський, Микола Георгійович.
  Смак пізнього яблука [Текст] : (вірші різних років) / Микола Будлянський. – Чернігів : Десна, 2018. – 207 с. : іл.

  У збірці представлені вірші різних років як громадянської тематики, так інтимна й пейзажна лірика, сповнена самобутньою образністю, багатством та сокровенністю почуттів і думок.
  Автор пов'язав свою долю з роботою в газеті, тому в його творах так багато животрепетного, ніби вихопленого з життя.

84(4УКР)
В 65
Войток, Григорій Андрійович .
  Безбатченки [Текст] : [роман] / Григорій Войток ; [авт. передм. Д. Головко]. – Чернігів : Десна, 2016. – 351 с.

 

  Після перемоги над фашистськими загарбниками в українських селах жило багато одиноких матерів: солдатських вдів, покриток, дружин репресованих сталінщиною чоловіків. В страшних злиднях і нелюдській праці піднімали вони на ноги своїх безбатченків. Та чи не найтяжче їм було терпіти і долати знущання від тих представників "народної" влади, яких поет-шістдесятник Василь Симоненко назвав байстрюками катів останніх. В романі показано, як бідні матеріально, але багаті душею люди вибудовують собі кращу долю, ніж їхні мучителі – багаті матеріально, але з дешевою звірячою душею.

84(4УКР)
Т19
Тарасюк, Г. Т.
  Ковчег для метеликів [Текст] : новели / Галина Тарасюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 498 с. – Прогр. "Українська книга".

 

  У нову книгу відомої української письменниці Галини Тарасюк – віртуозного майстра лаконічної прози – ввійшли новели, написані за роки Незалежності. У цих маленьких шедеврах, як у гранях алмазу, відсвічує життя українського суспільства на межі тисячоліть, на "тектонічному розломі" епох, у всій його драматичності і оптимістичному передчутті щасливих перемін. Хоча свій стиль, манеру письма авторка називає абсурдним реалізмом, але пише вона святу правду про свій час, свій народ і про себе, демонструє майстерне володіння всіма жанрами і формами прози та вражаюче знання сучасного життя.

821(477)
Л 48
Лепкий, Богдан Сильвестрович.
  Мазепа [Текст] : трилогія : іст. повісті. [Ч. ІІ]. Не вбивай ; [Ч. ІІІ]. Батурин / Богдан Лепкий. – Львів : Каменяр : Манускрипт, 1991. – 487, [1] c.

 

  Трилогія "Мазепа" відомого українського письменника (1872–1941) відображає складні історичні процеси, що відбувалися на Україні в першій четверті XVIII століття. В другій та третій частинах трилогії, що ввійшли в дану книгу, розповідається про останні роки життя гетьмана України Івана Мазепи, про його вболівання за долю України, її державність.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється