Видавництво "ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ"

Видавництво "ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ"

37.09
А 72
Антонець, Михайло Якович.
  Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Текст] : монографія / Михайло Антонець. – 8-ме вид., допов. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 305 с. : іл.

  У монографії розкриваються проблеми становлення Василя Сухомлинського як педагога-гуманіста, процесу, форм і методів шкільного навчання, перевантаження учнів, оцінювання їхніх навчальних досягнень, аналізу уроку, педагогічної творчості і майстерності вчителя, значення і вивчення рідної мови, оновлення змісту навчально-виховного процесу.
  Для вчителів, працівників освіти, студентів вищих педагогічних навчальних закладів і факультетів, дослідників у галузі теорії і історії педагогіки, психологів і батьків, для всіх, кого цікавлять минуле, сучасне і майбутнє загальноосвітньої школи.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

821(477)
Б 48
Берестяний, Олександр Миколайович.
  З чиєїсь легкої руки [Текст] : лірика, мініатюри, пісні / Олександр Берестяний. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 147 с.

  Нова збірка "З чиєїсь легкої руки" рівненського поета Олександра Берестяного складається з чотирьох розділів, перев'язаних талановитими фотороботами відомого фотохудожника Олександра Майструка. Це філософська й інтимна лірика, вірші на кожну літеру абетки, гумористичні мініатюри і тексти пісень.

908
З-34
  Зарічненщина. Зелений туризм. Нобель [Текст] : [фотоальбом] / [відп. за вип. Тамара Алексіюк]. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 72 с. : кольор. іл. – (в опр.).

  Зарічненщина – справжня перлина Поліського краю, яка дивує і зачаровує своїми синьоокими озерами та ріками, мальовничими краєвидами, щирістю та щедрістю поліської душі, неповторною красою древніх православних храмів.
  Мальовнича природа та непідкупна гостинність жителів району не можуть залишити байдужими ні туристів, ні інвесторів.

783
Ц 44
  Церковні піснеспіви-псалми [Текст] : із нар. джерел / зібрав та упоряд. Олекса Новак. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 210 с. : іл.

  Пропоновані читачу псалми зібрані у православних парафіях Волині і впорядковані Олексою Новаком. Вони сприятимуть піднесенню духовності віруючих України, знайдуть практичне застосування в діяльності церковних хорів. Ці шедеври викличуть захоплення в усіх, хто цікавиться народною творчістю в царині художнього слова, фольклористикою та етнографією.

94(477)
В 54
  Віхи історії України в документах і матеріалах (1939–1991 рр.) [Текст] : хрестоматія / [уклад. О. В. Власюк та ін.]. – Рівне ; Острог : Волинські обереги, 2015. – 446 с. : табл.

  У хрестоматію включено документи і матеріали до вивчення курсу "Історія України". Вони торкаються багатьох так званих "білих плям", проливають нове світло на події Другої світової війни, драматичний і суперечливий шлях українського народу до утвердження держав­ної незалежності. Посібник пройшов всебічну апробацію під час пе­дагогічної практики студентів-істориків Національного університету "Острозька академія" та Рівненського державного гуманітарного уні­верситету.
  Посібник розрахований на вчителів, викладачів коледжів, гімназій, ліцеїв та студентів історичних факультетів ВНЗ.

94(477)
В 54
  Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку XX ст.) [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Сидорук [та ін.] ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Рівне ; Острог : Волинські обереги, 2010. – 391 с.

  У хрестоматію включено документи і матеріали до вивчення курсу "Історія України”. Вони висвітлюють основні віхи української історії від найдавніших часів до початку XX ст. Посібник пройшов всебічну апробацію під час педагогічної практики студентів-істориків Національного університету "Острозька академія" та історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.
  Посібник розрахований на вчителів, викладачів коледжів, гімназій, ліцеїв та студентів історичних факультетів ВНЗ.

821(477)
К 64
Кондратюк, Андрій Іванович.
  Там земля мила [Текст] : повісті, оповідання, есеї, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 199 с.

  До нової книги відомого сучасного українського письменника Андрія Кондратюка увійшли повісті, оповідання, есеї, спостереження, написані в останні роки.

821(477)
К 64
Кондратюк, Андрій Іванович.
  Старина [Текст] : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 203 с.

  До нової книги відомого сучасного українського письменника Андрія Кондратюка увійшли повісті, оповідання, спостереження, написані в останні роки.

821(477)
Р 26
Рафаловський, Ігор Михайлович.
  Терновий шлях [Текст] : твори / Ігор Рафаловський. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 246 с. : фот.

  У книзі "Терновий шлях" зібрані твори Ігоря Рафаловського – активного учасника молодіжного підпілля міста Рівне, члена націоналістичної групи "Юнаки" (псевдо "Непереможний"), за які він був арештований та засуджений до 10 років ув'язнення у виправно-трудових таборах.
  Вперше у книзі публікується літературно-публіцистичний журнал "Зоря", який був виданий підпільною молодіжною організацією Рівного у 1946 році та був віднайдений разом із повістю "Терновий шлях" дочкою Ігоря Рафаловського Богданою у судовій справі.
  Для широкого кола читачів та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

712
Г 65
Гон, Максим.
  Місто пам'яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного [Текст] : [монографія] / Максим Гон, Петро Долганов, Наталія Івчик. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 230 с. : іл.

  У монографії висвітлено сутність символічного простору, вплив політики пам'яті на формування меморіальних ландшафтів міст. На основі сучасних теоретичних підходів розкрито процес формування меморіального простору Рівного з часу здобуття Україною суверенітету, вплив на нього декомунізації, а також проаналізовано меморіальний ландшафт міста в гендерному ракурсі. Книга адресована як експертам у царинах історії, політології, соціології міста й гендерних студій, так і широкому колу читачів, які осмислюють суспільно-політичні процеси в Україні.

37
Г 65
Гончаренко, Семен Устимович.
  Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення [Текст] / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 189, [1] с.

  В авторському тлумаченні розкрито сучасне розуміння суті, структу­ри педагогічних законів, закономірностей і принципів. Розглядаються за­кони навчання і виховання, які дістали визнання науково-педагогічної громадськості; соціальної обумовленості цілей, змісту, форм, методів навчан­ня, розвивального і виховуючого впливу навчання на учнів; обумовленості результатів навчання характером діяльності і спілкування учнів; цілісності і єдності педагогічного процесу; взаємозв'язку і єдності теорії і практики в навчанні; взаємозв'язку і взаємообумовленості індивідуальної, групової і колективної навчальної діяльності.
  Для студентів педагогічних інститутів і університетів, а також для наукових працівників в галузі освіти, викладачів, аспірантів і докторантів, слухачів інститутів і курсів підвищення кваліфікації працівників освіти, учителів, які бажають підняти рівень своєї педагогічної культури і тим самим – ефективність педагогічного процесу.

821(477)
М 14
  Майдан. Війна [Текст] : збірник / Рівн. орг. Нац. спілки письменників України ; [упоряд. Лілія Рибенко]. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 116 с. : ноти.

  До збірника увійшли поетичні, прозові, публіцистичні твори письменників, чиє гаряче серце і натхненне слово камертонно відгукнулися на українську Революцію Гідності з її вольтовою напругою боротьби, з жертовним самозреченням Героїв, які, не шкодуючи життя, піднялися на захист свободи і демократичних цінностей. Представлений художній доробок ляже ще однією цеглиною у величний постамент всенародної пам'яті про відважних борців Майдану, про мужніх українських воїнів, які захищають нашу незалежність на східних рубежах.
  Книга розрахована на широке коло читачів.

94(477)
Г 65
Гон, Максим.
  ROWNE: обриси зниклого міста [Текст] / Максим Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 194 с. : іл.

  У книзі висвітлено життєдіяльність однієї з національних громад, яка в десятиліття, що пролягли між двома світовими війнами, становила більшість населення Рівного – євреїв. Автор розкрив їхню участь у суспільно-політичному житті, економіці міста, діяльність громадських організацій, відобразив окремі аспекти міжнаціональних взаємин.
  Герої книги – як відомі в Рівному й на Волині громадсько-політичні діячі, меценати, так і ті містяни, яким щодня доводилося боротися з бідністю. Таким чином, на сторінках цієї книги відтворено не тільки ті чи інші аспекти громадсько-політичного життя в Рівному, а й історію повсякдення.
  Книга адресована історикам, краєзнавцям, етнополітологам, всім тим, хто цікавиться минувшиною Рівного й вітчизняною історією загалом.

94(477)
Г 70
  Городищенські ретроспекції [Текст] / упоряд. Неоніла Диб'як. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 394 с. : іл., фот.

  Увазі читачів пропонується дослідження історії сіл та хуторів Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області з прадавніх часів до наших днів. В основу книги лягли відомості документів архівних фондів, наукових джерел, спогади очевидців. Картини минулого села розгортаються на масштабному тлі сповненої величі і трагізму української історії. Безкомпромісна правда, любов до рідного краю – принципи, на яких базується викладена в книзі інформація. Вона буде цікавою широкому колу читачів.

821(477)
Б 83
Боровець, Борис Тимофійович.
  Фанат, або Хроніка одного життя [Текст] : повість-спогад / Борис Боровець. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 223 с. : фот.

  Повість-спогад сучасного українського письменника Бориса Боровця – розповідь про драматичну долю заслуженого тренера України з греко-римської боротьби Станіслава Коваля.

821(477)
Г 63
Гольдін, Сергій В'ячеславович.
  Художник та його друг [Текст] : роман / Сергій Гольдін. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 239 с.

  Сергій Вячеславович Гольдін народився 1968 року в місті Луцьку. В Рівному пройшли дитинство та юність. Видав чотири збірки віршів: “Неопрятные элегии”, “Рівненський полонез”, “Пелюстки”, “Міста грішних”. “Художник та його друг” – перша книжка прози. Цей роман про нас, чоловіків та жінок, нашу віру, працю, дружбу, кохання, любов, наше невеселе і повчальне минуле, наше не дуже ласкаве сучасне, про наші сподівання на майбутнє.

821(477)
Ф 32
Фединчук, Богдан.
  Люстрація любов'ю [Текст] : [поезія] / Богдан Фединчук ; [авт. передм. М. Руцький]. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 127 с. : іл.

  Ця книга – окремі художні полотна, де за акварель – слово, огранене філософією людського буття та почуттів.
  Для широкого читацького загалу.

070
Б 24
  Барви слова [Текст] : кн. про життєвий і творчий шлях Григорія Дем'янчука / упоряд. : Василь Басараба, Любов Дем'янчук. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 223 с. : фот. – (Золоті імена Рівненщини).

  Цим виданням продовжуємо серію "Золоті імена Рівненщини" про знаних у краї людей, чиї суспільні і професійні здобутки можуть бути взірцем для наслідування та поцінування.
  У третій книзі цієї серії розповідається про заслуженого журналіста України, почесного члена Всеукраїнської спілки краєзнавців, письменника Григорія Семеновича Дем'янчука.
  Видання ілюстроване світлинами.
  Для широкого кола читачів.

821(477)
К 64
Кондратюк, Андрій Іванович.
  Батькова клуня [Текст] : повісті, розмисли, спогади, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 171 с.

  До нової книги відомого сучасного українського письменника Андрія Кондратюка увійшли повість, розмисли, спогади, спостереження, написані в останні роки.

821(477)
К 64
Кондратюк, Андрій Іванович.
  Давні листи [Текст] : повісті, оповідання, спогади, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 151 с.

  До нової книги відомого сучасного українського письменника Андрія Кондратюка увійшли повісті, оповідання, спогади, спостереження, написані в останні роки.

821.161.2.09
Ш 37
Плющ, Леонід Іванович.
  Екзод Тараса Шевченка. Навколо "Москалевої криниці" [Текст] / Леонід Плющ. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 345 с.

  Автор книги Леонід Плющ (1938–2015) відомий правозахисник, дисидент, культуролог, літературознавець. Його монографія "Екзод Тараса Шевченка. Навколо "Москалевої криниці" – оригінальне психолого-семіотичне дослідження.
  В дослідженні Шевченко живий, контроверсійний наш сучасник.
  Книга складається з окремих статей, поєднаних у струнку і послідовну композицію.
  Книга друкується за виданням Канадського Інституту Українських студій Альбертського університету. Едмонтон. 1986.
  Передмова відомого вченого літературознавця Юрія Шевельова.
  Для науковців, студентів філологічних факультетів та всіх шанувальників творчості Тараса Шевченка.

821(477)
Л 58
Лимич, Анна.
  Мура-Гламура [Текст] : вірші для дошк. та дітей мол. шк. віку / Анна Лимич ; худ. оформ. учнів мол. кл. Шк. образотвор. мистецтва Палацу дітей та молоді. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 31 с. : іл. кольор.

  "Мура-Гламура" – нова книга для дітей письменниці Анни Лимич (Войнарович). У книзі розповідається про котячі пригоди улюбленої кицьки Гламури, але герої віршів – усі, кого ми називаємо братами меншими. Поетичні твори мають не лише виховний, уявний, але й пізнавальний характер, вони заглиблюють маленького читача у чарівний світ природи, вчать добру, любові, повазі і милосердю до тварин. У творчому доробку автора усім відомі книги: "Мишенята" і "Під мухомором", які полюбилися діткам уже кількох поколінь. Приймаючи позитивний імпульс, і цю книгу залюбки читатимуть усією родиною, легко передаючи дивовижний настрій від сердечка героя до серця людини.

821(477)
Я 75
Ярмолюк, Любов Петрівна.
  Що таке на світі щастя? [Текст] / Любов Ярмолюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 40 с. : іл. кольор.

  "Що таке на світі щастя?" – нова дитяча книга автора. Прочитавши її, дитина зможе знайти відповіді на питання, що ж найцінніше в житті кожної людини і у чому полягає справжнє щастя.
  Для дошкільного та молодшого шкільного віку.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється