ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович

ТКАЧЕНКО Володимир Володимирович

338(477)
Р 64
    Розвиток цифрової економіки та запровадження принципів енергоефективності в економічну стратегію держави [Текст] : монографія / В. В. Ткаченко [та ін.]. ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : Фоліант, 2019. – 251 с.

  У монографії представлено результати теоретико-методологічних та прикладних досліджень розвитку цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави.
  Розкрито та обґрунтовано пропозиції щодо методології формування механізму реалізації економічної стратегії держави на засадах сучасних концептів: "Environmental economics", "Passive house", "Green lease", "Triple Zero", "nZEB", "Didgital economy".
  Досліджено можливість залучення додаткових фінансових ресурсів в енергоефективні проекти через технологію компенсаторного фінансування на основі відкладених податкових платежів (Tax Increment Financing – TIF).
  Представлено архітектоніку фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації персоналу в системі енергоменеджменту підприємства.
  Розроблено квантифікаційний процес формування прогностичної економіко-математичної моделі розвитку енергокластеру, що надасть можливість деталізувати етапи моделювання процесів енергозбереження в розрізі досліджуваної проблематики з урахуванням специфіки виробничо-комерційної діяльності всіх учасників інтеграційного формування.
  Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків.

336.1
T 626
Tkachenko, V. V.
    Financial Potential: strategic management in conditions of economic risk [Текст] / V. V. Tkachenko, I. V. Tkachenko, P. V. Puzyrova. – Kyiv : Kyiv National University of Construction  and Architecture, 2020. – 175 p.

  У монографії проведено наукове обґрунтування теоретичних положень фінансового потенціалу підприємств під впливом економічних ризиків. Розроблено методологічний підхід та практичні принципи їх управління та послідовність в оцінці рівня фінансового потенціалу, на який впливають економічні ризики. Визначено три рівні фінансового потенціалу: високий, середній та низький, та його профіль складається для кожного промислового підприємства. Запропоновано методичний підхід до вивчення економічних ризиків, розроблено та доповнено організаційне забезпечення стратегічного управління, що передбачає інтереси зацікавлених сторін.
  Рекомендації щодо управління фінансовим потенціалом промислового підприємства мають практичний характер і можуть бути використані у виробничій діяльності промислових підприємств.
  Ця колективна монографія буде корисною для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів та молодих учених, які досліджують питання фінансового потенціалу промислових підприємств під впливом економічного ризику.

75(477)
Б 61
Ткаченко, Володимир.
    Квіткочарівниця [Текст] : біогр. нарис про Катерину Білокур
/ Володимир Ткаченко, Ігор Коляда, Олексій Шубер. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. – 91 с.

  "Квіткочарівниця. Біографічний нарис про Катерину Білокур" є першою в українській біографістиці авторською спробою реконструкції яскравого образу відомої народної мисткині, осмислення феномену її особистості, висвітлення драматизму творчого шляху й особистого життя художниці на тлі подій в Україні XX століття.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється