СУПРУН-ЯРЕМКО Надія Онисимівна

СУПРУН-ЯРЕМКО Надія Онисимівна

78(477)
С 89
Супрун-Яремко, Надія Онисимівна.
    Музикознавчі праці [Текст] : [зб. наук. ст.]
/ Надія Супрун-Яремко ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Українознавча наук. б-ка НТШ, Число 27. – Рівне : Видавець О. Зень, 2010. – 573 с.

  Науковий збірник "Музикознавчі праці" містить вибрані дослідницькі статті різних років українського музикознавця, доктора мистецтвознавства, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка в Україні, професора Рівненського державного гуманітарного університету Надії Онисимівни Супрун-Яремко, представниці української діаспори на Кубані, яка, одержавши музикознавчу освіту в Харківському державному інституті мистецтв ім. Івана Котляревського, пов'язала життя і науково-педагогічну діяльність з Україною. Кожний із шести розділів збірника – Хоткевичезнавство, Кубанознавство, Музикознавство, Етномузикознавство, Творчі портрети, Статті-рецензії, відзиви, хронікальні нотатки, – складається із статей, що виокреслюють наукові інтереси авторки.
  Для працівників академічних наукових установ, фольклористів, музикознавців, культурологів, викладачів і студентів музичних закладів, а також усіх шанувальників музичного мистецтва.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано чотири примірники книги.

821(477)
С 89
Супрун, Ігор.
    Далеких днів неясний дим : поезія [Текст]
/ І. Супрун. Далеких дней неясный дым : стихотворения / И. Супрун. – Львів : Простір-М, 2019. – 112, [1], 105 с.

  У поетичній збірці "Далеких днів неясний дим", що належить представнику української діаспорі на Кубані (нині – Краснодарський край Російської Федерації), поету, письменнику, композитору і піаністу Ігорю Онисимовичу Супруну (1939–1978), зібрано юнацькі вірші, написані, за винятком кількох, у 1954–1959 роках. Ліричні, романтичні, філософсько-психологічні, політичні й сатиричні, вони зацікавлять читача щирістю, широтою, глибиною й силою художнього слова, тематикою, настроями, нетривіальними роздумами про те, що хвилює митця як істинного "сина свого часу".
  Для всіх, хто відчуває поезію в собі і полюбляє пізнавати її зі сторінок книжкових видань, відчуваючи при цьому тихі імпульси щастя.

821(477)
С 89
Супрун, Ігор.
    Далеких днів неясний дим : поезія [Текст]
/ І. Супрун. Далеких дней неясный дым : стихотворения / И. Супрун. – Львів : Простір-М, 2019. – 112, [1], 105 с.

  У поетичній збірці "Далеких днів неясний дим", що належить представнику української діаспорі на Кубані (нині – Краснодарський край Російської Федерації), поету, письменнику, композитору і піаністу Ігорю Онисимовичу Супруну (1939–1978), зібрано юнацькі вірші, написані, за винятком кількох, у 1954–1959 роках. Ліричні, романтичні, філософсько-психологічні, політичні й сатиричні, вони зацікавлять читача щирістю, широтою, глибиною й силою художнього слова, тематикою, настроями, нетривіальними роздумами про те, що хвилює митця як істинного "сина свого часу".
  Для всіх, хто відчуває поезію в собі і полюбляє пізнавати її зі сторінок книжкових видань, відчуваючи при цьому тихі імпульси щастя.

78(477)
Х 85
Супрун, Надія Онисимівна.
    Гнат Хоткевич – музикант [Текст] : музично-теоретичне дослідження
/ Надія Супрун. – Рівне : ЛІСТА, 1997. – 279, [1] с.

  У пропонованій монографії автор на архівних і документальних матеріалах висвітлює музичну діяльність і творчість універсального українського митця Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938), досліджуючи їх в єдності соціально-історичних, фольклорно-етнографічних, органологічних та композиторських аспектів. Призначена для музикознавців, фольклористів, композиторів, виконавців, студентів мистецьких вузів.

398.8(477.81)
Н 30  
    Народні пісні Рівненщини [Текст] : (фонограф. зб.) / Рівн. держ. гуманіт. ун-т, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Українознавча наук. б-ка НТШ, Число 41 ; [ред., упоряд., авт. передм. Н. О. Супрун-Яремко]. – Рівне : ПП М. Дятлик, 2013. – 458 с.

  "Народні пісні Рівненщини" – фонографічний збірник, що є результатом збирацької і транскрипційної роботи студентів кафедри музичного фольклору інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, що здійснювалась упродовж 2004–2012 років під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Н. О. Супрун-Яремко, доцента Р. В. Цапун та старшого викладача М. М. Бабич на індивідуальних заняттях з дисципліни "музично-етнографічна транскрипція". До збірника увійшли нотно-поетичні тексти 625 обрядових, станових та ліричних пісень, зібраних у 46 поселеннях 14 районів Рівненської області.
  Збірник призначений для музикантів, фольклористів, етнографів, краєзнавців, студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться народною піснею України, зокрема її локальних осередків, як в самій країні, так і за її межами.

821(470)
С 89
Супрун, Игорь Анисимович.
    Слезы д'Артаньяна [Текст] : повести и рассказы
/ Игорь Супрун. – Ровно : Волинські обереги, 2007. – 352, [1] с.

  У пропонованому читачеві томі вперше опубліковані повісті й оповідання молодого талановитого письменника, представника української діаспори на Кубані Супруна Ігоря Онисимовича (1939–1978), коротке, але змістовне життя якого було присвячене інтенсивній творчій роботі в галузі літератури і музики. Читачів зацікавлять інтригуючі сюжети повістей, лірика і реалістичність оповідань як спроба психологічного і сатиричного освітлення деяких сторін людського життя.

821(470)
С 89
Супрун, Игорь.
    Санкт-Петербургские мартовские иды [Текст] : [повесть]
/ Игорь Супрун. – Львів : Апріорі, 2015. – 227 с.

  Книга належить перу представника української діаспори на Кубані (Краснодарський край Російської Федерації), письменнику і композитору покоління "шістдесятників" Ігорю Онисимовичу Супруну (1939–1978). Головний твір книги, історико-філософська повість "Санкт-Петербургские мартовские иды", присвячена похмурій драмі, яка розігралася на Олімпі російської державності 11 березня 1801 року – вбивству імператора Павла І – і стала чи не символом прокляття влади. Окрім повісті, в книзі вміщено два оповідання на сучасну тематику з циклу "Неприснившиеся кошмары" – "Наша правда" і "Семинар", – а також цикл афоризмів і міні-есе "Мысли вчерне". У творах, вміщених у книзі, автор, за його словами, втілив кібернетично складну першооснову свого "я", "думку, яка пізнавши справжній масштаб і орієнтир, на противагу світові чуттєвих картинок, надала перевагу сухій абстрактності мапи, котру не кожному дано читати".

Н3.37
Я 72
Яремко, Б. І.
    Уторопські сопілкові імпровізації [Ноты]
/ Б. І. Яремко. – Рівне : Ліста, 1997. – 103 с.

  Пропонований навчальний посібник "Уторопські сопілкові імпровізації" складається з 13 транскрибованих (нотованих) автором сопілкових п'єс, записаних у 1978 р. в селі Уторопи Косівського району Івано-Франківської області від професійного традиційного народного музиканта Миколи Дмитровича Павлюка (1925–1996) – виконавця на трьох різновидах сопілки з шістьма грифними отворами.
  Музично-етнографічні матеріали, якими послужився автор для комплексного дослідження музично-інструментальної культури села, збиралися протягом 1978–1985 років від самого виконавця, його сина Дмитра Павлюка та деяких його колег.
  Для здійснення аналітичних транскрипцій (нотацій) автор застосував загальноприйняту в сучасному етноінструментознавстві методику, в якій відображена структура музичного твору; за допомогою певних знаків позначені засоби виконавської виразності та аплікатура. Отже, транскрипції подаються у вигляді дворядкової партитури (синтезуюча транскрипція), в якій виписані основний мелодичний каркас (перший рядок) і докладна розшифровка орнаментики (другий рядок). Ключові знаки визначають специфіку прямих і робочих (реальних) звукорядів п'єс, знаки при нотах – альтераційні зміни. Система ритмічної організації підкоряється не лише тактовій періодизації, але й закономірностям композиційної будови, що зумовлює використання і тактової риски, і "риски у вигляді тактової" (за К. Квіткою).
  Автор висловлює щиру вдячність усім народним музикантам с. Уторопи, а також редактору видавництва "Музична Україна" Валентині Пономаренко та працівниці Київської нотної фабрики Катерині Кордун за підготовку посібника до друку. Низько схиляю голову перед світлою постаттю Миколи Павлюка – незабутнього талановитого сопілкаря, мистецтво якого, зафіксоване в нотах, залишиться пам'яткою традиційної музичної культури його рідного села, Прикарпаття і всієї України.

Н3.5(07)
Я 72
Яремко, Б. І.
    Сопілкова музика гуцулів [Ноты]
/ Б. І. Яремко. – Львів : Сполом, 2014. – 178 с.

  Монографія є результатом багаторічної науково-творчої і педагогічної роботи в галузі карпатознавства кандидата мистецтвознавства, професора Богдана Івановича Яремка. Вона базується на зібраних ним у фольклористичних експедиціях, транскрибованих і досліджених 29 різножанрових п'єсах, що репрезентують гуцульську сопілкову традицію Космацько-Шепітсько-Уторопського регіону Косівського району Івано-Франківської області. Розглянуто конструкції, будову, звукоряди, аплікатури глобулярних сопілок (керамічна зозуля, окарина) (Розділ І), безсвисткових (фоярка, середня флоєра) та свисткових (денцівка) сопілок з шістьма грифними отворами і методичні поради щодо оволодіння грою на них (Розділ II), також "творчі портрети" провідних весільних сопілкарів Миколи Думитрака, Петра Реведжука, Григорія Линдюка, Миколи Павлюка і музикознавчий аналіз їхніх сопілкових п'єс (Розділ III).
  Для працівників академічних наукових і навчальних установ, музикантів-фольклористів, виконавців-сопілкарів, флейтистів, гобоїстів та кларнетистів, також усіх, хто шанує Гуцульщину, її інструментальну культуру і побут.

Н2.4
Х 83
Хоткевич, Г. М.
    Вокальні твори [Ноты]
/ Г. М. Хоткевич. – Львів : Апріорі, 2017. – 101 с.

  Нотний збірник "Гнат Хоткевич. Вокальні твори" містить 16 зразків камерно-вокальної спадщини універсального українського митця Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938), життя якого трагічно обірвалось у катівнях помпезного будинку Харківського НКВС, після чого прийшло багаторічне забуття. Як композитор Г. Хоткевич є автором близько 400 музичних творів, з-поміж яких чільне місце займають солоспіви у супроводі фортепіано на слова Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, П. Тичини, М. Філянського, Ю. Федьковича, Калідаси. Упродовж 1927–1930 pp. Харківське державне видавництво опублікувало 16 вокальних творів композитора, які виконувалися провідними співаками того часу. Вперше після довгого мовчання камерно-вокальна і вокально-хорова муза Г. Хоткевича зазвучала 28 грудня 1987 р. в Рівненському державному інституті культури на "Концерті з музичних творів Гната Хоткевича", присвяченому 110- річчю від дня народження митця. Неодноразово цей концерт повторювався протягом 1988–1992 pp. в Рівному, Харкові, Житомирі, Львові, Ленінграді, був записаний на Львівському телебаченні (1988).
  Ініціатор відродження імені і творчості Г. Хоткевича-музиканта, зокрема дослідниця його вокальної спадщини, доктор мистецтвознавства, професор Львівської Національної музичної академії імені М. Лисенка, Надія Онисимівна Супрун-Яремко є укладачем нотного збірника "Гнат Хоткевич. Вокальні твори", який призначається професійним співакам та студентам вокальних факультетів музичних закладів України.

  

  У пропонованому мемуарному виданні автор, співак (баритон) Володимир Володимирович Кравчук (1967–2005), уродженець Рівного, випускник Рівненського державного інституту культури (1990, диригентсько-хорове відділення) і Київської національної музичної академії імені П. І. Чайковського (1995, сольний спів), викладач музично-педагогічного факультету інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету (1995–2005), описує певні моменти періоду свого навчання в Рівненському інституті культури (1986–1990), Харківському національному університеті мистецтв імені І. Котляревського (1990–1992) та, частково, Київській національній музичній академії імені П. Чайковського (1992–1995). На сторінках щоденника постає образ молодої особистості, від природи наділеної яскравими музичними даними, яка торує нелегкий шлях свого становлення як професійного співака, зустрічаючи на цьому шляху талановитих педагогів, митців, людей, пов'язаних з духовним відродженням України.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється