ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна

ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна

84(4УКР)
Д 58
Довженко, Олександр Петрович.
 Щоденникові записи, 1939–1956 [Текст] = Дневниковые записи, 1939–1956
/ Олександр Довженко ; уклад. : В. В. Забродін, Е. Я. Марголіт ; пер. укр. текста Е. Е. Чугунова ; Держ. арх. служба України [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2013. – 877, [2], [8] с. : фотогр. – Укр., рос.

  Эта книга – первая полная научная публикация дневниковых записей Александра Петровича Довженко за период с 1939 г. по 1956 г. Согласно дневниковому жанру автор фиксирует основные события своей личной и творческой жизни, начиная с выхода на экраны фильма "Щорс" (1939) и до завершения работы над сценарием "Поэма о море» (1956). Подробно описаны исторические события, свидетелем которых был А. П. Довженко: присоединение Западной Украины к СССР, начало Великой Отечественной войны, отступление армии и оккупация Украины немецкими войсками, освобождение Украины (Харькова, Киева), послевоенные годы, смерть Сталина и последовавшие перемены в жизни страны. Отличительной особенностью этого пронзительного по откровению и эмоциональному накалу текста является его творческая составляющая. Именно страницам дневника А. П. Довженко доверял свои самые сокровенные творческие планы, разработки сценариев "Украина в огне", "Мичурин", рассказы и незавершенный роман "Золотые ворота".
  Текст записей передан в авторском изложении на русском и украинском языках с последующим переводом и расположен так, как он хранится в личном фонде А. П. Довженко в РГАЛИ.

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
К 90
Кульчицький, Станіслав Владиславович.
  Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі [Текст]. Кн. 1
/ Станіслав Кульчицький. – Київ : Темпора, 2013. – 503 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

  Книга професора Станіслава Кульчицького досліджує витоки та постання комуністичної доктрини в Європі та Росії XIX ст., природу радянської влади в СРСР, а також соціально-економічні й суспільно-політичні процеси в Україні у XX ст. Автор встановлює зовнішні та внутрішні причини трансформації демократичної революції в комуністичну аналізує природу національної радянської державності, вивчає здобутки й провали першого комуністичного штурму, замаскованого більшовиками під концепт "воєнного комунізму", а також подає цікаву інтерпретацію причинно-наслідкових зв’язків у подіях, пов’язаних із запровадженням непу.
  Центральне місце в книзі відведене другому комуністичному штурму 1929–1938 рр., який призвів до кардинальних зрушень у соціальній структурі та економічному базисі українського суспільства й супроводжувався жахливими репресіями, спрямованими на придушення національно-визвольного руху й опору комуністичним перетворенням. Як підкреслює автор, ці перетворення зупинилися на півдорозі внаслідок об'єктивної неможливості втілити ідею ленінської держави-комуни в реальне життя. Але навіть утіленого було досить, щоб поставити Україну разом з усім "соціалістичним табором" поза рамками світового цивілізаційного процесу.
  Завершальні розділи книги містять аналіз кризи командної економіки, нездатної протистояти викликам постіндустріальної революції. Політика "перебудови", якою в Кремлі сподівалися призупинити кризу радянського ладу, призвела до результатів, протилежних очікуваним. Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала другий у XX ст. шанс на здобуття реальної незалежності. Однак питання про те, як розпорядитися цим шансом, залишається актуальним і в наші дні.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано видання в трьох книгах.

63.3(4УКР)5 / 9(С2)
Л 63
  Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907-1917 рр.) [Текст] / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка ; [упоряд., авт. передм., прим.: Т. П. Демченко, С. Г. Іваницька]. - Чернігів : Просвіта, 2014. - 143 с. - Бібліогр.: с. 29-35, 125-131.

  Книга являє собою перше наукове видання листів адвоката, публіциста, літературного критика й письменника М. М. Могилянського (1873–1942) та його матері Марії Миколаївни (1855–1918) до відомого громадсько-політичного діяча І. Л. Шрага (1847–1919), написаних у 1907–1917 рр. У вступній статті відтворено історію родини М. М. Могилянського, головні факти його біографії, провідні ідеї світогляду, творчі здобутки у царині публіцистики й художньої літератури стосунки з І. Л. Шрагом; у контексті доби проаналізовано зміст пропонованого епістолярію. В додатках подано розділ з мемуарів М. М. Могилянського "В девяностые годы", окремі пресові статті 1915–1917 рр., дотичні до змісту листів. Уперше оприлюднено список публікацій автора в чернігівській періодиці (1913–1919 рр), укладений Т. П. Демченко.
  Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців та взагалі усіх, хто цікавиться історією України.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано чотири примірники книги.

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
М 72
Млиновецький, Роман.
  Нариси з історії українських визвольних змагань, 1917–1918 рр. (Про що "історія мовчить") [Репринт]
/ Роман Млиновецький. – Репр. відтворення [з вид. 1970 р.]. – Тернопіль : Джура, 2014. – 487 с. – Бібліогр.: с. 477 та в прим.

  Перевидання книги відомого громадського діяча, історика, літератора та публіциста, в якій детально висвітлюються початки новітньої доби визвольної боротьби за самостійну Україну.

83.3(4УКР) / 8У
К 75
Слабошпицький, Михайло Федотович.
  Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші [Текст] : біогр., оркестрована на дев'ять голосів
/ Михайло Слабошпицький. – 2-е вид., допов. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 511 с. – (Бібліотека української літератури (БУкЛіт)).

  Це твір про випробування української людини історією. Про її екзистенційну самотність і про неубієнну надію, яка оживає в кожному поколінні. У творі діють: Михайло Коцюбинський, Євген Чикаленко, Сергій Єфремов, Володимир Самійленко, Володимир Леонтович, Володимир Винниченко та їхні сучасники.

63.3(4УКР)5 / 9(С2)
Г 51
Гирич, Ігор Борисович.
  Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX – початок XX ст.) [Текст] : [монографія]
/ Ігор Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – 494, [1] с., [24] с. іл. : іл. – (Світло світогляду). – Бібліогр.: с. 424–469 та в підрядк. прим.

  У книзі досліджуються теоретичні засади формування самостійницької суспільно-політичної думки середини XIX – початку XX століття в Наддніпрянській Україні. Розповідається про головні тенденції незалежницької ідеології в різні періоди національно-визвольного руху. Дана характеристика основних угруповань українських інтелектуалів та окремих її провідних представників у зв'язку зі ставленням до ідеї української окремішності. Книга розрахована на фахівців-істориків, вчителів і студентів та всіх, хто цікавиться історією.

83.3(4УКР) / 8У
Д 58
  Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки [Текст] / [упорядкування і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача]. – Київ : КОМОРА, 2014. – 471 с., [16] с. : іл. – (Persona). – Бібліогр. в підрядк. прим.

  Архівні знахідки, документи, листи, спогади, зібрані у цій книжці, дають змогу побачити біографію і творчість Олександра Довженка у новому світлі. Петлюрівець чи сталініст, революційний романтик чи раціональний прагматик, радянський шпигун у Німеччині чи український дипломат, шо відстоює інтереси України? На всі ці питання непросто знайти однозначні відповіді. У Довженковому листуванні з Варварою Криловою, Оленою Черновою, Юлією Солнцевою, Валентиною Ткаченко розгортаються складні колізії інтимних стосунків, історії кохання і зречення, зради і вірності. Досі не публіковані мемуари сучасників дозволяють зазирнути у творчу лабораторію митця, зрозуміти витоки його режисерських задумів, автобіографічне підгрунтя сюжетів "Арсеналу", "Землі", воєнної прози, простежити особливості побутування в українській культурі авторського міфу Олександра Довженка.
  У серії "Persona" небуденні постаті національного та світового контексту представлені так, як мали би уявлятися крізь призму своїх ще не написаних повноформатних біографій. Це шанс наближення на відстань, коли хрестоматійний глянець і туман непорозуміння втрачають силу. А для когось – ще й нагода відкрити нові імена та змінити уявлення про епоху.

63.3(4УКР) / 9(С2)
Ш 85
  Шрагівські читання [Текст] : [зб. ст. і матеріалів]. Вип. 3 / Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол.: Коваленко О. Б. (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Просвіта, 2014. – 263 с. : фот.

  До збірника увійшли матеріали V і VI Шрагівських читань, які відбулися в Чернігові у вересні 2012 і 2013 рр., присвячені видатному українському громадсько-політичному діячеві, уродженцю Чернігівщини Іллі Шрагу (1847–1919), його землякам та соратникам.
  Видання розраховане на науковців, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється